Інформаційний бюлетень для громадськості
 • Статут
 • Статут дійсний до 2023.05.31
 • Постанова Сенату про внесення змін до Регламенту, що набирає чинності з 01.10.2023
 • Правила навчання, що діють з 01.10.2023
 • Стратегія університету на 2021/2025 роки
 • Положення про студентські пільги
 • Положення про пільги 2023 2024
 • Системи забезпечення якості освіти
 • Правила процедури управління авторськими правами
 • Положення про визнання результатів навчання
 • Правила використання дослідницької інфраструктури
 • Положення про студентське самоврядування
 • Звіт про самооцінку - Врядування
 • Звіт про самооцінку - Логістика виконання рекомендацій
 • Звіт про самооцінку - Педагогіка
 • Диплом про закінчення навчання

Навчальні програми

 • Модульна сітка Адміністрування за сумісництвом
 • Модульна решітка Адміністрування стаціонарне
Навчальна програма

Педагогіка

 • Навчальна програма - педагогіка першого ступеня
 • Навчальна програма - Педагогіка другого циклу
 • Навчальна програма - Педагогіка дошкільної та ранньої освіти
 • Навчальна програма - Спеціальна педагогіка
 • Karty przedmiotów - I stopień
 • Karty przedmiotów - II stopień
 • Навчальна сітка Педагогіка догляду та виховання - I ступінь
 • Навчальна сітка Педагогіка догляду та виховання - другий ступінь
 • Навчальна сітка Реабілітація та соціальна профілактика - 1-й ступінь
 • Навчальна сітка Ресоціалізація та соціальна профілактика - 2 ступінь
 • Навчальна сітка Спеціальна педагогіка - I рівень
 • Навчальна сітка Дошкільна педагогіка та педагогіка раннього віку - єдиний магістерський ступінь
Навчальна програма

Логістика

 • Результати навчання
 • Навчальна сітка
 • Загальні характеристики
 • Індикатори
 • Заняття або групи занять, пов'язані з академічною діяльністю дипломанта в університеті
 • Методи перевірки
Навчальна програма

Менеджмент

Вступає в силу з 2021/2022 навчального року

 • Результати навчання - Рівень I
 • Результати навчання - рівень II
 • Навчальна сітка - перший ступінь денна форма навчання
 • Навчальна сітка - перший ступінь заочна форма навчання
 • Навчальна сітка - 2 ступінь денна форма навчання
 • Навчальна сітка - Друга вища освіта заочна
 • Загальна характеристика навчання - перший ступінь
 • Загальна характеристика досліджень - рівень II
 • Кількісні показники - Рівень I
 • Кількісні показники - рівень II
 • Заняття або групи занять, пов'язані з науковою діяльністю університету диплом - I ступеня
 • Заняття або групи занять, пов'язані з науковою діяльністю університету диплом - II ступінь
 • Методи перевірки результатів навчання - перший ступінь
 • Методи перевірки результатів навчання - рівень II
 • Матриця охоплення результатів навчання - Рівень I
 • Матриця для охоплення результатів навчання - Рівень ІІ
 • Курси або групи курсів з відповідними результатами навчання та змістом програми - рівень I
 • Курси або групи курсів з відповідними результатами навчання та змістом програми - рівень II

Дійсно до 2020/2021 навчального року

 • Основні результати навчання - перший ступінь
 • Основні результати навчання - 2-й цикл
 • Семестрова сітка - перший ступінь денна форма навчання
 • Семестрова сітка - перший ступінь заочна форма навчання
 • Семестрова сітка - другий ступінь денна форма навчання
 • Семестрова сітка - другий ступінь заочна форма навчання

Правила випуску

 • Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich)
 • Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych - załącznik 1
 • Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych - załącznik 2
 • Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych - załącznik 3
 • Zarządzenie Rektora dotyczące wprowadzenia Regulaminu Antyplagiatowego

Стажування - бізнес-навчання

Щоденники

 • Щоденник стажування студента - Адміністрація
 • Щоденник студентської практики - Логістика
 • Щоденник стажування студента - менеджмент першого ступеня
 • Щоденник стажування студента - Другий рівень управління

Положення та угода

 • Правила практики
 • Правила госпіталізації
 • Угода про стажування

Керівники практики

Партнери практики

 • Партнери (члени) Опольської господарчої палати у впровадженні практик УСПП

Інші документи

 • Анкета для перевірки розміщення
 • Направлення на практику

Стажування - педагогічні курси

Стажування для студентів спеціальностей "Дошкільна педагогіка" та "Дошкільна освіта

 • Правила практики

Психолого-педагогічна підготовка:

 • Практичний посібник з психолого-педагогічної підготовки
 • Висновок наукового керівника психолого-педагогічна підготовка

Дидактична підготовка до роботи в дитячому садку:

 • Практичний посібник з підготовки до роботи в дитячому садку
 • Думка супервізора про педагогічну підготовку до роботи в дитячому садку

Підготовка вчителів до роботи в школі:

 • Практичний посібник з підготовки до роботи в школі
 • Думка супервізора про підготовку вчителів до роботи в школі

Студентська практика для непедагогічних спеціальностей

 • Залікова книжка практики - другий цикл навчання;
 • Залікова книжка практики - бакалаврат;
 • Положення про стажування.

Студентські практики в галузі педагогіки - практичний профіль

 • Правила стажування_21_22
 • Додаток 1.1 Професійна діяльність KZP Ped lic
 • Додаток 1.2 KZP Ped II припиняє професійну діяльність
 • Додаток 2.1 Результати навчання - PZ 6 місяців
 • Додаток 2.2 Результати навчання - PZ 3 місяць
 • Додаток 3.1 Модуль PCO
 • Додаток 3.2 Модуль PCD RiPS
 • Додаток 4 Картка професійної практики
 • Додаток 4.1 Детальна програма практики
 • Додаток 4.2 Детальний розклад практики
 • Додаток 4.3 Журнал практики
 • Додаток 4. 4. Звіт про професійну практику
 • Додаток 5.1 Залікова відомість з педагогічної практики І ступеня
 • Додаток 5.2 Залікова відомість з педагогічної практики II ступеня
 • Додаток 6. Протокол заліку з практики на основі професійної діяльності
 • Додаток 7.1 Оцінювання результатів навчання Пед. I ступінь
 • Додаток 7.2 Оцінювання результатів навчання Пед. II ступінь
 • Додаток 8.1 Протокол про проходження практики та перевірку результатів навчання 1-й ступінь
 • Додаток 8.2 Протокол завершення практичної підготовки та перевірки результатів навчання 2-го етапу