PL / EN / DE / UK

Trwa ładowanie ...

Students

studenci_teatralnieStypendia

Formy pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu:

STAWKI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w pok. nr 104 (Rektorat) przy ul. Niedziałkowskiego 18 w terminach:

  • do 20 października w semestrze zimowym
  • do 20 marca w semestrze letnim

Informacje pod numerem telefonu: 515-927-197
lub e-mailowo:

WAŻNE

  1. Wg art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:” Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów”.
  2. Ust. 5 „ Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat”.

Wnioski do pobrania będą dostępne od września 2018r.

  1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
  2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  3. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej
  4. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Regulamin stypendialny 2019/2020

UWAGA!

Szczegółowe informacje odnośnie trybu przyznawania stypendiów, wymaganych dokumentów i rodzajów dochodów (wymagających udokumentowania) dostępne są w regulaminie pomocy materialnej dla studentów, w pouczeniach do odpowiednich wniosków oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

mgr Bartłomiej Roczek Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log