• Menadżer sportu i turystyki
  • Zarządzanie finansami i rachunkowość
  • Zarządzanie personelem i psychologia w biznesie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w przedsiębiorstwie i administracja