• Menedżer sportu i turystyki
  • Zarządzanie finansami i rachunkowość
  • Zarządzanie personelem i psychologia w biznesie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w administracji
  • Menedżer logistyki
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Integracja sensoryczna - NOWOŚĆ!
  • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna