• Menadżer sportu i turystyki
  • Zarządzanie finansami i rachunkowość
  • Zarządzanie personelem
  • Zarządzanie w przedsiębiorstwie i administracji