Semestr ZIMOWY

OPŁATY w roku akademickim 2024/2025

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim

Pierwszy semestr – (stacjonarne i niestacjonarne nabór 2024/2025)

Wpłata jednorazowa za I semestr (promocja) do:Kwota:
31.05.2024r.1100 zł
30.06.2024r.1200 zł
31.07.2024r.1300 zł
31.08.2024r.1400 zł
30.09.2024r.1500 zł
31.10.2024r.1600 zł
lub wpłaty w 4 ratach. Terminy rat:
07.10.2023r.
04.11.2023r.
02.12.2023r.
05.01.2024r.
425 zł
425 zł
425 zł
425 zł
UWAGA! Wpłatę na studia II stopnia można dokonać przed obroną licencjatu (liczy się data wpłaty a nie data obrony – obrona może być w terminie wrzesień/październik).

Pozostałe semestry - (stacjonarne i niestacjonarne nabór 2021/2022 i wcześniejszy)

Nabór 2021/2022 i wcześniejsze
Wpłata jednorazowa
za sem. do:
VII, IX sem. jednolite magisterskie
30.09.2024r.1 700 zł
lub wpłaty w 4 ratach
w terminach:
05.10.2024r.
09.11.2024r.
07.12.2024r.
04.01.2025r.
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł

Pozostałe semestry - (stacjonarne i niestacjonarne nabór 2022/2023 i 2023/2024)

Nabór 2022/2023 i wcześniejszeNabór 2023/2024 i wcześniejsze
Wpłata jednorazowa
za sem. do:
V sem. I stopniaV, VI sem. II jednolite magisterskieIII sem. I stopniaIII sem. II stopniaIII sem. jednolite magisterskie
30.09.2024r.1950 zł1900 zł2100 zł2150 zł2050 zł
lub wpłaty w 4 ratach
w terminach:
05.10.2024r.
09.11.2024r.
07.12.2024r.
04.01.2025r.
500 zł
500 zł
500 zł
550 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
550 zł
550 zł
550 zł
550 zł
550 zł
550 zł
550 zł
600 zł
525 zł
525 zł
525 zł
575 zł

Drugi kierunek studiów studiowany równolegle - (stacjonarnie i niestacjonarnie)

Wpłata jednorazowa za semestr do 05.10.2024 Studia I stopniaStudia II stopniaJednolite studia magisterskie
I semestr400 zł400 zł400 zł
II semestr600 zł600 zł600 zł
III semestr600 zł600 zł600 zł
IV semestr600 zł700 zł600 zł
V semestr600 zł-600 zł
VI semestr700 zł-600 zł
VII semestr--600 zł
VIII semestr--600 zł
IX semestr--600 zł
X semestr--700 zł

Studia I i II stopnia prowadzone w języku angielskim

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2022 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaTerminy rat
VI2024-10-053000 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
650 euro ( wpłaty dokonywane w euro)
05.10.2024 – 750 PLN/160 EURO
09.11.2024 – 750 PLN/160 EURO
07.12.2024 – 750 PLN/160 EURO
04.01.2025 – 750 PLN/170 EURO

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2022 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
V2024-10-052500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
05.10.2024 – 625 PLN/135 euro
09.11.2024 – 625 PLN/135 euro
07.12.2024 – 625 PLN/135 euro
04.01.2025 – 625 PLN/145 euro
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2023 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
IV2024-10-052500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
05.10.2024– 625 PLN/135 euro
09.11.2024– 625 PLN/135 euro
07.12.2024 – 625 PLN/135 euro
04.01.2025 – 625 PLN/145 euro
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2023 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)05.10.2024 – 650 PLN
09.11.2024 – 650 PLN
07.12.2024 – 650 PLN
04.01.2025 – 650 PLN
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2024 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
II2024-10-052600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
560 euro ( wpłaty dokonywane w euro)
05.10.2024 – 650 PLN/140 EURO
09.11.2024 – 650 PLN/140 EURO
07.12.2024 – 650 PLN/140 EURO
04.01.2025 – 650 PLN/140 EURO
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2024 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
I2024-09-302200 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
520 euro ( wpłaty dokonywane w euro)
IITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
640 euro ( wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2023 (studia stacjonarne) STUDIA II STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaTerminy rat
IV2024-10-053300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
700 euro (wpłaty dokonywane w euro)
05.10.2024 – 825 PLN/175 euro
09.11.2024 – 825 PLN/175 euro
07.12.2024 – 825 PLN/175 euro
04.01.2025 – 825 PLN/175 euro

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2023 (studia stacjonarne) STUDIA II STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
III2024-10-053300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)05.10.2024 – 825 PLN
09.11.2024 – 825 PLN
07.12.2024 – 825 PLN
04.01.2025 – 825 PLN
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2024 (studia stacjonarne) STUDIA II STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
I2024-09-302800 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
660 euro ( wpłaty dokonywane w euro)
IITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
780 euro ( wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia podyplomowe:

Koordynator Medyczny

Studia podyplomowe:

Istnieje możliwość dokonania wszystkich opłat związanych ze studiami poprzez indywidualny rachunek, znajdujący się w “umowie o naukę i warunki odpłatności za studia w WSZiA w Opolu” lub pod linkiem.

W tytule przelewu prosimy o podanie informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata, np. opłata za I semestr za akademik, opłata za legitymację.

W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest wniesienie opłaty na główny numer konta, pod warunkiem podania w tytule przelewu imienia i nazwiska, numeru indeksu oraz informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata np. opłata za I semestr, za akademik, opłata za legitymację. Informujemy, że numer indeksu jest niezbędny do zaksięgowania wpłaty.

Konto główne WSZiA:
PKO BP I o/Opole,
39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Studenci i słuchacze chcący otrzymać fakturę za dokonane opłaty proszeni są o kontakt z Kwesturą WSZiA w Opolu niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.

PROMOCJE

Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 40% stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych.
Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe (dwu lub trzy semestralne) i otrzymają rabat w wysokości 1100zł za całość studiów podyplomowych.

Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 515 928 219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl