• Edukacja zdrowotna - NOWOŚĆ!
 • Logopedia - NOWOŚĆ!
 • Przedsiębiorczość ( on-line )
 • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja włączająca ( on-line )
 • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) ( on-line )
 • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) ( on-line )
 • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) ( on-line )
 • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ( on-line )
 • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Pedagogika leczniczo-terapeutyczna ( on-line )
 • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Pedagogika resocjalizacyjna ( on-line )
 • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna) ( on-line )
 • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka ( on-line )
 • Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym (nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotów – przygotowanie pedagogiczne) ( on-line )