Od początku funkcjonowania Uczelni, tj. od roku 1996 WSZiA wydała (lub była współwydawcą) dziesiątki pozycji książkowych, z których większość jest do nabycia w bibliotece WSZiA, która mieści się w Głównym Budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18 w pokoju 09).

Biblioteka

Roczek

mgr Bartłomiej Roczek

Kierownik Biblioteki

Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 9
E-mail: biblioteka@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 926 839