Kursy specjalizacyjne

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest przygotowanie nowoczesnej kadry menedżerskiej zarządzającej instytucjami i placówkami opiekuńczymi i pomocy społecznej (placówki opiekuńczo–wychowawcze, domy pomocy społecznej, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne).

Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Uprawnienia

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia (Zgoda z dnia 9 marca 2015 r. DPS.VI.51111.5.MJ/2015(24) l.dz. 1871).

Program szkolenia

Program zgodny jest z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Organizacja szkolenia

Szkolenie trwa od października do lipca.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek, a także w niektóre soboty i niedziele. Zajęcia prowadzone są w budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18 i Ozimskiej 63.
Szkolenie kończy się egzaminem końcowym.

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 04.11.2022)
II semestr (płatne do 25.03.2023)
1 450 zł
1 650 zł
1 350 zł
1 550 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 21.10.2022)
II semestr (płatne do 13.01.2023)
1 400 zł
1 600 zł
1 300 zł
1 500 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 21.10.2022)2 950 zł2 750 zł

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego mogą podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie pracy socjalnej.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie świadectwa dojrzałości – szkolenie kierowane do pracowników socjalnych.

Uprawnienia 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia (Zgoda z dnia 14 stycznia 2016 r. DPS.VI.51212.58. 2015.MJ/(23) l.dz. 10086).

Program szkolenia

Program zgodny jest z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486)

Organizacja szkolenia

Szkolenie trwa od października do lipca.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek, a także w niektóre soboty i niedziele. Zajęcia prowadzone są w budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18 i Ozimskiej 63.
Szkolenie kończy się egzaminem końcowym.

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 04.11.2022)
II semestr (płatne do 25.03.2023)
950 zł
1 150 zł
900 zł
1 100 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 21.10.2022)
II semestr (płatne do 13.01.2023)
900 zł
1 100 zł
850 zł
1 050 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 21.10.2022)1 950 zł1 850 zł