Rektor2
prof. dr hab.

Marian Duczmal

Rektor

Pokusa-1
prof. WSZiA dr

Tadeusz Pokusa

Prorektor ds. jakości kształcenia

DuczmalW-150x150
dr hab.

Wojciech Duczmal

Prorektor ds. finansów i rozwoju 

KaczmarekSenior2-150x150 (1)
mgr

Józef Kaczmarek

Kanclerz

Sliwa2
dr

Sławomir Śliwa

Dziekan

Ratajczak2
dr

Jadwiga Ratajczak

Prodziekan

Nowak
dr

Zenona Nowak

Prodziekan

Oleksiuk-150x150
mgr

Marcin Oleksiuk

Prodziekan ds. studenckich

Skomorowski2-150x150
mgr

Andrii Skomorovskyi

Prodziekan ds. studentów zagranicznych