Rekrutacja     Szukaj     Zaloguj się

Wyszukiwanie

Program Erasmus

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu uzyskała w roku 2021 kartę Erasmusa, która umożliwia studentom oraz pracownikom uczelni na pełny udział w Programie Erasmus, od roku akademickiego 2021 / 2022.

Wszystkich informacji dotyczących Programu Erasmus udziela pan dr Wojciech Duczmal – Koordynator Programu Erasmus Plus na uczelni – w.duczmal@poczta.wszia.opole.pl

Deklaracja polityki Erasmusa

Karta Erasmusa

Uczelnie współpracujące w ramach programu:

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku (Ukraina)

Uniwersytet PRIGO w Hawierzowie (Czechy)

Zachodnioukraiński Uniwersytet Państwowy w Tarnopolu (Ukraina) 

The Academy of Management and Administration in Opole obtained the Erasmus card in 2021, which allows students and university employees to fully participate in the Erasmus Program, from the academic year 2021/2022.

All information regarding the Erasmus Program is provided by Dr. Wojciech Duczmal – Erasmus Plus Program Coordinator at the academy – w.duczmal@poczta.wszia.opole.pl

Erasmus policy statement

Высшая Школа Управления и Администрации в Ополе получила в 2021 году карту Эразмуса, которая дает возможность студентам и сотрудникам ВУЗа участвовать в программе Эразмус, начиная с учебного года 2021 / 2022.

Всю информацию по программе Эразмуса предоставляет доктор Войцех Дучмал – Координатор Программы Эразмус в нашем ВУЗе – w.duczmal@poczta.wszia.opole.pl