Stawki stypendiów w roku akademickim 2023/2024

Stypendium socjalne

 • I próg – dochód 0 zł – 250 zł/miesięcznie na osobę – 2500/zł m-c
 • II próg – dochód 250,01 zł – 500 zł / miesięcznie na osobę – 2400 zł/m-c
 • III próg – dochód 500,01 zł –750 zł /miesięcznie na osobę – 2300 zł/m-c
 • IV próg – dochód 750,01 – 1000 zł / miesięcznie na osobę – 2200 zł/ m-c
 • V próg – dochód 1000,01 – 1294,40 zł/miesięcznie na osobę – 2100 zł/m-c

Stypendium Rektora
zostały ustalone w następujących proporcjach i wysokościach (z zachowaniem warunku, że maks. 10 % studentów na kierunku może otrzymać w/w stypendium):

Stawki obowiązujące od marca 2024 r.

 • I grupa 3% – 350 zł/ m-c
 • II grupa 3% – 300 zł/m-c
 • III grupa 4% – 250 zł/m-c

Stawki obowiązujące do lutego 2024 r.

 • I grupa 3% – 500 zł/ m-c
 • II grupa 3% – 400 zł/m-c
 • III grupa 4% – 350 zł/m-c

Średnia ważona od której zostały przyznane stypendia Rektora na rok akademicki 2023/2024:

Logistyka od 4,65
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 4,94
Pedagogika I stopień od 4,67
Pedagogika II stopień od 4,77
Zarządzanie I stopień od 4,38
Zarządzanie II stopień od 4,25

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 • stopień lekki – 1300 zł/m-c
 • stopień umiarkowany – 1400 zł/m-c
 • stopień znaczny – 1500 zł/m-c

Jednorazowa zapomoga finansowa

Maksymalna kwota zapomogi to 3500 zł.