• Asystent rodziny ( on-line )
 • Coaching – trener osobisty i biznesu ( on-line )
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne ( on-line )
 • Gerontologia i opieka długoterminowa ( on-line )
 • Gerontopedagogika ( on-line )
 • Integracja sensoryczna - NOWOŚĆ! ( on-line )
 • Mediacje i negocjacje ( on-line )
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ( on-line )
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
 • Socjoterapia z arteterapią
 • Terapia zajęciowa i techniki relaksacyjne
 • Trener umiejętności społecznych