• Doradztwo zawodowe i edukacyjne ( on-line )
  • Gerontopedagogika ( on-line )
  • Integracja sensoryczna - NOWOŚĆ! ( on-line )
  • Mediacje i negocjacje ( on-line )
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ( on-line )
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
  • Socjoterapia z arteterapią
  • Trener umiejętności społecznych