• Koordynator medyczny – NOWOŚĆ!
  • Logistyka dla nauczycieli ( on-line )
  • Logistyka i zarządzanie kryzysowe ( on-line )
  • Menedżer energetyczny - NOWOŚĆ! ( on-line )
  • Menedżer turystyki i sportu ( on-line )
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie w placówkach oświatowych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie w służbach mundurowych - NOWOŚĆ!