• Administracja publiczna ( on-line )
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych ( on-line )
 • Koordynator medyczny – NOWOŚĆ!
 • Egzekucja administracyjna ( on-line )
 • Logistyka dla nauczycieli ( on-line )
 • Logistyka i zarządzanie kryzysowe ( on-line )
 • Menedżer energetyczny - NOWOŚĆ! ( on-line )
 • Menedżer turystyki i sportu ( on-line )
 • Rachunkowość i finanse
 • Wiedza o społeczeństwie i etyka
 • Wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w placówkach oświatowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w służbach mundurowych - NOWOŚĆ!