Informacje Studia Podyplomowe, z życia uczelni

Oferta specjalna dla nauczycieli (dotyczy nabycia uprawnień pedagoga specjalnego)

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących uprawnień na stanowisku pedagoga specjalnego w szkołach i przedszkolach Wyższa Szkoła Zarzadzania i Administracji w Opolu przygotowała specjalną ofertę dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia z zakresu pedagogiki specjalnej, bądź dalej pracować jako pedagog specjalny (w przypadku nauczycieli, którzy ukończyli studia podyplomowe bądź kurs specjalistyczny np. z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) lub edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  a nie ukończyli studiów I lub II stopnia, czy też jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej bądź pedagogiki, a ich uprawnienia przestaną być ważne po dniu 31 sierpnia 2026 roku) [1].

Oferta (dla nauczycieli bez uprawnień z zakresu pedagogiki specjalnej, którzy mają ukończone studia I lub II stopnia bądź studia jednolite magisterskie na kierunku innym niż pedagogika specjalna, czy też pedagogika):

– Możliwość przyjęcia w roku akademickim 2022/2023 na studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej na specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna), Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka) – zniżka na studia 50%. Planowany termin obrony: sierpień 2023 r.

– Jednocześnie możliwość przyjęcia na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna zaczynające się w roku akademickim 2022/2023 od 3 semestru. Przewidziany termin zakończenia studiów: czerwiec 2026 roku (wraz z wygaśnięciem uprawnień dla nauczycieli, którzy  ukończyli studia podyplomowe bądź kurs specjalistyczny z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) lub edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  a nie ukończyli studiów I lub II stopnia, czy też jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej bądź pedagogiki).

Zniżka za I rok nauki 50%, za rok II, III, IV – zniżka 10%. Studia te będą trwały 4 lata (programowo 5 lat).

Dzięki tej ofercie już w sierpniu 2023 roku nauczyciele, którzy ukończoną 3 -semestralne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej będą mogli pracować na stanowisku pedagoga specjalnego bądź nauczyciela wspomagającego, a wraz z wygaśnięciem uprawnień (31 sierpień 2026 roku) uzyskają tytuł zawodowy magistra z zakresu pedagogiki specjalnej.

Oferta (dla nauczycieli z uprawnieniami z zakresu pedagogiki specjalnej nabytymi na studiach podyplomowych bądź kursach kwalifikacyjnych, którzy mają ukończone studia I lub II stopnia bądź studia jednolite magisterskie na kierunku innym niż pedagogika specjalna, czy też pedagogika):

– Możliwość przyjęcia na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna zaczynające się w roku akademickim 2022/2023 od 3 semestru.

Przewidziany termin zakończenia studiów: czerwiec 2026 roku (wraz z wygaśnięciem uprawnień dla nauczycieli, którzy ukończyli studia podyplomowe bądź kurs specjalistyczny z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) lub edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  a nie ukończyli studiów I lub II stopnia, czy też jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej bądź pedagogiki).

Zniżka za I rok nauki 50%, za rok II, III, IV – zniżka 10%. Studia te będą trwały 4 lata (programowo 5 lat).

 

Zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywać się w piątki i wybrane soboty (w większości zajęcia on-line za pośrednictwem komunikatora Google Meet).

 

Zajęcia na jednolitych studiach magisterskich będą odbywać się w wybrane piątki, soboty i niedziele (zajęcia w formie hybrydowej: stacjonarnej i on-line za pośrednictwem komunikatora Google Meet).

 

Opłaty za studia dostępne są na stronie www:

https://www.wszia.opole.pl/strona-glowna/chce-rozpoczac-studia/oplaty-za-studia/

[1] Więcej informacji na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pedagog-specjalny–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania