„Pierwszy krok do zatrudnienia”

Grant modelu wsparcia „Pierwszy krok do zatrudnienia” z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

POWR.04.01.00-00-0018/18 – “SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”, grant “Pierwszy krok do zatrudnienia”, nr. umowy WER22SZA0060

Cel projektu: W ramach realizacji projektu zaplanowano rekrutację kobiet przybyłych do Polski po 24.02.2022 z Ukrainy, które zostaną poddane diagnozie umiejętności a następnie wezmą udział w zaplanowanych zajęciach mających na celu podniesienie umiejętności podstawowych, tj. zajęcia z języka polskiego na dwóch poziomach (podstawowym i zaawansowanym) oraz zajęcia z zaplanowanych modułów: Instytucje w Polsce, Podstawy poszukiwania pracy w Polsce oraz Pracuje˛ legalnie w Polsce. Cały proces wsparcia zakończony zostanie walidacją mająca na celu zweryfikowanie pozyskanej wiedzy.

Planowane efekty: Realizacji projektu przyczyni się do aktywizacji kobiet przybyłych do Polski po 24.02.2022 z Ukrainy na polskim rynku pracy. Uczestniczki odbędą zajęcia z języka polskiego, poznają narzędzia i zasady poszukiwania pracy, stworzą dokumenty oraz dowiedzą się więcej o możliwościach zatrudnienia i załatwianiu spraw urzędowych co przyczyni się do podniesienia ich umiejętności podstawowych oraz lepszego przystosowania i funkcjonowania w nowym miejscu. 

Wartość projektu:  270 931,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 255 461,31 PLN

Przetargi: 

  • Rozeznanie rynku 1/2022/NYSA
  • Rozeznanie rynku 1/2022/Nysa Zmiana 09.12.2022
  • 2/2022/NYSA
  • 2/2022/NYSA zmiana z dn. 02.01.2023
  • 3/2022/NYSA
  • 4/2023/KLUCZBORK
  • 5/2023/KLUCZBORK