Semestr zimowy

OPŁATY w roku akademickim 2023/2024

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Pierwszy semestr – (stacjonarne i niestacjonarne nabór 2023/2023)

Wpłata jednorazowa za I semestr (promocja) do:Kwota:
31.05.2023r.1000 zł
30.06.2023r.1100 zł
31.07.2023r.1200 zł
31.08.2023r.1300 zł
30.09.2023r.1400 zł
31.10.2023r.1500 zł
lub wpłaty w 4 ratach. Terminy rat:
07.10.2023r.
04.11.2023r.
02.12.2023r.
05.01.2024r.
400 zł
400 zł
400 zł
400 zł
UWAGA! Wpłatę na studia II stopnia można dokonać przed obroną licencjatu (liczy się data wpłaty a nie data obrony – obrona może być w terminie wrzesień/październik).

Pozostałe semestry – (stacjonarne i niestacjonarne nabór 2021/2022 i wcześniejsze)

Nabór 2021/2022 i wcześniejsze
Wpłata jednorazowa
za sem. do:
IV, V sem. I stania
V, VII, IX sem. jednolite magisterskie
IV sem. II stopnia
30.09.2023r.1 700 zł1 850 zł
lub wpłaty w 4 ratach
w terminach:
07.10.2023r.
04.11.2023r.
02.12.2023r.
05.01.2024r.
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
600 zł
UWAGA! Opłata za ostatni semestr studiów I i II stopnia jest powiększona o 150zł.

Pozostałe semestry – (stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone w języku polskim

Nabór 2022/2023 i wcześniejsze
Wpłata jednorazowa
za sem. do:
III sem. I stopniaIII sem. II stopniaIII sem. jednolite magisterskie
30.09.2023r.1 900 zł1 950 zł1 850 zł
lub wpłaty w 4 ratach
w terminach:
07.10.2023r.
04.11.2023r.
02.12.2023r.
05.01.2024r.
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
550 zł
450 zł
450 zł
450 zł
600 zł
UWAGA! Opłata za ostatni semestr studiów I i II stopnia jest powiększona o 150zł.

Drugi kierunek studiów studiowany równolegle

Wpłata jednorazowa za semestr do 07.10.2023Studia I stopniaStudia II stopniaJednolite studia magisterskie
I semestr400 zł400 zł400 zł
II semestr600 zł600 zł600 zł
III semestr600 zł600 zł600 zł
IV semestr600 zł700 zł600 zł
V semestr600 zł-600 zł
VI semestr700 zł-600 zł
VII semestr--600 zł
VIII semestr--600 zł
IX semestr--600 zł
X semestr--700 zł

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2021 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
V semestr07.10.20232500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 625 PLN/135 euro
04.11.2023 - 625 PLN/135 euro
02.12.2023 - 625 PLN/135 euro
05.01.2024 - 625 PLN/145 euro
VI semestrTerminy zostaną podane w okresie późniejszym3000 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
650 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2022 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
IV07.10.20232500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 625 PLN/135 euro
04.11.2023 - 625 PLN/135 euro
02.12.2023 - 625 PLN/135 euro
05.01.2024 - 625 PLN/145 euro
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3000 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
650 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2022 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
III07.10.20232500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 625 PLN/135 euro
04.11.2023 - 625 PLN/135 euro
02.12.2023 - 625 PLN/135 euro
05.01.2024 - 625 PLN/145 euro
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3000 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
650 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2023 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
II07.10.20232500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 625 PLN/135 euro
04.11.2023 - 625 PLN/135 euro
02.12.2023 - 625 PLN/135 euro
05.01.2024 - 625 PLN/145 euro
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2023 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
I07.10.20232100 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
450 euro (wpłaty dokonywane w euro)
IITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
560 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2022 (studia stacjonarne) STUDIA II STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
IV07.10.20233000 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
650 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 750 PLN/160 euro
04.11.2023 - 750 PLN/160 euro
02.12.2023 - 750 PLN/160 euro
05.01.2024 - 750 PLN/170 euro

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2022 (studia stacjonarne) STUDIA II STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
III07.10.20233300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
700 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 825 PLN/175 euro
04.11.2023 - 825 PLN/175 euro
02.12.2023 - 825 PLN/175 euro
05.01.2024 - 825 PLN/175 euro
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
700 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2023 (studia stacjonarne) STUDIA II STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
II07.10.20233300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
700 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 825 PLN/175 euro
04.11.2023 - 825 PLN/175 euro
02.12.2023 - 825 PLN/175 euro
05.01.2024 - 825 PLN/175 euro
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
700 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
700 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2023 (studia stacjonarne) STUDIA II STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
I07.10.20232800 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
600 euro (wpłaty dokonywane w euro)
IITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
710 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia podyplomowe:

Dwusemestralne

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
I semestr (płatne do 03.11.2023)
II semestr (płatne do 22.03.2024)
1 300 zł
1 500 zł
1 100 zł
1 300 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 20.10.2023)
II semestr (płatne do 29.02.2024)
1 250 zł
1 450 zł
1 050 zł
1 250 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 20.10.2023)2 650 zł2 250 zł

Trzysemestralne

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)
II semestr (płatne do 22.03.2024)
III semestr (płatne do 05.07.2024)
1 100 zł
1 100 zł
1 200 zł
950 zł
950 zł
1 050 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 20.10.2023)
II semestr (płatne do 29.02.2024)
III semestr (płatne do 07.06.2024)
1 050 zł
1 050 zł
1 150zł
900 zł
900 zł
1 050 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry
(płatne do 20.10.2023)3 200 zł2 750 zł

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)
II semestr (płatne do 22.03.2024)
1 550 zł
1 650 zł
1 450 zł
1 550 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 20.10.2023)
II semestr (płatne do 29.02.2024)
1 500 zł
1 650 zł
1 400 zł
1 550 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 20.10.2023)3 050 zł2 850 zł

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)
II semestr (płatne do 22.03.2024)
1 050 zł
1 150 zł
100 zł
1 100 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 20.10.2023)
II semestr (płatne do 29.02.2024)
1 000 zł
1 100 zł
950 zł
1 050 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 20.10.2023)2 050 zł1 950 zł

Dialog motywujący

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)
II semestr (płatne do 22.03.2024)
1 650 zł
1 650 zł
1 650 zł
1 650 zł

Logopedia

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)1 250 zł
1 250 zł
II semestr (płatne do 22.03.2024)1 250 zł
1 250 zł
III semestr (płatne do 22.03.2024)1 250 zł
1 250 zł
IV semestr (płatne do 08.11.2024)1 250 zł
1 250 zł

Koordynator Medyczny

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)1 600 zł
1 600 zł
II semestr (płatne do 22.03.2024)1 600 zł
1 600 zł

Studia podyplomowe:

Istnieje możliwość dokonania wszystkich opłat związanych ze studiami poprzez indywidualny rachunek, znajdujący się w “umowie o naukę i warunki odpłatności za studia w WSZiA w Opolu” lub pod linkiem.

W tytule przelewu prosimy o podanie informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata, np. opłata za I semestr za akademik, opłata za legitymację.

W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest wniesienie opłaty na główny numer konta, pod warunkiem podania w tytule przelewu imienia i nazwiska, numeru indeksu oraz informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata np. opłata za I semestr, za akademik, opłata za legitymację. Informujemy, że numer indeksu jest niezbędny do zaksięgowania wpłaty.

Konto główne WSZiA:
PKO BP I o/Opole,
39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Studenci i słuchacze chcący otrzymać fakturę za dokonane opłaty proszeni są o kontakt z Kwesturą WSZiA w Opolu niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.

PROMOCJE

Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 40% stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych.
Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe (dwu lub trzy semestralne) i otrzymają rabat w wysokości 1100zł za całość studiów podyplomowych.

Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 515 928 219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl