Semestr LETNI

OPŁATY w roku akademickim 2023/2024

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Pozostałe semestry – (stacjonarne i niestacjonarne nabór 2021/2022 i wcześniejsze)

Nabór 2021/2022 i wcześniejszy
Wpłata jednorazowa za semestr do:VI, VIII sem. jednoslite magisterskieVI sem. I stopnia
X sem. jednoslite magisterskie
31. 01. 2024r.1 700 zł1 850 zł
lub wpłaty w 4 ratach:1 800 zł1 950 zł
Terminy rat:
03. 02. 2024r.450 zł450 zł
02. 03. 2024r.450 zł450 zł
06. 04. 2024r.450 zł450 zł
04. 05. 2024r.450 zł600 zł

Pozostałe semestry – (stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone w języku polskim

Nabór 2022/2023 Nabór 2023/2024
Wpłata jednorazowa za semestr do:IV sem. I stopnia
V sem. jednolite magisterskie
IV sem. II stopniaIV sem. jednolite magisterskieII sem. I stopnia
II sem. II stopnia
II sem. jednolite magisterskie
31. 01. 2024r.1 900 zł1 950 zł1 850 zł2 000 zł
lub wpłaty w 4 ratach:2 000 zł2 050 zł1 950 zł2 100 zł
Terminy rat:
03. 02. 2024r.500 zł500 zł450 zł525 zł
02. 03. 2024r.500 zł500 zł450 zł525 zł
06. 04. 2024r.500 zł500 zł450 zł525 zł
04. 05. 2024r.500 zł550 zł600 zł525 zł

Drugi kierunek studiów studiowany równolegle

Wpłata jednorazowa za semestr do 02.03.2024r.:Studia I stopniaStudia II stopniaJednolite studia magisterskie
I semestr400 zł400 zł400 zł
II semestr600 zł600 zł600 zł
III semestr600 zł600 zł600 zł
IV semestr600 zł700 zł600 zł
V semestr600 zł-600 zł
VI semestr700 zł-600 zł
VII semestr--600 zł
VIII semestr--600 zł
IX semestr--600 zł
X semestr--700 zł

Semestr ZIMOWY

OPŁATY w roku akademickim 2023/2024

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Pierwszy semestr – (stacjonarne i niestacjonarne nabór 2023/2024)

Wpłata jednorazowa za I semestr (promocja) do:Kwota:
31.05.2023r.1000 zł
30.06.2023r.1100 zł
31.07.2023r.1200 zł
31.08.2023r.1300 zł
30.09.2023r.1400 zł
31.10.2023r.1500 zł
lub wpłaty w 4 ratach. Terminy rat:
07.10.2023r.
04.11.2023r.
02.12.2023r.
05.01.2024r.
400 zł
400 zł
400 zł
400 zł
UWAGA! Wpłatę na studia II stopnia można dokonać przed obroną licencjatu (liczy się data wpłaty a nie data obrony – obrona może być w terminie wrzesień/październik).

Pozostałe semestry – (stacjonarne i niestacjonarne nabór 2021/2022 i wcześniejsze)

Nabór 2021/2022 i wcześniejsze
Wpłata jednorazowa
za sem. do:
IV, V sem. I stania
V, VII, IX sem. jednolite magisterskie
IV sem. II stopnia
30.09.2023r.1 700 zł1 850 zł
lub wpłaty w 4 ratach
w terminach:
07.10.2023r.
04.11.2023r.
02.12.2023r.
05.01.2024r.
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
600 zł
UWAGA! Opłata za ostatni semestr studiów I i II stopnia jest powiększona o 150zł.

Pozostałe semestry – (stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone w języku polskim

Nabór 2022/2023 i wcześniejsze
Wpłata jednorazowa
za sem. do:
III sem. I stopniaIII sem. II stopniaIII sem. jednolite magisterskie
30.09.2023r.1 900 zł1 950 zł1 850 zł
lub wpłaty w 4 ratach
w terminach:
07.10.2023r.
04.11.2023r.
02.12.2023r.
05.01.2024r.
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
550 zł
450 zł
450 zł
450 zł
600 zł
UWAGA! Opłata za ostatni semestr studiów I i II stopnia jest powiększona o 150zł.

Drugi kierunek studiów studiowany równolegle

Wpłata jednorazowa za semestr do 07.10.2023Studia I stopniaStudia II stopniaJednolite studia magisterskie
I semestr400 zł400 zł400 zł
II semestr600 zł600 zł600 zł
III semestr600 zł600 zł600 zł
IV semestr600 zł700 zł600 zł
V semestr600 zł-600 zł
VI semestr700 zł-600 zł
VII semestr--600 zł
VIII semestr--600 zł
IX semestr--600 zł
X semestr--700 zł

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2021 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
V semestr07.10.20232500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 625 PLN/135 euro
04.11.2023 - 625 PLN/135 euro
02.12.2023 - 625 PLN/135 euro
05.01.2024 - 625 PLN/145 euro
VI semestrTerminy zostaną podane w okresie późniejszym3000 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
650 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2022 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
IV07.10.20232500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 625 PLN/135 euro
04.11.2023 - 625 PLN/135 euro
02.12.2023 - 625 PLN/135 euro
05.01.2024 - 625 PLN/145 euro
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3000 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
650 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2022 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
III07.10.20232500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 625 PLN/135 euro
04.11.2023 - 625 PLN/135 euro
02.12.2023 - 625 PLN/135 euro
05.01.2024 - 625 PLN/145 euro
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3000 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
650 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2023 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
II07.10.20232500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 625 PLN/135 euro
04.11.2023 - 625 PLN/135 euro
02.12.2023 - 625 PLN/135 euro
05.01.2024 - 625 PLN/145 euro
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
550 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2023 (studia stacjonarne) STUDIA I STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
I07.10.20232100 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
450 euro (wpłaty dokonywane w euro)
IITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
560 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VTerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
VITerminy zostaną podane w okresie późniejszym2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2022 (studia stacjonarne) STUDIA II STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
IV07.10.20233000 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
650 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 750 PLN/160 euro
04.11.2023 - 750 PLN/160 euro
02.12.2023 - 750 PLN/160 euro
05.01.2024 - 750 PLN/170 euro

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2022 (studia stacjonarne) STUDIA II STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
III07.10.20233300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
700 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 825 PLN/175 euro
04.11.2023 - 825 PLN/175 euro
02.12.2023 - 825 PLN/175 euro
05.01.2024 - 825 PLN/175 euro
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
700 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór W/2023 (studia stacjonarne) STUDIA II STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
II07.10.20233300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
700 euro (wpłaty dokonywane w euro)
07.10.2023 - 825 PLN/175 euro
04.11.2023 - 825 PLN/175 euro
02.12.2023 - 825 PLN/175 euro
05.01.2024 - 825 PLN/175 euro
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
700 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
700 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku angielskim Nabór J/2023 (studia stacjonarne) STUDIA II STOPNIA

Opłata za semestrWpłata jednorazowa za semestr do:KwotaKwota
I07.10.20232800 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
600 euro (wpłaty dokonywane w euro)
IITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)
lub
710 euro (wpłaty dokonywane w euro)
Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IIITerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym
IVTerminy zostaną podane w okresie późniejszym3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN)Terminy zostaną podane w okresie późniejszym

Studia podyplomowe:

Dwusemestralne

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
I semestr (płatne do 03.11.2023)
II semestr (płatne do 22.03.2024)
1 300 zł
1 500 zł
1 100 zł
1 300 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 20.10.2023)
II semestr (płatne do 29.02.2024)
1 250 zł
1 450 zł
1 050 zł
1 250 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 20.10.2023)2 650 zł2 250 zł

Trzysemestralne

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)
II semestr (płatne do 22.03.2024)
III semestr (płatne do 05.07.2024)
1 100 zł
1 100 zł
1 200 zł
950 zł
950 zł
1 050 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 20.10.2023)
II semestr (płatne do 29.02.2024)
III semestr (płatne do 07.06.2024)
1 050 zł
1 050 zł
1 150zł
900 zł
900 zł
1 050 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry
(płatne do 20.10.2023)3 200 zł2 750 zł

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)
II semestr (płatne do 22.03.2024)
1 550 zł
1 650 zł
1 450 zł
1 550 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 20.10.2023)
II semestr (płatne do 29.02.2024)
1 500 zł
1 650 zł
1 400 zł
1 550 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 20.10.2023)3 050 zł2 850 zł

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)
II semestr (płatne do 22.03.2024)
1 050 zł
1 150 zł
100 zł
1 100 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 20.10.2023)
II semestr (płatne do 29.02.2024)
1 000 zł
1 100 zł
950 zł
1 050 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 20.10.2023)2 050 zł1 950 zł

Dialog motywujący

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)
II semestr (płatne do 22.03.2024)
1 650 zł
1 650 zł
1 650 zł
1 650 zł

Logopedia

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)1 250 zł
1 250 zł
II semestr (płatne do 22.03.2024)1 250 zł
1 250 zł
III semestr (płatne do 22.03.2024)1 250 zł
1 250 zł
IV semestr (płatne do 08.11.2024)1 250 zł
1 250 zł

Koordynator Medyczny

Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 03.11.2023)1 600 zł
1 600 zł
II semestr (płatne do 22.03.2024)1 600 zł
1 600 zł

Studia podyplomowe:

Istnieje możliwość dokonania wszystkich opłat związanych ze studiami poprzez indywidualny rachunek, znajdujący się w “umowie o naukę i warunki odpłatności za studia w WSZiA w Opolu” lub pod linkiem.

W tytule przelewu prosimy o podanie informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata, np. opłata za I semestr za akademik, opłata za legitymację.

W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest wniesienie opłaty na główny numer konta, pod warunkiem podania w tytule przelewu imienia i nazwiska, numeru indeksu oraz informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata np. opłata za I semestr, za akademik, opłata za legitymację. Informujemy, że numer indeksu jest niezbędny do zaksięgowania wpłaty.

Konto główne WSZiA:
PKO BP I o/Opole,
39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Studenci i słuchacze chcący otrzymać fakturę za dokonane opłaty proszeni są o kontakt z Kwesturą WSZiA w Opolu niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.

PROMOCJE

Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 40% stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych.
Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe (dwu lub trzy semestralne) i otrzymają rabat w wysokości 1100zł za całość studiów podyplomowych.

Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 515 928 219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl