1. Funkcjonowanie wybranych instytucji kultury i organizacji pozarządowych na pograniczu polsko-czeskim w Euroregionie Pradziad w czasie pandemii Covid-19, (pod red.) Zenon Jasiński, Sławomir Śliwa, Opole 2022
 2. Centralny i lokalny wymiar reformowania szkoły, (pod red.) Zenon Jasiński, Franciszek Antoni Marek, Opole 2021
 3. Edukacja i opieka zdrowotna seniorów, Jarosław Czepczarz, Opole 2021
 4. Kompetencje krytyczne polskich i czeskich pedagogów w świetle badań porównawczych, Sławomir Śliwa, Opole 2021
 5. Economic and social aspects of cooperation between science and economy, Wojciech Duczmal, Opole 2021
 6. Motywy wyboru zawodu nauczyciela przez studentki kierunków pedagogicznych, Żaneta Nowak, Opole 2021
 7. Memory and recognition in the biography of the individual and the narrative of the community, Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Opole 2021
 8. Międzynarodowa analiza społecznej odpowiedzialności biznesu w wybranych rejonach kraju morawsko-śląskiego i województwa opolskiego, (pod red. nauk.) Jadwiga Ratajczak, Wojciech Duczmal, Opole 2021
 9. W trosce o edukację, kulturę i naukę, (pod red.) Tadeusz Lewowicki, Jerzy Niktorowicz, Opole 2020
 10. Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, (red.) Zenon Jasiński, Zenona Nowak, Opole  2020
 11. Relationship processes in business, Volodymyr Saienko, Opole 2019
 12. Wybrane problemy edukacji, profilaktyki i opieki na tle porównawczym, (pod red.) Jarosław Czepczarz, Marie Mackova, Sławomir Śliwa, Kraków 2019
 13. Elementy inżynierii i analizy systemów zarządzania. Wybrane aspekty logistyczne, Władysław Wornalkiewicz, Wojciech Duczmal, Opole 2019
 14. On issues of education, prevention and rehabilitation, (pod red.) Zenon Jasiński, Sławomir Śliwa, Kraków 2018
 15. Preventive competences of early education teachers, Sławomir Śliwa, Kraków 2018
 16. Aktywność seniora jako dobro wspólne, pod red. nauk. Zenony M. Nowak, Tadeusza Olewicza, Opole 2018
 17. Uwarunkowanie demograficzne rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta Nysa i Powiatu Nyskiego, pod red. Nauk. Roberta Rauzińskiego, Tadeusza Pokusy, Tomasza Drewniaka, Opole-Nysa 2018
 18. Żarliwość błogosławionego Jerzego Matulewicza, s. M.B. Pecyna, Opole 2017
 19. Kompetencje profilaktyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Sławomir Śliwa, Opole 2017
 20. 20 lat. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań, pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy, Opole 2016
 21. Aktywność seniora jako wartość podmiotowa, pod red Mariana Kapicy, Tadeusza Olewicza, Opole 2016
 22. Wprowadzenie do projektowania systemów informatycznych zarządzania. Cz. 1-2, Władysław Wornalkiewicz, Opole 2016
 23. Wspomaganie komputerowe rachunkowości zarządczej, Wojciech Duczmal, Opole 2016
 24. Koncepcje i narzędzia współczesnej logistyki – monografia upowszechniająca projekt, red. nauk. Tadeusz Pokusa, Wojciech Duczmal, Opole 2015
 25. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego – zarządzanie informacją i nowymi technologiami, pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy, Opole 2015
 26. Wybrane problemy edukacji i profilaktyki dzieci w wieku wczesnoszkolnym, pod red. Renaty Bernatovej, Sławomira Śliwy, Opole 2015
 27. Samowychowanie do dojrzałej dorosłości, red. nauk Zenona M. Nowak, Tadeusz Olewicz, Opole 2015
 28. Poznać i zrozumieć świat – innowacje w edukacji wczesnoszkolnej,  pod red. Wojciecha Duczmala, Sławomira Śliwy, Opole 2015
 29. Od niepełnosprawności do aktywności, pod red. Jarosława Czepczarza, Marka Kapicy, Franciszka Marka, Opole 2015
 30. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, Władysław Wornalkiewicz, Opole 2015
 31. Uwięziony uczeń wart uwagi nauczycieli resocjalizujących – portret własny w rekonstrukcji uczniów,  s. Maria B. Pecyna, Opole 2015
 32. Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej, pod red. nauk. Wojciecha Duczmala, Sławomira Kani, Sławomira Śliwy, Opole 2014
 33. Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby Zarządzania. Cz. 2, Władysław Wornalkiewicz, Opole 2015
 34. Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby Zarządzania. Cz. 1, Władysław Wornalkiewicz, Opole 2014
 35. Metody optymalizacji w zarządzaniu, Marian Duczmal, Opole 2014
 36. Education and social rehabilitation – two roads, one goal (European contexts), pod red. Mirosława Kowalskiego, Sławomira Śliwy, Ewy Kowalskiej, Opole 2014
 37. Rozumienie w starości, pod red. nauk. Krystyny Łangowskiej-Marcinowskiej, Zdzisława Markiewicza, Opole 2014
 38. Wyzwania wobec szkolnictwa wyższego w zmieniającej się Europie, pod red. nauk. Mariana Duczmala, Opole 2014
 39. Potencjał innowacyjny firm w województwie opolskim, Wojciech Duczmal Joanna Żurawska, Opole 2014
 40. Innowacje organizacyjne i marketingowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim, Dorota Potwora, Joanna Żurawska, Opole 2014
 41. Nietechnologiczne innowacje w teorii i praktyce, pod red. nauk. Wojciecha Duczmala i Joanny Żurawskiej, Opole 2014
 42. Ważne sprawy naszych uczniów, pod red. nauk. Doroty Kowalskiej, Urszuli Strzelczyk-Raduli, Opole 2014
 43. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji – innowacyjność, komunikacja, pod red. nauk  Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy, Opole 2013
 44. Zarządzanie, logistyka – koncepcje, procesy, narzędzia, pod red. nauk. Tadeusza Pokusy, Opole 2013
 45. Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, pod red. naukJarosława Czepczarza, Wojciecha Duczmala i Sławomira Śliwy, Opole 2013
 46. Metoda badania przyczynowo-skutkowego związków między cechami statystycznymi, Władysław Wornalkiewicz, Opole 2013
 47. Stres oksydacyjny w diagnostyce i terapii dysleksji rozwojowej w doświadczeniach pedagogicznych,  s. Maria Bogumiła Pecyna, Opole 2013
 48. Kobieta i czas, pod red. nauk. Stanisława Rogali, Opole 2013
 49. Współczesność na rozdrożu? O ekukacji, wychowaniu i profilaktyce słów kilka, pod red. nauk. Wojciecha Duczmala, Sławomira Śliwy, Opole 2013
 50. Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim, Sabina Kubiciel-Lodzińska, Adam Ustrzycki, Opole 2013
 51. Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kreatywność i komunikacja., pod red. nauk. Wojciecha Duczmala, Joanny Żurawskiej, Opole 2013
 52. O pracy i pomocy społecznej z pedagogicznego punktu widzenia, pod red. nauk. Franciszka Marka, Sławomira Śliwy, Opole 2012
 53. Kreatywność i komunikacja a innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie opolskim. pod red. nauk. Joanny Żurawskiej, Opole 2012
 54. Modele ekonometryczne PKB obiektów struktury terytorialnej, Władysław Wornalkiewicz, Opole 2013
 55. Efektywność działania obiektów struktury terytorialnej, Marian Duczmal, Opole 2013
 56. Humanistyczny wymiar rehabilitacji ruchowej, Jarosław Czepczarz, Opole 2012
 57. Wybrane problemy resocjalizacji nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, Sławomir Śliwa, Opole 2012
 58. Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji – doświadczenia i perspektywy, pod red. nauk. Tadeusza Pokusy i Wojciecha Duczmala, Opole 2012
 59. Zarządzanie, logistyka, finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy, pod red. nauk Tadeusza Pokusy i Mariana Duczmala, Opole 2012
 60. Praca a długowieczność., pod red. nauk. Stanisława Rogali, Opole 2012
 61. Statystyka matematyczna w zarządzaniu. Teoria, praktyka, przykłady, Marian Duczmal, Agnieszka Tłuczak, Opole 2012
 62. Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania – formy i instrumenty ekonomiczno-społeczne, pod red. nauk. Tadeusza Pokusy, Opole 2011
 63. Zarządzanie innowacją. Aspekty komunikacji, finansowania, badania rynku, psychologicznych uwarunkowań, polityki innowacyjnej i infrastruktury pod red. nauk Dariusza M. Trzmielaka i Joanny Żurawskiej, Opole 2011
 64. Klastry i inicjatywy klastrowe  w województwie opolskim cz. X, pod red. nauk Tadeusza Pokusy i Joanny Żurawskiej, Opole 2011
 65. Klastry i inicjatywy klastrowe  w województwie opolskim cz. V, pod red. naukową Wojciecha Duczmala i Witolda Potwory, Opole 2011
 66. W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, pod red. nauk. Franciszka Marka i Sławomira Śliwy, Opole 2011
 67. Klastry i inicjatywy klastrowe  w województwie opolskim cz. VIII, pod red. nauk Tadeusza Pokusy, Opole 2011
 68. Pamiętaj o swojej starości, pod red. nauk. Stanisława Rogali, Opole 2011
 69. Dysleksja rozwojowa. Fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej, pod red. nauk s. Marii Bogumiły Pecyny, Opole 2011
 70. Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim cz. VI, pod red. naukową Wojciecha Duczmala i Witolda Potwory, Opole 2011.
 71. Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim cz. IX, pod red. naukową Wojciecha Duczmala i Witolda Potwory, Opole 2011.
 72. Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim cz. VII, pod red. naukową Wojciecha Duczmala i Witolda Potwory, Opole 2011.
 73. Przyczynek do refleksji nad kulturą Górnego Śląska, pod red. Michała Lisa i Zenony M. Nowak, Opole 2011.
 74. Predyktory przezwyciężania dysleksji rozwojowej – doświadczenia pedagogiczne, s. Maria Bogumiła Pecyna, Opole 2011.
 75. Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim cz. IV, pod red. naukową Wojciecha Duczmala i Witolda Potwory, Opole 2011.
 76. Profesjonalne kadry Opolszczyzny, pod red. naukową Wojciecha Duczmala i Witolda Potwory, Opole 2011
 77. Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim cz. III, pod red. naukową Wojciecha Duczmala i Witolda Potwory, Opole 2011.
 78. Kompetencje menedżerskie a praktyka zarządzania, pod red naukową Joanny Żurawskiej  i Witolda Potwory, Opole 2011.
 79. Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim cz. II, pod red. naukową Wojciecha Duczmala i Witolda Potwory, Opole 2010.
 80. Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim cz. I, pod red. naukową Wojciecha Duczmala i Witolda Potwory, Opole 2010.
 81. Ścieżki kariery. Drogowskazy. Wybory. Decyzje, pod red. nauk. Wojciecha Duczmala i Joanny Żurawskiej, Opole 2010.
 82. Przedsiębiorczość akademicka – nauka i gospodarka, pod red. nauk. Mariana Duczmala i Joanny Żurawskiej, Opole 2010.
 83. Nowoczesne zarządzanie – wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, pod red. nauk. Tadeusza Pokusy, Opole 2010.
 84. Umiejętność menedżerskie – ich rola w zarządzaniu firmą i samorozwoju, pod red. nauk. Witolda Potwory, Joanny Żurawskiej, Opole 2010.
 85. Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne, pod red. nauk. Stanisława Rogali, Opole 2010.
 86. Wstęp do ekonometrii i badań operacyjnych, Marian Duczmal, Władysław Wornalkiewicz, Opole 2010.
 87. Psychofizjologiczne diagnozy trudności w uczeniu się., s. Maria Bogumiła Pecyna, Opole 2010.
 88. Asy ze Wschodniej, czyli 50 na 50 Kolejarza Opole. Pod red. Tadeusza Pokusy, Opole 2010.
 89. Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane zagadnienia, Red. nauk. M. Duczmal,  T. Pokusa, Opole 2010.
 90. Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę, Red. nauk. Witold Potwora, Joanna Żurawska, Opole 2010.
 91. Wybrane aspekty współczesnej gospodarki, Red. nauk Wojciech Duczmal,  Joanna Żurawska, Opole 2009.
 92. Nauka w służbie wartości. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Duczmala, Red. Tadeusz Pokusa, Witold Potwora, Józef Kaczmarek, Wydawnictwo WSZiA  w Opolu, Opole 2009.
 93. Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych, Red. nauk Dariusz Widelak i Sławomir Śliwa, Opole 2009.
 94. Społeczna empatia a ludzie starsi, Red. nauk Stanisław Rogala, Opole 2009.
 95. Rachunkowość zarządcza, Jacek Pieczonka, Wojciech Duczmal, Henryk Lewandowski, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2009.
 96. Badania potrzeb pracodawców w kontekście oferty systemu edukacji na poziomie średnim i wyższym, Joanna Żurawska, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2009.
 97. Pracodawcy wobec osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, Adam Ustrzycki, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2009.
 98. Badanie oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników, ich umiejętności i kwalifikacji  w kontekście zjawiska migracji, Anna Krasnodębska, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2009.
 99. Analiza ofert pracy z dodatku "Praca" Nowej Trybuny Opolskiej z 2008 roku, Agnieszka Łukasik-Turecka, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2009.
 100. Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych - wybrane aspekty, Pod red. nauk.  W. Potwory, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2009.
 101. Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego. Studium przykładu: Francja, Niemcy, Włochy  i Wielka Brytania, Pod red. nauk. R. Broszkiewicza, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2009.
 102. Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne na przykładzie wybranych instytucji, Redakcja naukowa: T.Pokusa, W. Duczmal, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2009.
 103. Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe - wybrane problemy, redakcja naukowa: T. Pokusa, M. Duczmal, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2009.
 104. Postawy młodych pracowników wobec podwyższania kwalifikacji zawodowych, Adrianna Paroń-Kuś , Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 105. Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego. Raport końcowy, pod red. Mariana Duczmala i Witolda Potwory, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 106. Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco-edukacyjnych. Część II, prac. zbior. pod red. Mariana Duczmala i Witolda Potwory, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 107. Preferencje zawodowe uczniów szkół średnich województwa opolskiego, Anna Krasnodębska, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 108. Dzieci - żołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych, red. Edmunda Nowaka, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 109. Szkoły wyższe - ważny etap uczenia się przez całe życie. Teoria i praktyka, red. nauk. S. Kaczora,  D. Kowalskiej, D. Widelaka, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 110. Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, red. nauk.  W. Duczmala,  J. Żurawskiej, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 111. Ekonomiczno-społeczne problemy współczesnego zarządzania i komunikacji, red. nauk.  M. Duczmala, T. Pokusy, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 112. Przejawy i formy nowoczesnego zarządzania i komunikacji społecznej, red. nauk.  M. Duczmala,  T. Pokusy, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 113. Wybrane problemy wspierania ludzi starszych, pod red. nauk. Stanisława Rogali, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 114. Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej śląska opolskiego wczoraj i dziś, Robert Rauziński i Kazimierz Szczygielski, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 115. Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników. Część II, Adam Ustrzycki, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 116. Preferencje zawodowe studentów województwa opolskiego, Anna Krasnodębska, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 117. Preferencje zawodowe opolskich studentów a kwestia zagranicznych migracji zarobkowych, Anna Krasnodębska, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2008.
 118. Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników, Adam Ustrzycki, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 119. Rynek pracy województwa opolskiego do roku 2013 na tle prognozy rozwoju gospodarki, pod red. Mariana Duczmala i Witolda Potwory, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 120. Postawy młodych pracowników wobec podwyższania kwalifikacji zawodowych, Marek Bugdol, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 121. Trendy zmian w strukturze zawodów i specjalności zanikających oraz przyszłościowych, Kazimierz Teleguj, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 122. Badania preferencji zawodowych młodzieży szkół średnich i studentów, pod red. Mariana Duczmala i Witolda Potwory, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 123. Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco-edukacyjnych, Praca zbior. pod red. Mariana Duczmala i Witolda Potwory, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 124. Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym. Konteksty krajowe i zagraniczne, red. naukowa M. Hanulewicz, D. Widelak, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 125. Doświadczenia i perspektywy nowoczesnego zarządzania, red. naukowa  M. Duczmal, T. Pokusa, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 126. Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka, red. naukowa S. Rogala, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 127. Tworzenie warunków dobrego funkcjonowania szkoły wyższej, red. naukowa  S. Kaczor i D. Widelak, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 128. Śląsk 2020. Czynniki i strategie rozwoju, red. naukowa Z. M. Nowak, R. Rauziński, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 129. Przedsiębiorstwo-zarządzanie (z) sukcesem: orientacja na marketing i strategię,  M. Duczmal, D. Potwora, W. Potwora, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 130. Bibliografia strategii rozwoju i reformy systemu edukacji w Polsce (wydawnictwa zwarte 1989-2006), Cz. Banach, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2007.
 131. Trendy i tendencje w zarządzaniu MŚP, red. naukowa W. Potwora, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2006.
 132. Geografia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Ujęcie ilościowe,  K. Szczygielski, Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2006.
 133. Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Tom 2: Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali, red. naukowa M. Duczmal, T. Pokusa, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2006.
 134. Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Tom 1:Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania, red. naukowa M. Duczmal, T. Pokusa, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2006.
 135. Analiza i projekcja procesów ekonomiczno-finansowych. (studium przypadków),  R. Broszkiewicz, M. Duczmal, A. Broszkiewicz, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2006.
 136. Edukacja w dobie integracji europejskiej. Strategie zmian i praktyka pedagogiczna, pod red. naukową E. Smak, D. Widelaka, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2006.
 137. Losy i przygody moje. Napisano w czerwcu i lipcu Roku Pana 1910, F. Tiszbierek, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2006.
 138. Komunikacja rynkowa. Techniki sprzedaży, Bogusław Nierenberg, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2005.
 139. Demokracja - Społeczeństwo - Globalizacja. W kręgach współczesnej demokracji, pod red. naukową A. W. Jabłońskiego i Z. M. Nowak, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji  w Opolu, Opole 2005.
 140. Podstawy rachunkowości finansowej, W. Duczmal, H. Lewandowski, Wyższa Szkoła Zarządzania  i Administracji w Opolu, Opole 2005.
 141. Wybrane problemy edukacji i eurointegracji, red. naukowa Z. Jasiński i S. Kaczor, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2005.
 142. Nowoczesne przedsiębiorstwo - orientacja na marketing i strategię, M. Duczmal, D. Potwora,  W. Potwora, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2005.
 143. Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, red. naukowa M. Duczmal, B. Nierenberg, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2005.
 144. Wprowadzenie do polityki społecznej, Z. Machelski, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2005.
 145. Przejawy i instrumenty nowoczesnego zarządzania, red. naukowa M. Duczmal,  T. Pokusa, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2004.
 146. Reklama jako element procesu komunikacji, Bogusław Nierenberg, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2004.
 147. Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady, Grzegorz Michalski, , Opole 2004.
 148. Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie, pod red. naukową Z. Jasińskiego i  T. Lewowickiego, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu , Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Opole 2004.
 149. Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego, na górnośląskim obszarze plebiscytowym, pod red. naukową M. Lisa, Stowarzyszenie Instytut Śląski PIN - Instytut Śląski  w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2004.
 150. Zarządzanie personelem, Materiały pomocnicze dla studentów WSZiA w Opolu (tezy wykładów - słowa kluczowe - literatura - zalecane tematy prac magisterskich i dyplomowych), Robert Rauziński, Wydawnictwa WSZiA w Opolu, Opole 2004.
 151. Uwarunkowania efektywności polskiej transformacji. Przejawy jej kryzysu, Józef Jagas, WSZiA w Opolu, Opole 2004.
 152. Efektywność polskiej transformacji, Józef Jagas, WSZiA w Opolu, Opole 2004.
 153. Modelowanie procesów zarządzania, red. naukowa M. Duczmal W. Potwora, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2004.
 154. Regiony i euroregiony. Zagadnienia organizacyjne, prawne, administracyjne, S. Malarski, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2003.
 155. Nowoczesne koncepcje zarządzania i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości, red. naukowa  M. Duczmal, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych  i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2003.
 156. Colloquium Opole Polacy-Niemcy-Czesi Sąsiedztwo na przełomie wieków. Rola Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji, pod redakcją Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, PIN - Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole 2003.
 157. Zarządzanie przestrzenią. Wybrane zagadnienia z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej (materiały do studiowania), Kazimierz Szczygielski, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2003.
 158. Adult Education at the beginning of the 21th century; Theoretical and Practical Contexts, red. naukowa E. Sapia - Drewniak, Z. Jasiński, H. Bednarczyk, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Uniwersytet Opolski, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, Opole - Radom - Bonn 2002.
 159. Podstawy zarządzania organizacją, Paweł Żukowski, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2002.
 160. Orientacja rynkowa a zarządzanie, red. naukowa M. Duczmal W. Potwora, Wydawnictwo WSZiA  w Opolu, Opole 2002.
 161. Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, red. naukowa Z. M. Nowak, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2002.
 162. Wymiary globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne, red. naukowa M. Duczmal, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2002.
 163. Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu, red. naukowa M. Duczmal i T. Pokusa, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 164. Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Doświadczenia pierwszej dekady, Wiesław Lesiuk, Michał Lis, Aleksandra Trzcielińska-Polus, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2001.
 165. Oświata etniczna w Europie Środkowej, red. naukowa Z. Jasiński i T. Lewowicki, Opole 2001.
 166. Rzeczywisty i postulowany obraz nauczyciela, Stanisław Korczyński, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2001.
 167. Nowoczesne zarządzanie organizacją, Paweł Żukowski, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2001.
 168. Prawo pracy. Zabezpieczenia społeczne, red naukowa Bolesław Ćwiertniak, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2001.
 169. Ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego, red. naukowa Józef Jagas, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2001.
 170. Opolskie Roczniki Ekonomiczne Tom XVI, Gospodarka Śląska Opolskiego w okresie transformacji 1990-2000, redakcja naukowa Z. Mikołajewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Opole, WSZiA w Opolu, Opole 2001.
 171. Logistyczna obsługa klienta i lojalność klienta jako orientacje rynkowe, Tadeusz Pokusa, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2001.
 172. Marketing. Strategie i struktury, W. Potwora, M. Duczmal, Polska Akademia Nauk, Oddział Katowice, WSZiA w Opolu, Katowice - Opole 2001.
 173. Społeczno - ekonomiczne aspekty integracji, red. naukowa M. Duczmal, Z. Nowak,  W. Potwora, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2000.
 174. Prawne i administracyjne zagadnienia organizacji regionów oraz współpracy między regionalnej i transgranicznej, Stanisław Malarski, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2000.
 175. Wybrane problemy współczesnego zarządzania, red. naukowa M. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 1999.
 176. Prawo pracy. Ubezpieczenia społeczne. Polityka społeczna, red. naukowa Bolesław Maciej Ćwiertniak, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 1998.
 177. Produktywność. Rozwój społeczno - gospodarczy, w aspekcie niektórych uwarunkowań integracji europejskiej, Józef Jagas, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 178. Trendy i koncepcje nowoczesnego zarządzania, red. naukowa M. Duczmal, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 1998.
 179. Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. naukowa  Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Opole, Opole 1997.
 180. Zeszyty Naukowe WSZiA w Opolu, numer specjalny, red. naukowa  W. Potwora i T. Pokusa, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 1997.