PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.21/09/2017

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym (dotyczy wszystkich specjalności I i II stopnia na kierunku Pedagogika)

 • 30.09 – 1.10.2017
 • 14-15.10.2017
 • 28-29.10.2017
 • 18-19.11.2017
 • 2-3.12.2017
 • 16-17.12.2017
 • 20-21.01.2018
 • 3-4.02.2018

UWAGA:
Wszystkie semestry pierwsze  kierunku pedagogika  zaczynają zajęcia dopiero od drugiego zjazdu (tj. 14-15  październik). Godzina spotkania organizacyjnego zostanie podana w późniejszym terminie.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym dla kierunków:

Zarządzanie – I s. I° , III s. I° , V s. I° , I s. II° , III s. II°
Logistyka – I s. I° , III s. I° , V s. I°
Administracja – I s. I° , III s. I°, V s. I°
 • 7 -8.10.2017
 • 21-22.10.2017
 • 4-5.11.2017
 • 25-26.11.2017
 • 9-10.12.2017
 • 13-14.01.2018
 • 27-28.01.2018
 • 10-11.02.2018
UWAGA:
Wszystkie semestry pierwsze każdego kierunku zaczynają zajęcia dopiero od drugiego zjazdu (tj. 21-22 październik). Godzina spotkania organizacyjnego zostanie podana w późniejszym terminie.

 

11/08/2017

Modernizacja systemu w dniach 16-19 sierpnia

Informujemy, że w dniach od 16 do 19 sierpnia, z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne systemu informatycznego, wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń oraz przyjmowanie wpłat będzie uniemożliwione. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja w wyżej wymienionym terminie nadal będzie prowadzona.

12/06/2017

Terminy składania wniosków na stypendia

Wnioski prosimy składać w terminie od 1 do 30 września 2017 r. w pok. 104 (rektorat).
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej uczelni.

08/06/2017

Dostępne są już wyniki egzaminu na kierunku “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

link

07/06/2017

Wyniki egzaminu na studiach podyplomowych

W zakładce Studia Podyplomowe znajdują się wyniki egzaminu z 02.06.2017

17/02/2017

Uwaga studenci II semestru II stopnia

Zajęcia w dniu 18.02.2017 r. wyjątkowo rozpoczynają się od godz. 9:40

15/02/2017

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA 1 SEMESTRÓW

Spotkanie organizacyjne dla pierwszych semestrów kierunków: Zarządzanie (I i II stopień), Logistyka, Administracja odbędzie się w dniu 18.02.2017r. (sobota) o godz. 9.00 w sali nr 111 w budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18. W tym dniu odbędą się również zajęcia, a plany rozdane zostaną na spotkaniu organizacyjnym.

25/01/2017

ZALICZENIA I ZAJĘCIA Z DR WITOLDEM POTWORA

Uwaga studenci

Zajęcia z dr W.Potwora w dniach 28-29.01.2017 r. ( sobota, niedziela) są odwołane.

Jednocześnie informuje się, iż zaliczenia zostały już dokonane w sposób elektroniczny ( można sprawdzić logując się na swój e-indeks)
Konsultacje odbędą  się  w sobotę 28.01.2017 r oku o godz. 12.00

14/01/2017

До уваги студентів з ­України!

Особи, що подали свій­ номер PESEL в декана­ті WSZiA w Opolu – пі­д час входу на сторін­ку університету – под­ають його як пароль (­hasło) Що до осіб, які не по­дали або не мають сво­го номеру PESEL подаю­ть пароль, що складає­ться з дати народженн­я (ррммдд) та п`яти н­улів – наприклад – “8­9121800000”. Як назва користувача ­(Username) будьласка ­введіть номер свого і­ндексу, що можна знай­ти на свому студентсь­кому квитку. Замість ­0 пишете XD. Наприкла­д – “XD12345”.

Тільки особи залогова­ні на сторінці школи ­будуть мати доступ до­ своїх Екзаменаційних­ карт (Kart zaliczeni­owych) pod adresem http://www.wszia.opol­e.pl/karta-zaliczenio­wa/

23/11/2016

Przyznane stypendia

Proszę zapoznać się z listami: (więcej…)

30/09/2016

Ubezpieczenie zdrowotne – informacje NFZ

W związku z rozpoczęciem Noweg Roku Akademickiego, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na ważny aspekt życia społecznego, jakim jest ubezpieczenie zdrowotne.  (więcej…)

Ubezpieczenie NNW studentów WSZiA w roku akademickim 2016/2017

Proponujemy dodatkowe ubezpieczenie nnw (komplementarne do ubezpieczeń w pracy lub indywidualnych) (więcej…)

Stypendia

Przedłużono termin na składanie wniosków na stypendia do 22 października 2016 r.

01/07/2016

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu SKOK po SUKCES

Opole, 01.07.2016 r.

Szanowni Państwo / Pracownicy WSZiA w Opolu

WSZiA w Opolu wspólnie z Fundacją „Bądź Dobroczyńcą” realizuje projekt „SKOK po sukces”. W związku z realizacją projektu, zapraszamy chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie. Uczelnia poszukuje pracowników do projektu z zakresu następujących działań: (więcej…)

22/06/2016

Studia podyplomowe dla nauczycieli Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji zaprasza wszystkich nauczycieli na studia podyplomowe z Przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej na różnych specjalnościach.

Więcej informacji pod następującym linkiem: Kierunki studiów podyplomowych

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log