PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.18/11/2015

Przyznane stypendia

Poniżej zestawienie osób, które otrzymały stypendia:
(więcej…)

17/04/2015

Zmiany w stypendiach

Szanowni Stypendyści

W dniu 10 kwietnia 2015 r. została wydana dla Uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja w sprawie dotacji na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów na rok 2015. Wartość przyznanych środków na rok 2015 została uszczuplona względem roku 2014. W związku z powyższym w celu zapewnienia ciągłości wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów na przestrzeni całego 2015 roku, Rektor w porozumieniu z (więcej…)

27/03/2015

Dokumenty na płatny staż w ramach projektu

Studenci kierunku Logistyka na studiach dofinansowanych w ramach projektu „WSZiA w Opolu w perspektywie realizacji strategii Europa 2020. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarze kształcenia kadr dla sektora logistyki poprzez wdrożenie programu rozwojowego” który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 4.3 (więcej…)

20/03/2015

Przedłużono termin składania wniosków na stypendia socjalne

Informujemy, że termin na składanie wniosków na stypendia socjalne został przedłużony do dnia 31 marca 2015 r.

11/03/2015

Informacja dla osób pobierających stypendia na WSZiA

Informujemy, że stypendia za miesiąc marzec 2015 r. będą wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwocie dotacji na rok 2015.

16/01/2015

Odbiór decyzji stypendialnych

Dział Świadczeń i Pomocy Materialnej dla Studentów WSZiA prosi wszystkich studentów, którzy składali wnioski na stypendia o osobisty odbiór decyzji stypendialnych (pok. nr 10 przy ul. Niedziałkowskiego 18).

Older Posts »
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacer
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa