PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.31/07/15

Aktywność seniora jako wartość

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zapraszają do udziału w konferencji naukowej: „Aktywność seniora jako wartość”. Konferencja odbędzie się w dniu 16 listopada 2015r.

Zaproszenie (84 downloads )   Karta zgłoszenia (59 downloads )

14/05/15

Okazja do zdobycia gadżetów z autografami Mistrzów Świata!

Przygotowaliśmy 100 koszulek oraz piłki do siatkówki, które zostały podpisane przez naszych studentów – siatkarzy reprezentacji Polski. Szansa na zdobycie takiego unikatowego gadżetu nadarzy się w trakcie nadchodzącego XII Festiwalu Nauki.

Szukajcie stoisk Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji 31 maja na Placu Kopernika.

IMG_2917

28/04/15

Mariusz Wlazły, student WSZiA wybrany najlepszym sportowcem świata 2014

Mariusz Wlazły, student WSZiA w Opolu został wybrany najlepeszym sportowcem świata na rok 2014.
Mariusz Wlazły, Najlepszy Sportowiec Świata 2014 (więcej…)

Bartłomiej Bonk mistrzem Europy w podnoszeniu ciężarów!

Student pierwszego roku studiów magisterskich Bartłomiej Bonk zdobył w Tbilisi złoty medal mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. (więcej…)

17/04/15

Zmiany w stypendiach

Szanowni Stypendyści

W dniu 10 kwietnia 2015 r. została wydana dla Uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja w sprawie dotacji na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów na rok 2015. Wartość przyznanych środków na rok 2015 została uszczuplona względem roku 2014. W związku z powyższym w celu zapewnienia ciągłości wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów na przestrzeni całego 2015 roku, Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim (art. 174, ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.) zdecydował o obniżeniu kwot stypendiów socjalnych i stypendiów Rektora dla najlepszych studentów od miesiąca marca o 150 zł miesięcznie.

W wyniku wprowadzonych zmian kwoty stypendiów kształtują się następująco:

Kwota stypendium w okresie od października 2014 do lutego 2015 Kwota stypendium w okresie od
marca 2015 do czerwca 2015
 Stypendium socjalne
 850 zł/m-ąc  700 zł/m-ąc
 750 zł/m-ąc  600 zł/m-ąc
 650 zł/m-ąc  500 zł/m-ąc
 550 zł/m-ąc  400 zł/m-ąc
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 500 zł/m-ąc  350 zł/m-ąc
 400 zł/m-ąc  250 zł/m-ąc
 300 zł/m-ąc  150 zł/m-ąc

Informujemy również, że stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie ulega zmianie.

Dział Świadczeń i Pomocy Materialnej dla studentów WSZiA w Opolu zwraca się z prośbą o osobisty odbiór decyzji w sprawie przyznania stypendiów,

27/03/15

Dokumenty na płatny staż w ramach projektu

Studenci kierunku Logistyka na studiach dofinansowanych w ramach projektu „WSZiA w Opolu w perspektywie realizacji strategii Europa 2020. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarze kształcenia kadr dla sektora logistyki poprzez wdrożenie programu rozwojowego” który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 4.3 (więcej…)

20/03/15

Przedłużono termin składania wniosków na stypendia socjalne

Informujemy, że termin na składanie wniosków na stypendia socjalne został przedłużony do dnia 31 marca 2015 r.

11/03/15

Informacja dla osób pobierających stypendia na WSZiA

Informujemy, że stypendia za miesiąc marzec 2015 r. będą wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwocie dotacji na rok 2015.

16/01/15

Odbiór decyzji stypendialnych

Dział Świadczeń i Pomocy Materialnej dla Studentów WSZiA prosi wszystkich studentów, którzy składali wnioski na stypendia o osobisty odbiór decyzji stypendialnych (pok. nr 10 przy ul. Niedziałkowskiego 18).

13/11/14

Drobne zmiany w stypendium Rektora

Older Posts »
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacer
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa