PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.27/03/15

Dokumenty na płatny staż w ramach projektu

Studenci kierunku Logistyka na studiach dofinansowanych w ramach projektu „WSZiA w Opolu w perspektywie realizacji strategii Europa 2020. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarze kształcenia kadr dla sektora logistyki poprzez wdrożenie programu rozwojowego” który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 4.3

Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty, które trzeba złożyć w dziekanacie wydziału ekonomicznego w celu ubiegania się o płatny staż w ramach projektu. Dokumenty można składać w dziekanacie od 13.04.2015r. do 30.06.2015r. Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie www uczelni, oraz w dziekanacie. Jednocześnie informujemy, że pierwsze staże mogą zostać przyznane od maja 2015r.

Kroki do otrzymania stażu:

  • Wypełnić dokumenty aplikacyjne (załączniki do regulaminu od nr 1 do 5)
  • Stworzyć własne portfolio kariery w programie, do którego login i hasło otrzymacie Państwo po dostarczeniu adresu mailowego do dziekanatu (d.zamojska@poczta.wszia.opole.pl)
  • Złożyć wymagane dokumenty do dziekanatu
  • Po ogłoszeniu wyników przez Komisję Stażową, odebrać w dziekanacie umowę o staż. Następnie należy ją uzupełnić i podpisaną przez siebie oraz przez przedstawiciela przedsiębiorstwa złożyć w dziekanacie wraz z umową zleceniem dla opiekuna stażu (załącznik nr 9 do regulaminu)
  • Pobrać z przedsiębiorstwa skierowanie na badania lekarskie
  • Odbyć badanie lekarskie (wydatki są refundowane w ramach projektu – do kwoty 75 zł za osobę – proszę wziąć FV / rachunek wystawiony na uczelnię – do tej kwoty) NIP uczelni: 754 18 24 897
  • Wszystkie osoby zakwalifikowane do odbycia stażu są ubezpieczone przez uczelnię w ramach projektu
  • Proszę pamiętać, że staż musi zakończyć się do końca października 2015r.

Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej. W razie pytań proszę dzwonić lub zgłosić się do dziekanatu wydziału ekonomicznego lub do biura projektu (rektorat).

Po odbyciu stażu złożyć wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z umową o staż w dziekanacie uczelni.

Regulamin z załącznikami (40 downloads )
26/03/15

Zapraszamy na międzynarodową konferencję PLASTYCZNOŚĆ MÓZGU W TERAPII, REHABILITACJI I EDUKACJI

Więcej informacji pod następującym linkiem http://plastycznymozg.pl/

20/03/15

Przedłużono termin składania wniosków na stypendia socjalne

Informujemy, że termin na składanie wniosków na stypendia socjalne został przedłużony do dnia 31 marca 2015 r.

Zaproszenie na warsztaty

Więcej informacji w następującym linku Zaproszenie na warsztaty (113 downloads )

Wolontariat w Niemczech!

Akcja rekrutacja rozpoczęta! Zachecamy do udzialu w naszym programie Wolontariat w Niemczech!  Masz przyjaciół, znajomych – przekaz im info o naszym programie! Szukamy osob otwarych na wyzwania, zaangazowanych, chcacych cos zrobic dla siebie i innych! Znasz choc troche niemiecki, lubisz podroze i nowe wyzwania – czekamy na Twoje zgloszenie!

Więcej informacji pod następującym linkiem: Info (66 downloads )

11/03/15

Informacja dla osób pobierających stypendia na WSZiA

Informujemy, że stypendia za miesiąc marzec 2015 r. będą wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwocie dotacji na rok 2015.

16/01/15

Odbiór decyzji stypendialnych

Dział Świadczeń i Pomocy Materialnej dla Studentów WSZiA prosi wszystkich studentów, którzy składali wnioski na stypendia o osobisty odbiór decyzji stypendialnych (pok. nr 10 przy ul. Niedziałkowskiego 18).

04/12/14

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2014/OPI

(więcej…)

03/12/14

Zapraszamy na międzynarodową konferencję

Centrum Edukacji Gruzińsko-Polskie i Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu ma przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną na temat współczesnej ekonomii i nauk społecznych.

(więcej…)

13/11/14

Drobne zmiany w stypendium Rektora

Older Posts »
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacer
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa