PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.23/11/2016

Przyznane stypendia

Proszę zapoznać się z listami: (więcej…)

21/10/2016

Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta inauguracja i posiedzenie Senatu WSZiA z okazji 20-lecia działalności Uczelni odbędzie się 24 października 2016 roku o godzinie 16.00 w Restauracji “Szara Willa” przy ul. Oleskiej 11 w Opolu.

30/09/2016

Ubezpieczenie zdrowotne – informacje NFZ

W związku z rozpoczęciem Noweg Roku Akademickiego, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na ważny aspekt życia społecznego, jakim jest ubezpieczenie zdrowotne.  (więcej…)

Ubezpieczenie NNW studentów WSZiA w roku akademickim 2016/2017

Proponujemy dodatkowe ubezpieczenie nnw (komplementarne do ubezpieczeń w pracy lub indywidualnych) (więcej…)

Stypendia

Przedłużono termin na składanie wniosków na stypendia do 22 października 2016 r.

26/09/2016

Rozpoczęcie roku dla I semestru studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika

Rozpoczęcie roku dla I semestru studiów niestacjonarnych II stopnia odbędzie się w dniu 15.10.br. /sobota/ o godzinie 9:00 w sali 2 przy ul. Niedziałkowskiego 18.

Rozpoczęcie roku dla I semestru studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika

Rozpoczęcie roku dla I semestru studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się w dniu 15.10.br. /sobota/ o godzinie 8:30 w sali 212 przy ul. Niedziałkowskiego 18.

22/06/2016

Studia podyplomowe dla nauczycieli Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji zaprasza wszystkich nauczycieli na studia podyplomowe z Przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej na różnych specjalnościach.

Więcej informacji pod następującym linkiem: Kierunki studiów podyplomowych

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log