Rekrutacja     Szukaj     Zaloguj się

Wyszukiwanie

Kontakt

Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu

Rektorat:
ul. Niedziałkowskiego 18,
45-085 Opole

tel. +48 77 402 19 00
tel. +48 77 402 19 01
tel. +48 77 542 11 55
info@poczta.wszia.opole.pl
REGON 531152730
NIP 7541824897

Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 9
Tel. +48 515 927 114
Tel. +48 515 927 117
Tel. +48 77 542 11 55
Tel. +48 77 402 19 00
Tel. +48 77 402 19 01
E-mail: dziekanat@poczta.wszia.opole.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8:30-15:30
sobota (wrzesień – czerwiec): 7:30-15:00
sobota (lipiec – sierpień): 08:00-14:00
niedziela: nieczynne
Przerwa w dni robocze: 12:00-12:15 

Pracownicy Dziekanatu:

mgr Beata Idzik 
Kierownik Dziekanatu

mgr Róża Iwanicka

mgr Aleksandra Konefał

mgr Magdalena Domicz

mgr Ewa Lech

Punkt rekrutacyjno-informacyjny Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 6
Tel. +48 32 380 53 70

Godziny otwarcia:
wtorek: 13:00 – 16:00
czwartek: 9:00 – 12:00
sobota: 8:00 – 13:00

mgr Dariusz Stanuchowski
Kierownik Studiów Podyplomowych
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 12
E-mail: podyplomowe@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 929 533
Tel.: +48 515 927 114
Tel.: +48 515 927 117

Godziny otwarcia:
wtorek – czwartek: 8:30-13:30
piątek: 13:00-18:00 (w dniu fizycznego zjazdu)
piątek: 8:30-13:30 (poza zjazdami)

 

mgr Mirosław Hanulewicz
Administrator platformy e-learningowej
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 209
E-mail: m.hanulewicz@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 513 856 376

mgr Andrii Skomorovskyi
Kierownik Biura –
Pełnomocnik Rektora
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 6
E-mail: a.skomorowski@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 926 452

mgr Liliia Verbych
Specjalista ds. obsługi studentów
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 6
E-mail: l.verbych@poczta.wszia.opole.pl
Tel. +48 513 856 402

mgr Dorota Dańczuk
Specjalista ds. stypendiów
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 104
E-mail: stypendia@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 927 197

mgr Wojciech Rudy
Pełnomocnik Rektora
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
E-mail: w.rudy@poczta.wszia.opole.pl
Tel. +48 515 928 219

mgr Joanna Makowska
Główna księgowa
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
E-mail: kwestura@poczta.wszia.opole.pl
Tel. +48 515 928 219

mgr Mariola Maleika
Księgowa
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
E-mail: kwestura@poczta.wszia.opole.pl
Tel. +48 515 928 219

mgr Anna Bach
Kierownik Działu Kadr
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 106
E-mail: kadry@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 928 564

mgr Marcin Oleksiuk
Kierownik Biura
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 3
E-mail: projekty@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 698 346 831

mgr Katarzyna Michura
Specjalista ds. projektów
E-mail: k.michura@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 77 402 19 12

mgr Sylwia Mielnik
Specjalista ds. projektów
E-mail: s.mielnik@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 927 950

mgr Bartłomiej Roczek
Kierownik Biblioteki
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 09
E-mail: biblioteka@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 926 839

Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek – czwartek: 12:00 – 15:30
piątek: 12:00 – 17:00
sobota: 9:00 – 15:00
niedziela: nieczynne

mgr Józef Kaczmarek
Kanclerz
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 105a
E-mial: kanclerz@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 604 213 955

mgr Józef Kaczmarek junior
Kierownik Biura
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 03
E-mail: j.kaczmarek@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 927 950

mgr Filip Pokusa
Prezes AZS WSZiA w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 03
E-mail: f.pokusa@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 929 194

mgr inż. Tomasz Muszyński
Kierownik Działu Technicznego
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 206
E-mail: pomoc@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 77 542 11 55

Inspektor ochrony danych
E-mail: iod@poczta.wszia.opole.pl

Wykładowcy

dr Jarosław Czepczarz
E-mail: j.czepczarz@poczta.wszia.opole.plO wykładowcy
teoria i praktyka

W 2012  roku uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  (19.01.2012) Specjalność: pedagogika zdrowia, niepełnosprawność, medycyna społeczna.

Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu.

Wykładowca na kursach specjalistycznych przeznaczonych dla nauczycieli, pielęgniarek i opiekunek dziecięcych.

Adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu – Wydział Ekonomiczno – Pedagogiczny.

Ciekawostka

Wielki miłośnik kotów. Lubi poczuć skok adrenaliny – uwielbia skoki spadochronowe.

Na zajęciach potrafi zainteresować każdego wiedzą jaka przekazuje.

Doświadczenie zawodowe

 • 1991-1994 -Specjalistyczny Szpital Zespolony Wrocław – Pielęgniarz Oddziału Neurologii i Neuroreanimacji
 • 1994 – do nadal Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu
 • 2001 – do nadal wykładowca na kursach specjalistycznych przeznaczonych dla nauczycieli, pielęgniarek, opiekunek dziecięcych z zakresu:Badania fizykalnego dla dorosłych

– Badania fizykalnego dla dzieci

– Pierwszej pomocy przedmedycznej

– Szczepień ochronnych dla dzieci

– Podstawy pielęgnacji dzieci

– Żywienia małych dzieci

– Podstawowych zagadnień edukacji dzieci

– Choroby wieku dziecięcego

– Zasad i wychowania dzieci

 • 2010 – do nadal Adiunkt Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wydział Ekonomiczno – Pedagogiczny

Inne:

 • Członek Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 • Członek Komisji Nauki Kształcenia i Rozwoju Zawodowego przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
 • Członek Zespołu ds. ewaluacji programów kształcenia przy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
 • Członek Komisji do spraw jakości i rozwoju zawodowego Opolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
 • Redakcja biuletynu Opolska Pielęgniarka i Położna przy OIPiP w Opolu
 • V- ce Przewodniczący zawodowego Opolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
 • Członek Rady Recenzentów kwartalnika Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Uniwersytet Wrocławski
 • Członek Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Opolu na kadencję 2018 – 2023

Publikacje naukowe

 • J. Czepczarz, Orientacje teoretyczno – metodologiczne w systemach wartości i poczucia sensu życia, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy – oczekuje do druku.
 • J. Czepczarz, Edukacja zdrowotna w Polskich szkołach, [w:] Wybrane problemy edukacji, profilaktyki i opieki na tle porównawczym, J. Czepczarz, M. Mackova, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019.
 • J. Czepczarz, S. Wiatkowska, Wpływ działań personelu medycznego na zmiany poczucia sensu życia z niepełnosprawnością narządu ruchu, [w:] Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny D.Żurawicka, I. Łuczak, M. Wojtal, J. Siekierka (red.), PMWSZ, Opole 2019, s. 97 – 108. ISBN 978-83-941154-7-0 ISBN 978-83-949688-9-2.
 • J. Czepczarz (red.), ABC pielęgniarskiej opieki diabetologicznej u seniora, Wydawnictwo IMPRESO , Opole 2018 ISBN 978-83-949688-7-8. Str. 90.
 • Czepczarz J., Wiatkowska S., Cukrzyca – choroba przewlekła wyzwaniem dla rodziny osób starszych i niepełnosprawnych, Wydawnictwo IMPRESO, Opole 2018, s. 63 – 74. ISBN 978-83-949688-7-8.
 • Czepczarz J., Zachowania prozdrowotne w procesie starzenia się, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine, The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovak Republic i inne, 16 – 19.10. 2018. MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY 110 – 114.
 • J. Czepczarz, M. Kapica, Non-specific interactions in rehabilitation, [w:] On issue of education, prevention and rehabilitation, red. Z. Jasiński, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018.
 • J. Czepczarz, S. Wiatkowska, Prozdrowotne determinanty stylu życia osób starszych, [w:] CONTEMPORARY PROBLEMS OF IMPROVE LIVING STANDARS IN A GLOBALIZED WORD , WSZiA 2018, s. 323 – 335. ISBN 978-83-946765-1-3.
 • S. Wiatkowska, J. Czepczarz, Rola pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w procesie starzenia się społeczeństwa, [w:] Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny, tom 6, PMWSZ W Opolu 2018, str. 121 – 131. ISBN 978-83-941154-6-3, ISBN 978-83-949688-2-3.
 • Czepczarz J., Starość i niepełnosprawność w rodzinie wielopokoleniowej, [w:] Profilaktyka społeczna – edukacja – zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki, M. Kowalski, S. Śliwa, S. Kania, (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018, s. 218 – 225. ISBN 978-83-7842-343-0.
 • Czepczarz J., Widera J., Alpakoterapia – innowacyjna terapia pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, [w:] Соціально-економічний розвиток: роль інформації та нових техно- логій : Монографія  В. Дучмал, Т.П. Несторенко, Т. Покуси (red.) Бердянський державний педагогічний університет,  Бердянськ 2016, s. 106 – 115. ISBN 978-617-7291-44-1.
 • Dolegliwości bólowe narządu ruchu w pracy nauczyciela, [w:] Edukacja na rozdrożu. Nauczyciel – uczeń – edukacja, cz.1. W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich (red.), Wydawnictwo Instytut Śląski,  Opole 2016 s.92-102.
 • Czepczarz J., Edukacyjna rola pracowników medycznych w procesie rehabilitacji,[w;] Moznosti uplatneni socialniho pedagoga/socialni pedagogiky v soucasne spolecnosti Socialia 2015, Gaudemus Hradec Kralowe 2016. s. 298 – 305. ISBN 978-80-7435-655-1.
 • Kowalska D, Strzelczyk – Raduli U, Czepczarz J, Uczeń zdolny w szkole, [w:] Poznać i zrozumieć świat – innowacje w edukacji wczesnoszkolnej, Duczmal, S. Śliwa (red.), WSZiA, Opole 2015, s. 32 – 43.
 • Czepczarz J., Disability in the family, Соціально – Eкономічні проблеми пpoctopoвoгo poзвитky, монографія, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk, Ukraina 2015, s. 317- 327.
 • Czepczarz J., Współczesne problemy niepełnosprawności narządu ruchu, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine, The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovak Republic i inne, MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT:ECONOMICS, EDUCATION,HEALTH CARE AND PHARMACY Conference Proceedings of the 3rd International Scientific Conference November 19 – 21, 2015, 19 – 21.11. 2015 str. 80-83.
 • Czepczarz J., Zadania pedagoga specjalnego i oddziaływania niespecyficzne w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością narządu, [w:] Профeciйнa пiдгoтoвкa пeдaгoгa: Icтopичний i виkлиkи cyчacнocтi, Ckoтнoi, M. Чепіль (red.), Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Drohobycki Uniwersytet Pedagogiczny, Drohobycz 2013 s. 135 – 143.
 • Czepczarz J., Głogowska M., Hierarchia wartości osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, [w:] XLIII Seminarium Zastosowań Matematyki, Kobyla Góra 8 – 11 września 2013, red. Chalfen M., Jakubowski W., Kamińska J., wyd. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • J. Czepczarz, Humanistyczny wymiar rehabilitacji ruchowej, WSZiA Opole 2012, 180s. 
 • Czepczarz J., Głogowska M., Hierarchia wartości osób z niepełnosprawnością ruchową, [w:] O pracy i pomocy społecznej z pedagogicznego punktu widzenia, F. Marek. S. Śliwa (red.), WSZiA, Opole 2012, s. 120 – 140.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
Udział czynny w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, „Edukacja na rozdrożu? Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki”. 14-15 kwietnia 2016. Temat prelekcji: Dolegliwości bólowe narządu ruchu w pracy nauczyciela. Opole 2016. X
Udział czynny, Konferencja Międzynarodowa Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine, The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovak Republic i inne, 14 – 17.04. 2016 PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT Temat prelekcji SAMOLECZENIE OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO WSZiA Opole 2016 s. 207 – 209.X
Udział czynny, V Konferencja naukowo – szkoleniowa, OPOLSKIE ROZWAŻANIA NA TEMAT OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ, Opole 24.11.2016 Temat prelekcji: WSPÓŁCZESNA OPIEKA NAD SENIORAMI I OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. + komitet naukowy.X
Udział czynny, Konferencja Międzynarodowa Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine, The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovak Republic i inne, 20 – 23.04. 2017. Temat prelekcji. Wsparcie społeczne dla seniorów, abstract 3 strony. ISBN 978 – 83 – 62683 – 10 – 9 str 167 – 169. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe „ Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny” 8 czerwca 2018, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa Opole, Temat prelekcji: Rola pielęgniarki POZ w procesie starzenia się społeczeństwa. 08.06. 2018. X
Urząd Wojewódzki w Opolu, OIPiP w Opolu, konferencja naukowo – szkoleniowa „ Cukrzyca u osób w wieku starszym” temat prelekcji Pacjent z cukrzycą w wieku starszym, podeszłym oraz sędziwym wyzwaniem pielęgniarstwa diabetologicznego, 29.06.2018. X
Udział czynny, Konferencja Międzynarodowa Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine, The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovak Republic i inne, 16 – 19.10. 2018 MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY Temat prelekcji ZACHOWANIA PROZDROWOTNE W PROCESIE STARZENIA SIĘ WSZiA Opole 2018 s. 110 – 114. ISBN 978-83-946765-1-3.X
Udział czynny, Konferencja Międzynarodowa Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine, The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovak Republic i inne, Modern problems of improve living standards in a globalized world, Temat prelekcji. Prozdrowotne determinanty stylu życia osób starszych, 23 listopad 2018. X
Udział czynny, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny” Opole, 7 czerwca 2019 Organizator PMWSZ w Opolu, Prelekcja na temat: Wpływ działań personelu medycznego na zmiany poczucia sensu życia pacjentów z niepełnosprawnościach narządu ruchu. X

dr Mariusz Drożdż

E-mail: m.drozdz@poczta.wszia.opole.pl

O wykładowcy
teoria i praktyka

Wykładowca akademicki w dziedzinie pedagogiki od blisko 30 lat. 

Zajmuje się zawodowo dziennikarstwem telewizyjnym, filmowaniem i montażem.

Ciekawostka

W latach 90-tych tworzył zwiastuny dla kanału HBO i współpracował z amerykańską telewizją CNN.

W ostatnim czasie współpraca z portalami rolnymi: Agrofakt i Topagrar.

W 2016 roku Polski Związek Łowiecki przyznał mu główną nagrodę za najlepszy film o tematyce łowieckiej w kraju. W latach 2017 – 2019 finalista konkursu organizowanego przez Centralę KRUS w Warszawie na najlepszy film o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Doświadczenie zawodowe

 • Lata 1986-1991 to okres studiów na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na kierunku pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej uwieńczony pracą magisterską pt. „Recepcja filmu w środowisku studentów”.
 • W 2005 roku otrzymał tytuł doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, obroną pracy doktorskiej pt. „Wpływ programów telewizyjnych na generowanie zachowań agresywnych”, napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Kantora na Uniwersytecie Opolskim.
 • Od 2009 pracuje jako adiunkt na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.
 • Od 1993 roku współpracuje aktywnie z Telewizją Polską jako dziennikarz i operator filmowy.
 • W latach 1997-1999  – dziennikarz i operator filmowy Telewizji TVN.
 • W 1997 r. odbył 6-tygodniowe szkolenie w siedzibie telewizji CNN w Atlancie, USA jako uczestnik IPP (International Professional Program) – profesjonalnego szkolenia dla zagranicznych dziennikarzy  współpracujących z programem CNN World Report.

Publikacje naukowe

 • Reklama a film: zarys problematyki „product placement”, [w:] Reklama w społeczeństwie informacyjnym, Saternus Media, Kraków 2010.
 • M. Drożdż, Edukacja do odbioru treści przemocy w mediach elektronicznych [w:] W poszukiwaniu optymalnych oddziaływa pedagogicznych w środowisku lokalnym, red. F. Marek, S. Śliwa, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011, s. 87-100.
 • M. Drożdż, Media- odbiór – edukacja, [w:] Ważne sprawy naszych uczniów, D. Kowalska, U. Strzelczyk-Raduli (red.), Wydawnictwo WSZiA, Opole 2014.
 • M. Drożdż, Edukacyjne aspekty współczesnej komunikacji medialnej za pomocą sieci społecznościowych, [w:] Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty humanitarne, red. W. Duczmal, I. Ostopolets, Opole 2017, s. 7-15.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
Konferencja pn. W Poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym, Opole 7 listopada 2011 r. Tytuł referatu: Edukacja do odbioru treści zawierających przemoc w mediach elektronicznych. X
Konferencja pn. W Poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym, Opole 7 listopada 2011 r. Tytuł referatu: Edukacja do odbioru treści zawierających przemoc w mediach elektronicznych. X

mgr Łukasz Fiebich
E-mail: l.fiebich@poczta.wszia.opole.pl

O wykładowcy
teoria i praktyka

Od 01.09.2012 pracownik WSZiA na stanowisku nauczyciel akademicki.

Absolwent kierunku „Edukacja Techniczno-Informatyczna” na Politechnice Opolskiej.

Posiada doświadczenie jako trener szkoleń i warsztatów edukacyjnych.

Ciekawostka

Kiedy nie prowadzi zajęć dydaktycznych w WSZiA, najchętniej czas spędza w kuchni i na parkiecie. W kuchni nie montuje mebli ani blatów, ale lubi w niej kulinarnie eksperymentować. Parkietów – nie cyklinuje, ale pojawia się na nich w roli instruktora i tancerza. W przerwie międzysemestralnej, poza tęsknotą za studentami, chętnie wyjeżdża w miejsca, gdzie może odpocząć w towarzystwie słonecznej pogody, ciekawej przyrody i najbliższych mu osób. Od niedawna zaczęły go fascynować i z zapałem zdobywa (najchętniej włoskie) ferraty.  

Doświadczenie zawodowe

2007-2012 – NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE  ARTYSTYCZNE I JĘZYKOWE „PRZED-SZKÓŁKA” – dyrektor administracyjny, nauczyciel specjalista.

2013-2015 – REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W OPOLU – trener szkoleń, wykładowca w projekcie „Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.”

2017 – FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI DZIECIĘCEJ FRRED – trener warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w projekcie „Akademia kompetencji kluczowych w Aglomeracji Opolskiej” w Jarnołtówku.

 • Kierownik studiów podyplomowych z zakresu: Terapia pedagogiczna, Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Członek zespołu ds. analizy i oceny poziomu naukowego jednostki.
 • Organizacja warsztatów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Projekt pn. „Nauczyciel też uczeń” organizowany przez Wydział Pedagogiczny WSZiA.
 • Prowadzenie warsztatów w ramach projektu „Nauczyciel też uczeń”.
 • Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych.

 

Publikacje naukowe

 • Edukacja na rozdrożu cz I  Nauczyciel – uczeń – edukacja, red. Duczmal W., Tej J., Fiebich Ł., Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2016.
 • Fiebich Ł., E-tornister. Postęp polskiej edukacji czy zagrożenie dla rozwoju ucznia? [w:] Wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych, red. Marek F., Strzelczyk-Raduli U., Błońska K., Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2016.
 • Fiebich Ł., Współczesna edukacja a kompetencje medialne i informacyjne nauczycieli, [w:] Wyzwania wobec szkolnictwa wyższego w zmieniającej się Europie, red. M.Duczmal, Opole 2014, s. 33-40.
 • Fiebich Ł., Marketing w mediach społecznościowych, [w:] Nietechnologiczne innowacje w teorii i praktyce, red. Duczmal W., Żurawska J., Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2014, s. 279-287.
 • Fiebich Ł., Wpływ technologii informacyjno – komunikacyjnej na zmiany w sposobie komunikacji, Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kreatywność i komunikacja, pod redakcją W. Duczmala i J. Żurawskiej, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o. Opole 2013, ISBN 978-83-6283- 35-2 978-83-7511-169-9, s. 216 – 225.
 • Technologia informacyjna w edukacji medialnej na etapie wychowania przedszkolnego, [w:] Współczesność na rozdrożu? O edukacji, wychowaniu i profilaktyce słów kilka, red. W. Duczmal, S. Śliwa, Opole 2013, s. 173-182.
 • Fiebich Ł., Kształtowanie kompetencji społeczeństwa informacyjnego w edukacji [w:] Problems and prospects of terrietories socio-economic development, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
Konferencja Naukowa „Aktywność seniora jako dobro wspólne”, Opole, 24 listopada 2016 r. Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Tytuł wystąpienia: „Czy starość jest trendy?”. X
Międzynarodowa konferencja naukowa „Edukacja na rozdrożu”, Opole, 14-14 kwietnia 2016 r. Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Preszowski, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku Tytuł wystąpienia: „Nauczycie na facebooku”. X
Konferencja Naukowa „Niepełnosprawność w szkole. Organizacja kształcenia i wychowywania dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych”, Opole, 23 września 2016 r.X

prof. dr hab. Wiesław Gworys
E-mail: w.gworys@poczta.wszia.opole.pl

O wykładowcy
teoria i praktyka

Doktor Nauk Humanistycznych, 14.03.1984r., Instytut Badań Pedagogicznych  w Warszawie, Pedagogika Pracy – Temat: „Warunki realizacji celów wychowawczych pracy uczniów”.

Doktor Habilitowany Nauk Humanistycznych, 26.04.2004r., Wyższa Komisja Atestacyjna Federacji Rosyjskiej, Temat: „Przygotowanie zawodowe kadr dla potrzeb turystyki w uczelniach polskich w kontekście doświadczenia międzynarodowego”.

Profesor, 20.04.2011r., Federalna Służba ds. Nadzoru w Zakresie Wykształcenia i Nauki Federacji Rosyjskiej.

Ciekawostka

Doświadczenie zawodowe

Od 2016 r. pracownik WSZiA Opole.
Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Badań Edukacyjnych WSZiA Opole.

Publikacje naukowe

Publikacje zwarte

 • Michajlov A.A., Karaseva T.V., Kisljakov P.A., Gworys W.: Studenceskaja olimpiada po bezopasnosti ziznedejatel’nosti. Metodiceskoe posobie. Suja, Izd.GOU VPO „SGPU”, 2009, 83 s.
 • Gworys W.: Obrazovanie po turizmu: problemy, perspektivy, bezopastnost’. Monografija. Suja , Wyd.Suiskij Gosudarstvennyj Pedagogiceskij Universitet, 2010, 271 s.
 • Krutikov V.K.,Gworys Wiesław, Dorozkina T.V.,Zaicev Ju.V.:Ekonomika znanij v razvitii regional’noj innovacionnoj sistemy. Kaluga; Izd.ZAO „Prait-K”, 2012, 198 s.
 • Krutikov V.K.,Gworys Wiesław, Dorozkina T.V.,Zaicev Ju.V.:Innovacii v razvitii indystrii turizma regiona. Kaluga; Izd.ZAO „Prait-K”, 2013, 236 s.

Artykuły 

 • Volchin S., Gworys W.: Ossobennosti razvitia social’nogo marketinga v Rossii. W:Marketing społeczny oraz perspektywy jego rozwoju na świecie. Monografia pod red. Arnolda Pabiana. Częstochowa, Wyd. WZ PCzęst, 2009, s.182-191.
 • Arseniew J., Gworys W.: Koncepcja i doświadczenia rozwoju kształcenia zawodowego w sferze turystyki i hotelarstwa. Zeszyty Naukowe WSHiT w Częstochowie, nr 4 ,2011, s.6-21.
 • Gworys W., Szeremeta R.: System jakości kształcenia w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. Zeszyty Naukowe WSHiT w Częstochowie, nr 4 ,2011, s.122-135.
 • Gworys W.,Michailov A.A.: Osobennost’ finansirovanija sistemy vyssego obrazovanija v Pol’se. Naucnyj Poisk nr 1, 2011, s.7-9.
 • Głowacki M., Gworys W.: Rol’ ucebno-prirodnych trop v ekologiceskom vospitanii i  populjarizacii turizma. Naucnyj poisk.  2013, nr 2(8), s. 39-42.
 • Gworys W.: K voprosu ob ekologiceskom vospitanii studentov i populjarizacii turizma v Pol’se.
 • Naucnyj poisk. 2013, nr 2.2, s. 71-72.
 • Krutikov V.K., Fedorova O.V., Gworys W.: Razvitie sel’skogo turizma: preodolenie inercji tormozenij(analiz otecestvennogo i zarubeznogo opyta). Rossijskoe predprinimatel’stvo
 • Nr 23(245), dekabr’ 2013, s.96-103.
 • Gworys W., Michailov A.A.:Urovni razvitija kul’tury bezopasnosti v sociume u buduscuch specialistov servisa. Naucnyj poisk. 2015, nr 1.1, s. 9-11
 • Fiedorova O.V., Gworys W. , Oscenkovaa N.A.:Obespecenie kreditno-finansovymi resursami agrarnogo sektora turizma. Vestnik obrazovatel’nogo konsorciuma Srednerusskij Universitet. Serija: Ekonomika i upravlenie, 2015, Nr 5, s.74-76.
 • Aszuchina E., Krutikow W.K. Gworys W., Kozakowa E.,Kapajewa D. Cechy rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, Realizacja potencjału twórczego człowieka, Formułowanie współczesnych społeczno – ekonomicznych perspektyw str.56-66 [w:] publikacji zwartej jak w p. 1. 2016 .
 • Krutikow K., Gworys W. Formułowanie strategii zapewnienia integracji społecznej i zgody , s.6-12 [w] czasopiśmie : „Kałużskie wiadomości ekonomiczne” ( włączone do systemu rosyjskiego indeksu cytowań).
 • „Samorządowa i przygraniczna współpraca: zagraniczne i krajowe doświadczenie” [w] Możliwości konkurencyjne w globalnym świecie: ekonomika, nauka, technologia, Czasopismo naukowe nr 9, cz. 4, ISSN 2412-883X – Państwowy Uniwersytet im. Ciołkowskiego w Kałudze 2017r. W. Gworys i inni
 • Wykorzystanie potencjału samorządów lokalnych dla rozwiązywania aktualnych problemów” [w] Materiały Międzynarodowej Konferencji, Kaługa 25-26 stycznia 2018,W. Gworys i inni.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
Naukowo – praktyczna zaoczna konferencja w Kałudze (Federacja Rosyjska ) z udziałem AJD Częstochowa i WSHT Częstochowa) , 30-31 maja 2016 ,pt: Młodzieżowa lektura naukowa, tematyka wystąpień kompatybilna do publikacji j.w. X
Międzynarodowa , zaoczna, naukowo – praktyczna konferencja organizowana przez m.in. Państwowy Uniwersytet w Kałudze z udziałem uczelni polskich :GWSH Katowice , AJD Częstochowa i WSZiA Opole, pt.: Współczesne obszary społeczno-ekonomiczne : problemy i perspektywy. X

mgr Mirosław Hanulewicz
E-mail: m.hanulewicz@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 513 856 376

O wykładowcy
teoria i praktyka

Od 2003 pracownik WSZiA na stanowisku nauczyciel akademicki.

Magister Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego.

Od 2003 posiada kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Ukończył studia podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Opolskim.

Od ponad dziesięciu lat pracuje w poradni przedmałżeńskiej i rodzinnej. Współprowadzi Internetowy Punkt Konsultacyjny dla osób stykających się z problemami uzależnień: młodzieży, rodziców, wychowawców.

Ciekawostka

Rodzina to obszar jego zainteresowań, nie tylko teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych.

Pasjonat nowych technologii i ich wykorzystania w edukacji.

Dzięki Bogu i dzięki #takdlatransplantacji może dziś chodzić po górach, żeglować i pilotować bezzałogowe statki powietrzne. 

Doświadczenie zawodowe

Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Od 2006 do 2008

Opole

Pracownia Rozwoju Osobistego

Pedagog w Internetowym Punkcie Konsultacyjnym

Opis obowiązków: Udzielanie porad młodzieży, nauczycielom, rodzicom i osobom zainteresowanym tematyką związaną z uzależnieniami i profilaktyką. Prowadzenie szkoleń dla wyżej wymienionych grup w ramach lokalnych programów profilaktycznych

Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Od 2002 do 2013

Opole

Sąd Rejonowy w Opolu

Kurator Społeczny ds. Dorosłych

Opis obowiązków: Prowadzenie dozorów w oparciu o wyrok Sądu

Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Od 2002

Opole

Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego

Nauczyciel NPR

Opis obowiązków: Prowadzenie nauk dotyczących naturalnych metod rozpoznawania płodności

 • Opiekun studentów.
 • Członek Komisji ds. jakości kształcenia.
 • Członek zespołu ds. monitorowania losów Absolwentów.
 • Członek zespołu ds. metod i technik kształcenia na odległość.

Publikacje naukowe

Prace zbiorowe:

 • Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym. Konteksty krajowe i zagraniczne, red. Mirosław Hanulewicz, Dariusz Widelak, Opole 2007.
 • Edukacja na rozdrożu. Cz. 2. Rodzina w obliczu wyzwań współczesnego świata, red. Tetyana Nestorenko, Ewa Kowalksa, Mirosław Hanulewicz, Opole 2016.

Artykuły w pracach zwartych:

 • Analiza skuteczności programów profilaktyki uzależnień na przykładzie publicznych liceów ogólnokształcących miasta Opola, w: Wybrane problemy edukacji i eurointegracji,red. Z. Jasiński, S. Kaczor, Opole 2005, s. 169-181.
 • Recenzja książki pt. „Kultura w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy”, w: Edukacja w dobie integracji europejskiej, Strategie zmian i praktyka pedagogiczna, red. E. Smak, D. Widelak, Opole 2006, s. 200-202.
 • Psychoterapia w resocjalizacji, w: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, red. Z. Jasiński, D. Widelak, Opole 2006, s. 145-160.
 • Programy profilaktyczne w pracy edukacyjnej, w: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, tom 2, red. Bożena Suchacka, Kraków 2006, s. 211-222.
 • Obraz uczelni niepublicznych w wybranej prasie ogólnopolskiej, w:Tworzenie warunków dobrego funkcjonowania szkoły wyższej, red. S. Kaczor, D. Widelak, Opole 2007, s. 94-101.
 • Profilaktyka czy wychowanie? w: Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym. Konteksty krajowe i zagraniczne, red. M. Hanulewicz, D. Widelak, Opole 2007, s.89-96.
 • Tendencje rozwojowe w profilaktyce, w: Pedagogika i jej pogranicza, red. Ilona Gembalczyk, Racibórz 2007, s. 148-152.
 • Wolontariat a starość, czyli kto dla kogo, w: Wybrane problemy wspierania ludzi starych, red. S. Rogala, Opole 2008, s. 28-36
 • Dominik Krzyżanowski, Ewa Śniechowska-Krzyżanowska, Mirosław Hanulewicz, Andrzej M. Fal, Wolontariat hospicyjny, w: Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych, Dariusz Widelak, Sławomir Śliwa (red.), Opole 2009, s. 182-198.
 • Zestawienie bibliograficzne dotyczące wolontariatu, w: Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych, Dariusz Widelak, Sławomir Śliwa (red.), Opole 2009, s. 225-233.
 • Rodzina w oczach dziadków i wnuków, w:Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne, S. Rogala (red.), Opole 2010, s. 77-84.
 • Na pograniczu trzech pokoleń, czyli o trudnościach w relacjach w okresie stawania się rodzicem i dziadkiem, [w:] Pamiętaj o swojej starości, S. Rogala (red.), Opole 2011, s. 89-95.
 • Profilaktyka społeczna w okresie prenatalnym, w:W pooszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, F. Marek, S. Śliwa (red.), Opole 2011, s. 134-148.
 • Uciemiężony czy szczęśliwy, czyli dziewięć miesięcy oczekiwania na narodziny dziecka z perspektywy męża, w: Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Jerzy Dzierżanowski (red.), Ciąża czy stan błogosławiony?, Kraków 2011, s. 63-80.
 • Dwurodzicielstwo od poczęcia fundamentem prawidłowego rozwoju dziecka, w:Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk (red.), Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienia interdyscyplinarne, Kraków 2012, s. 147-156.
 • Czynniki warunkujące udane małżeństwo w opinii studentów,w: Franciszek Marek, Sławomir Śliwa (red.),O pracy i pomocy społecznej z pedagogicznego punktu widzenia. Opole 2012, s. 141-159.
 • Przygotowanie małżonków do narodzin dziecka szansą ich rozwoju, w: M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio (red.), Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, Lublin 2012, s. 45-58.
 • Rodzina jako zaplecze środowiskowe procesu resocjalizacji — z doświadczeń kuratora społecznego,w: Z. Bartkowicz, A. Wojnarowska, A. Węgliński (red.), Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych, Lublin 2013, s. 85-92.
 • M. Krzyżanowski, A. Turkiewicz-Maligranda, G. Godawa, M. Hanulewicz, Komunikacja z osobą ciężko chorą i u kresu życia, w: J. Czepczarz, W. Duczmal, S. Śliwa (red.), Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, Opole2013, s. 116-133.
 • M. Hanulewicz, Two-parenthood from conception, the foundation of proper child development, [w:] On issue of education, prevention and rehabilitation, red. Z. Jasiński, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018.
 • M. Hanulewicz, Strategie oddziaływań profilaktycznych i skuteczność profilaktyki, [w:] Wybrane problemy edukacji, profilaktyki i opieki na tle porównawczym, red. J. Czepczarz, M. Mackova, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019.

Artykuły w czasopismach:

 • Zadania dydaktyczno-wychowawcze i naukowe w misji szkoły wyższej niepublicznej, „Oświatowiec” 2006, nr 2 (15)/06, s.113-116.
 • Ojciec w szkole — czyli o tym skąd wiadomo jak być dobrym tatą, „Oświatowiec” 1-2 (22)/10, Warszawa 2010 r, s.66-72.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
XI Konferencja Naukowo-Metodyczna i I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna Neuronauki wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych pn. Plastyczność Mózgu w Terapii, Rehabilitacji i Edukacji. Opole 19-20 maja 2015. Tytuł referatu: Rola ojca we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dziecka. Konteksty pedagogiki prenatalnej. X
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa — Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienia interdyscyplinarne, Opole, 23 maja 2012 r. Tytuł referatu: Dwurodzicielstwo od poczęcia fundamentem prawidłowego rozwoju dziecka.X
Konferencja pn. Aktualna scena narkotykowa wśród dzieci i młodzieży Opola – wnioski i rekomendacje, Opole 21 maja 2012 r. Tytuł referatu: Prezentacja systemu wsparcia dla osób spotykających w swej pracy zawodowej trudne sytuacje związane z narkotykami na bazie platformy Internetowego Punku Konsultacyjnego.X
Konferencja pn. W Poszukiwaniu Optymalnych Oddziaływań Profilaktycznych i Resocjalizacyjnych w Środowisku Lokalnym, Opole 7 listopada 2011 r. Tytuł referatu: Lepiej wcześniej niż późno, czyli kiedy jest czas na działania profilaktyczne. X
8th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Developnebt, Opole 10-12 may 2019. X
XI Konferencja Naukowo-Metodyczna i I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna Neuronauki wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych pn. Plastyczność Mózgu w Terapii, Rehabilitacji i Edukacji. Opole 19-20 maja 2015.X
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Na Pograniczu Edukacji, Racibórz 25 września 2007 r. X

prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński
E-mail: z.jasinski@poczta.wszia.opole.pl

O wykładowcy
teoria i praktyka

1972 – stopień magistra pedagogiki  po studiach (1968-1972) na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

1978  – stopień doktora nauk humanistycznych  nadany przez   Radę  Wydziału Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Opolu.

1990 – stopień  doktora habilitowanego  nauk humanistycznych w zakresie historii- historii oświaty  i kultury nadała  Rada  Wydziału Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Opolu.

2007 – tytuł profesora nauk humanistycznych na podstawie dorobku i pracy: nominacja Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (22 X 2007 r.).

Promotor prac doktorskich. Kierownik projektów badawczych.

Profesor ma także doświadczenie jako recenzent grantów w kraju i dla instytucji zagranicznych.

Członek Komitetów wydawniczych i Rad Programowych.

Ciekawostka

Doświadczenie zawodowe

 • Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich, pow. Olesno, nauczyciel: 15 VIII 1964 – 31 VIII 1969, w tym  zasadnicza służba wojskowa: 15 IV 1966 –  15 IV 1968
 • Szkoła Podstawowa w Zębowicach, pow. Olesno Śl.,  kierownik: 1 IX 1969 – 31 VIII 1973
 • Zbiorcza  Szkoła Gminna  w Zębowicach, dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej i Gminny Dyrektor Szkół Gminy Zębowice: 1 IX 1973-  31 VIII 1975
 • 1997-1999 członek Zespołu Kształcenia Nauczycieli Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • 1998-2000 członek Zespołu Kierunkowego Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich przy WSP Kraków
 • 1990- 2010 członek Komitetu Badań Polonii PAN, w latach  2000-2003 – członek  tego Komitetu
 • od 1997 członek Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej ( w latach 2000-2005) v-ce prezes
 • od 1987 członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • 1987-1990 członek Rady Społeczno-Naukowej w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Kształcenia Nauczycieli   w Opolu
 • 1992-2002 przewodniczący Międzywojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli w Opolu  (powołany przez MEN)
 • 1995 członek  Rady Programowej Konwencji o Prawach Dziecka przy Wojewodzie Opolskim,
 • od 1990 członek Stowarzyszenia „Instytut Śląski w Opolu”
 • od 1973 członek Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Opolu, w latach 1998-2001 członek  Rady Głównej Towarzystwa  Wiedzy Powszechnej w Warszawie
 • od 2008 Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu 
 • od 2011 członek Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej

Publikacje naukowe

Wybór publikacji: 

 • MODN-e doskonalenie nauczycieli. Red. Z. Jasiński …, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Opole 2014, 182 s.
 • Wstęp, [w:] MODN-e doskonalenie nauczycieli. Red. …, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Opole 2014, s. 5–6.
 • Opole University Annual. (ed.) Zenon Jasiński, Vol. I . Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2015 , s. 200.
 • Jasiński, Stanisław Rogala (1932-2015) – nauczyciel, organizator i badacz problemów edukacji [w:] Samowychowanie do dojrzałej dorosłości, Red. Z. M. Nowak, T. Olewicz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2015, s.11-19.
 • Jasiński, Projekt edukacyjny i jego ewaluacja (na przykładzie projektu „Fascynujący świat nauki i technologii” w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu). [Aut.]: …, Z. Bonikowski, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Jakość innowacji i ewaluacji w edukacji. Red. J. Grzesiaka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Kalisz-Konin 2015, s. 109–122.
 • Wojewódzki Raport z badań przesiewowych uczniów szkół podstawowych województwa Opolskiego, (realizowanych przez RCRE w ramach projektu „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”). [Aut.]: Z. Bonikowski, A. Jasiński, …, E. Nycz, E. Skrzypek, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk Matematycznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, 200 s.
 • Jasiński, A. Jasiński, Wybrane uwarunkowania uczniów szkół podstawowych Opolszczyzny z perspektywy badań przesiewowych., [w:] Edukacja jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne. Red. K. Denek, A. Kamińska, E. Kraus P. Oleśniewicz, Wyższa Szkoła Humanitas, Oficyna Wydawnicza Humanitas., Sosnowiec 2015, s. 95–109.
 • Jasiński, Szkoła środowiskowa czy szkoła osadzona w środowisku. W poszukiwaniu modelu współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym [w:]  Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym – teoria i praktyka, red. A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz, Toruń 2016, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Powiat Cieszyński, s. 28-43, ISBN: 978-83-8019-593-6.
 • Jasiński : Credo pedagogiczne Kazimierza Denka, w: Filozofia życia Profesora Kazimierza Denka (1932 – 2016) / Kraus Ewa, Kamińska Aleksandra, Oleśniewicz Piotr ( red. ), Edukacja Jutra, vol. 22, nr 4, 2016, Oficyna Wydawnicza Humanitas, ISBN 978-83-61991-60-1, ss. 31-42.
 • Jasiński, Discovering the world by children at a junior school age by activities in the project “fascinating world of science and technology”, [w:] On issue of education, prevention and rehabilitation, red. Z. Jasiński, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018.
 • Jasiński, Uwarunkowania profilaktyki w Polsce, [w:] Wybrane problemy edukacji, profilaktyki i opieki na tle porównawczym, red. J. Czepczarz, M. Mackova, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
10-12 XI 2016 Opole. Wystąpienie: Dylematy reformy edukacji i kształcenia nauczycieli. Na konferencji :Wewnętrzne reformy w szkołach i edukacji nauczycieli z niemiecko-polskiej perspektywie Zorganizowanej wspólnie Przez Katedrę Inkluzji Uniwersytetu Poczdamskiego i Instytut Nauk Pedagogicznych UO. X
9-11 V 2017 Ślesin. Wystąpienie: Wykorzystanie środków unijnych w obszarze edukacji w województwie opolskim.na XV Wielkopolskim Forum Pedagogicznym Innowacje i ewaluacja w edukacji. Aksjologiczno-decymologiczne konteksty ewaluacji w edukacji, konferencja organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu, Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. X
27 – 28 IX 2017 Kraków. Wystąpienie: Animacja i integracja środowisk szkolnych i środowisk lokalnych poprzez realizację unijnych projektów w obszarze edukacji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Synergizm działań edukacyjnych i społecznych. Animacja wobec wyzwań współczesności. Akademia Ignatianum. X
10-11 XI 2018 Cieszyn. Wystąpienie: W poszukiwaniu kultury dnia codziennego na pograniczach na konferencji zorganizowanej przez Euroregion Śląsk Cieszyński, Uniwersytet Sląski, Czesko-polsko-słowacką komisje PAN: Rok 1918 i 100 lat później …X
21-22 XI 2018 Opole. Wystąpienie: Problemy funkcjonowania szkolnictwa niepublicznego w Polsce po roku 1990, na Wspólna polsko-niemiecka konferencja Szkolnictwo niepubliczne z perspektywy niemieckiej i polskiej zorganizowana wspólnie przez Katedrę Historii Oświaty i Wychowania INP i Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Poczdamskiego.X

dr Irena Koszyk
i.koszyk@poczta.wszia.opole.pl

O wykładowcy
teoria i praktyka

W 2012  roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Opolskim – Wydział Historyczno-Pedagogiczny.

Prezes Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego od 13 lat, członek Rady Programowej Ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych w Warszawie-funkcjonującego od 30 lat.

Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.

Aktualne miejsce pracy: Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych; Urząd Miasta Opola – Naczelnik Wydziału Oświaty, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.

Ciekawostka

Doświadczenie zawodowe

 • 1978 – 1980 r. – nauczyciel historii w Zbiorczej Szkole Gminnej w Turawie, komendant Hufca ZHP w Turawie
 • 1981 – 1985 r. – zastępca komendanta Opolskiej Chorągwi ZHP w Opolu
 • 1986 – 1994 r. – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu
 • 1994 – 1997 r. – zastępca dyrektora ds. programowo-wychowawczych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu
 • 1997 – 2005 r. – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących (PG nr 9 i PLO nr III) w Opolu
 • 2006 – do nadal – Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola
 • 2012 – 2018 adiunkt Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Publikacje naukowe

 • Koszyk I., Uczeń zdolny – trudny partner nauczyciela”, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pod red., Ewy Smak, Agnieszki Włoch, Mariusza Garbca, Uniwersytet Opolski, Opole 2015, ISBN 978-83-7395-665-0, 10 stron wyd.
 • Koszyk I., Uwarunkowania szkolne w rozpoznawaniu i rozwoju uczniów uzdolnionych, [w:] Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, pod red. Bronisławy Ogonowski i Małgorzaty Szeląg, wyd. Nowik, Opole 2015, ISBN 978-83-62687-63-3, 24 strony wyd.
 • Koszyk I., Włoch S., Ku lepszej edukacji w zmieniającym się świecie [w:] Poznać i zrozumieć świat – Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej, pod red. Wojciecha Duczmala i Sławomira Śliwy, wyd. Instytut Śląski, Opole 2015, ISBN 978-83-62683-66-6.
 • Koszyk I., Co trzeba wiedzieć o zdolnych, utalentowanych, twórczych? [w:] Edukacja I/A Mózg, Mózg I/A Edukacja, pod red. Mirosława Kowalskiego, Ireny Koszyk, Sławomira Śliwy, Wyd. Impuls, Kraków 2016, ISBN 978-83-7850-916-5.
 • Koszyk I., Koncepcja szkół eksperymentalnych i alternatywnych w ujęciu historycznym i współczesnym”, [w:] Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie. Aspekty społeczne. Monografia, pod red. Tatiany Nestorenko, Sławomira Śliwy, WSZiA, Opole 2017.
 • Koszyk I. „ Niepodległa potrzebuje młodych talentów-koncepcje i systemy rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży” Warszawa 2017; publikacja na stronach www.senat.pl.
 • Koszyk I., Zagadnienie wielokulturowości w edukacji szkolnej na przykładzie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Opole, [w:] Oświata i kultura w wielokulturowym świecie. Wielość perspektyw i doświadczeń, pod red. Zenona Jasińskiego, Karola Neischa, Marzanny Pogorzelskiej, Wyd. Uniwersytet Opole, 2018, ISBN 978-83-7395-743-5.
 • Koszyk I., Miejsce pomocy psychologiczno – pedagogicznej w polityce oświatowej Opole. Przykłady rozwiązań, [w:] Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji. Role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy. Konteksty Trans- i Interdyscyplinarne, pod red. Naukową Ireny Koszyk, Bronisławy Ogonowski, Sławomira Śliwy, wyd. Impuls, Kraków 2018, ISBN 978-83-8095-373-4.
 • Koszyk I., Jakość i efektywność pracy szkoły w obiektywnych i subiektywnych kryteriach oceny [w:] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka, pod red. Ewy Smak, Ewy Jędrzejowskiej, Iwony Konopnickiej, wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2018, ISBN 978-83-7395-788-6.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
„Skuteczne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w edukacji” Org. Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej, Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Tarnów 2014. Tytuł wystąpienia „ Złożoność uwarunkowań szkolnych i środowiskowych w wykorzystaniu technologii cyfrowej na zajęciach lekcyjnych.”X
„Wychowanie w szkole: Od bezradności ku możliwościom”, Wydział Teologiczny UO, Opole . Tytuł wystąpienia: „ Program wychowawczy szkoły. Wychowanie dawniej i dziś.”X
„Sieć sprawiedliwych szans i awansu społecznego młodzieży poprzez ponadnarodową wymianę doświadczeń z miastami partnerskimi: Opole Poczdam, Graz”. Międzynarodowa Konferencja podsumowująca realizację partnerskiego projektu. Org. Burmistrz Poczdamu, Burmistrz Graz, Prezydent Miasta Opola, Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, Uniwersytet Poczdamski. Tytuł wystąpienia „ Doradztwo zawodowe w Opolu i doświadczenia mentora programu na płaszczyźnie Peer-to-Peer. Poczdam, styczeń 2015.X
„Edukacja dzieci z zburzeniami ze spektrum autyzmu w praktyce statutowe miasta Opola.” Org. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Opole, kwiecień 2015. Tytuł wystąpienia „Praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych w polityce oświatowej miasta Opola.”X
„25 – lecie samorządności w kraju, regionie i mieście Opolu”. Org. Wojewoda Opolski. Kurator Opolski, Prezydent Miasta. Opole. Maj 2015, Tytuł wystąpienia „Transformacja ustrojowa a zmiany w oświacie. Wymagania stawiane współczesnej edukacji”.X
XI Konferencja Naukowo-Metodyczna, I Międzynarodowa Naukowo-Metodyczna „ Neuronauki wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych – Plastyczność mózgu w terapii, rehabilitacji i edukacji. Org. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Oświaty w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Uniwersytet Zielonogórski., Opole, maj 2015. Tytuł wystąpienia „Twórcze dziecko w szkole.”X
„Edukacja wobec cudzoziemców i repatriantów. Szanse i zagrożenia”. Grant Opolskiego Kuratora Oświaty, Wojewoda Opolski, Uniwersytet Opolski, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Opole, listopad 2015. Tytuł wystąpienia „Współpraca szkoły i samorządu w zakresie edukacji uczniów wielojęzycznych i wielokulturowych”.X
„ Ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie”, Ogólnopolska konferencja Kraków II LO, 2014.X
„ Kształcenie zawodowe w Polsce i Regionie. Kierunki i wyzwania. MEN, Kuratorium Oświaty, Opole LO IV, 2014.X

mgr Justyna Kowalik
E-mail: j.kowalik@poczta.wszia.opole.pl

O wykładowcy
teoria i praktyka

Absolwentka kierunku “Pedagogika specjalna”  – specjalność tyflopedagogika na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie.

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, kierunek “Muzykoterapia z elementami arteterapii” oraz  kierunek “Neurorehabilitacja w edukacji i terapii” na Politechnice Opolskiej.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki – RCRE w Opolu.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów przedszkolnych.

Ciekawostka

Jest fanką zespołu Lady Pank, lubi oglądać filmy o Harrym Potterze.

Doświadczenie zawodowe

 • Nauczyciel wspomagający w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu –
  od III 2017 r. do IX 2018 r.
 • Nauczyciel i tyflopedagog w Przedszkolu Publicznym Specjalnym nr 53 „Iskierka” w Opolu – od IX 2011 r. do I 2017 r.
 • Muzykoterapeuta w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51
  w Opolu – od IX 2011 r., z przerwą w roku szkolnym 2012/13
 • Nauczyciel w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu –
  od X 2011 r.

Publikacje naukowe

—–

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
Konferencja Zdumiewający Świat Zmysłów – wybrane metody wspomagania integracji sensorycznej u dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi (2010 r.)X
Konferencja Innowacyjne Podejście do Terapii Zaburzeń Rozwojowych (2014 r.)X

dr Andrzej Kurek
E-mail: a.kurek@poczta.wszia.opole.pl

O wykładowcy
teoria i praktyka

W 1999 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Opolskim. (Działalność kulturalno-oświatowa w polskich zakładach penitencjarnych po 1945 r. jako szansa resocjalizacji skazanych).

Autor licznych publikacji z zakresu penitencjarystyki, prawa karnego wykonawczego, członek Zarządu Głównego i Rady Programowej – Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Ciekawostka

Główne zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół problematyki metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych, kryminologii oraz penitencjarystyki.

Doświadczenie zawodowe

 • 1990-2007 – wychowawca w Areszcie Śledczym w Opolu
 • 2007-2009 – kierownik Działu Penitencjarnego AŚ w Opolu
 • Ekspert w zakresie penitencjarystyki (nagrodzony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową Odznaką w Pracy Penitencjarnej)
 • Członek  Polsko – Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Publikacje naukowe

Bibliografia (prace opublikowane do uzyskania stopnia doktora)
Oryginalne opublikowane prace twórcze

A. Kurek, D. Kownacki: Oto są dni naszego życia, (w:) pr. zbior. pod red. K. Raczyńskiego: Antologia Twórczości Więziennej, Opole 1994, s. 189-190.

Artykuły w opracowaniach
A. Kurek: Teatr pod kratą, ,,Łódzki Przegląd Penitencjarny” 1996, nr 2 czerwiec, s. 10.
A. Kurek: Kultura w więzieniu, ,,Nasz Głos” 1996, nr 3 marzec, s. 6-8.
A. Kurek, D. Kownacki: Kilka słów o sztuce więziennej, ,,Nasz Głos” nr 3 marzec 1996, s. 10-11.
A. Kurek, D. Kownacki: Kształtowanie środowiska poprzez więzienną kulturę, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1996, nr 12-13, s. 102-109.
A. Kurek: Oferta czytelnicza, telewizyjna i filmowa w areszcie w świetle badań, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1997, nr 14, s. 88-95.
A. Kurek: Pomoc Rejonowego Urzędu Pracy byłym pensjonariuszom placówek penitencjarnych, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1997, nr 14, s. 115-119.
A. Kurek: Szeged – gwiazda węgierskiego więziennictwa, ,,Łódzki Przegląd Penitencjarny” 1997, nr 1 kwiecień, s. 11-12.
A. Kurek: Zakład Karny w Stein, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1997, nr 15, s. 105-113.
A. Kurek: Więźniowie Europy, ,,Nasz Głos” 1997, nr 9 wrzesień, s. 12-13.

Recenzje
A. Kurek: rec. Zarys Pedagogiki Prawa, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1997, nr 14, s. 111-112.
A. Kurek: rec. Przestępczość zorganizowana w Niemczech i Polsce, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1997, nr 15, s. 129-131.
A. Kurek: rec. Prawo karne, ,,Nasz Głos” 1998, nr 1 – 2 styczeń /luty, s. 5-6.
A. Kurek: rec. Jak nie stać się ofiarom, czyli twój sposób na bandytę, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1997, nr 16-17, s. 180.
A. Kurek: rec. Szkolnictwo przywięzienne, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1999, nr 24-25, s. 169.

Bibliografia (prace opublikowane, przyjęte, złożone i przygotowane do druku po uzyskaniu stopnia doktora):
Po uzyskaniu stopnia doktora opublikowano lub przyjęto do druku:
Prace samodzielne monografie
Czesi w więzieniach okupowanej Europy, Wrocław-Opole 2006, ss. 462.
Niemieckie więzienia sądowe na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy, Kraków 2007, ss. 230.
Areszty Śledcze i Zakłady Karne Opolszczyzny, Opole 2013, ss. 128.

Prace pod redakcją
W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa. Księga Jubileuszowa, red. Z. Jasiński, A. Kurek, D. Widelak, Opole 2008.
1990-2015 – 25 lat NSZZFiPW, red. A. Kurek, Cz. Tuła, Z. Jasiński, Opole Warszawa 2015.

Artykuły w opracowaniach
A. Kurek: Kilka kat spotkań penitencjarnych na Opolszczyźnie: (w:) Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko-czeskiego seminarium, Kule koło Częstochowy, 8-9 listopada 2000 r., s. 217.
J. Bramska, A. Kurek, D. Schmidt: System programowanego oddziaływania w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich nr 42, Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa, cz. IV, Warszawa 2000, s. 81-125.
A. Kurek: Działalność kulturalno-oświatowa w zakładzie penitencjarnym oraz jej wpływ na kształtowanie kontaktów ze społeczeństwem, (w:) pr. zbior. pod red. B. Hołysta, W. Ambrozika, P. Stępniaka: Więziennictwo nowe wyzwania, II Polski Kongres Penitencjarny, Warszawa-Poznań-Kalisz 2001, s. 574-583.
A. Kurek: Działalność kulturalno-oświatowa w polskich zakładach penitencjarnych w latach 1945-1997, w pr. zbior. pod red. Z. Jasińskiego i I.
Mudreckiej: Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, Opole 2004, s. 89-142.
A. Kurek: W Kaliszu byłem przynajmniej dwa razy, (w:) Wspomnienia absolwentów i wykładowców COSSW w Kaliszu-Szczypiornie, Kalisz 2006, s. 61-68.
A. Kurek: Współczesne uwarunkowania oddziaływań kulturalno-oświatowych w polskim systemie penitencjarnym, (w:) pr. zbior. pod red. Z. Jasińskiego i D. Widelaka: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, Opole 2006, s. 161-171.
A. Kurek: Działalność kulturalno-oświatowa w opiniach funkcjonariuszy Służby Więziennej, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2002, nr 37, s. 69-81.
A. Kurek: Więzienie opolskie w latach 1939-1945, ,,Rocznik Łubowicki” 2003, t. I, r. I, s. 139-155.
A. Kurek: Masakra w Zuchthaus Stein, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2004, nr 44-45, s. 124-137.
A. Kurek: System więziennictwa hitlerowskiego na Pomorzu Gdańskim, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 46, wyd. specjalne: Więzienie w Gdańsku w systemach represji XX wieku, s. 60-68.
A. Kurek: Więzienia sądowe w rejencji opolskiej, ,,Rocznik Łubowicki” 2004, t. II, r. II, s. 115-136.
A. Kurek: W gronie zabytków, ,,Forum Penitencjarne” 2005, nr 8, s. 32.
A. Kurek: Niewyjaśnione przypadki zgonów więźniów z opolskiego więzienia, ,,Rocznik Łubowicki” 2005, t. III, s. 116-128.
A. Kurek: Niezwykły pochówek, ,,Forum Penitencjarne” 2006, nr 6, s. 6.
A. Kurek, Wykonywanie wyroków śmierci w czasach Trzeciej Rzeszy, ,,Slezký Sborník” 2006, z. 2, 120-143.
A. Kurek: Kolejny odnaleziony, ,,Forum Penitencjarne” 2006, nr 9, s. 6.
A. Kurek: Wykonywanie kary śmierci w czasach III Rzeszy, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 51, s. 139-162.
A. Kurek: Tajemnica Jagiellońskiej, ,,Forum Penitencjarne” 2006, nr 12, s. 18.
A. Kurek: Więzienia na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 52-53, s. 199-237.
A. Kurek: Miejsce straceń, ,,Forum Penitencjarne” 2007, nr 2, s. 19.
A. Kurek: W zjednoczonej Europie, ,,Forum Penitencjarne” 2007, nr 7, s. 15.
22. A. Kurek: Z wizytą u Jubliata, ,,Forum Penitencjarne” 2007, nr 10, s. 5.
A. Kurek: Čeští vězni v soudních věznicích hitlerovské Evropy, ,,Terezínské listy” 2007, nr 35, s. 7-44.
A. Kurek: Represje karne hitlerowskiego wymiaru sprawiedliwości wobec Czechów w więzieniach sądowych, ,,Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2008, t. XXX, s. 351-371.
A. Kurek: Rozwój działalności kulturalnej i oświatowej w latach 1918-2008, (w:) Księga Jubileuszowa w 90-lecie polskiego więziennictwa, pr. zbior. pod red. Z. Jasiński, A. Kurek, D. Widelak, Opole 2008, s. 289-358.
A. Kurek: Razowy ksiądz, ,,Forum Penitencjarne” 2009, nr 2, s. 27.
A. Kurek: Służba wolontariacka skazanych szansą dla ich nowej, życiowej drogi. Zarys problemu, (w:) Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych, pr. zbior. pod red. D. Widelak, S. Śliwa, Opole 2009, s. 61-70.
A. Kurek: Zakłady penitencjarne Opolszczyzny. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej t. 2, pr. zbior. pod red. Z. Jasiński, D. Widelak, Opole 2009, s. 161-180.
A. Kurek: Represje wobec polskich robotników w więzieniu Zuchthaus Stein Dolnej Austrii, ,,Zeszyty Oświęcimskie” 2009, nr 25, s. 213-231.
A. Kurek: Moja klasa G, (w:) Monografia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu, pr. zbior. pod red. J. Duda, D. Dzionek, Fr. Dzionek, Opole 2010, s. 292-295.
A. Kurek: Księgozbiory więzienne i czytelnictwo w polskich zakładach penitencjarnych, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 62-63, Warszawa 2009, s. 135-162.
B. Knosala, A. Kurek: Posługa religijna i jej miejsce w opolskich zakładach penitencjarnych, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2010, nr 67-68, s. 229252.
K. Frątczak, A. Kurek: Wielowymiarowość działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa elementem formy wsparcia oddziaływań samopomocowych w środowisku lokalnym, (w:) W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, pr. zbior. pod red. F. Marek, S. Śliwa, Opole 2011, s. 274-279.
A. Kurek, Działalność opolskiego koła Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, (w:) Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. Funkcjonowanie Kadry Penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności, t. 4, pr. zbior. Pod red. D. Kowalczyk, I. Mudrecka, wyd. UO, Opole 2013, s. 291-298
A. Kurek: Opolskie koło – czyli zobaczyć zakład karny od środka, (w:) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, pr. zbior. pod red. K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek, Kalisz 2013, s. 112-119.
A. Kurek: Niedokończona biografia, (w:) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, pr. zbior. pod red. K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek, Kalisz 2013, s. 257-261.
A. Kurek: Zamiast ,,piernika i bicza”. Skala represji karnej wobec Czechów w czasie II wojny światowej, (w:) Tradycje i perspektywy edukacji, pr. zbior. pod red. E. Karcz-Tarnowicz, Opole 2014, s. 39-58.
A. Kurek, Cz. Tuła: 25 lat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, (w:) 1990-2015 – 25 lat NSZZFiPW pr. zbior pod red. A. Kurek, Cz. Tuła, Z. Jasiński, Opole-Warszawa 2015, s. 14-42.
A. Kurek: Austriackie więzienia sądowe pod rządami hitlerowskich Niemiec – (w:) Karcz-Taranowicz E. (red. nauk.), Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty – dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu, Wyd. UO, Opole 2016, s. 209-226.
A. Kurek, Starość w zakładzie penitencjarnym, (w:) Соціальна відповідальність бізнесу і адміністрації – створення інноваційного управління, Монографія за заг. ред., В. Дучмала, Т. П. Несторенко, Т. Покуси, Бердянськ 2015, s. 308-329.

Recenzje
A. Kurek: rec. Problemy współczesnej patologii społecznej, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2000, nr 28/29, s. 154-156.
A. Kurek: rec. Wybór źródeł do Historii Prawa Sądowego czasów nowożytnych, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2003, nr 38-39, s. 206-208.
A. Kurek: rec. Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 50 jubileuszowy, s. 189-192.
A. Kurek: rec. Więzienia świata, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 52-53, s. 277-279.
A. Kurek: rec. O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 52-53, s. 285-287.
A. Kurek: rec. Nauczanie Papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych, pr. zbior. pod red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 185-188.
A. Kurek rec.: Więzienie w Krasnymstawie i w Zamościu w latach 1906-2006, pr. zbior. pod red. R. Maleszyka, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 56-57, s. 303-306.
A. Kurek rec.: Z dziejów więzienia w Lublinie, pod red. T. Radzik, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 58, s. 184-187.
A. Kurek rec.: Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, Wadowickiej oraz Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Ket, Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1939-1945 – słownik biograficzny, J. Klistała, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego”2008, nr 59, s. 181-184.
A. Kurek rec.: Więziennictwo na Lubelszczyźnie w okresie stanu wojennego w Lublinie, pod red. pr. zbior. pod red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 60, s. 187-190.
A. Kurek rec.: Educating Prisoners in the Polish Penal System (1945-2005), D. Widelak, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 61, s. 207-209.
A. Kurek rec.: Żołnierze Rybnickiego ZWZ/AK, POP, PTOP w obozach koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, Mauthasusen, Gusen, Dachau,
Ravensbrück, Buchenwald, Majdanek, Oranienburg, Sachsenhausen, Flossenbürg – i innych…,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2010, nr 67-68, s. 291-294.
A. Kurek rec.: Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, R. Opora, (w:) W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego, pr. zbior. pod red. Z. Jasińskiego, D. Widelaka, Opole 2010, s. 309-311.
A. Kurek, recenzja monografii zlecona przez Archiwum Państwowe w Kaliszu, Kaliskie więzienie 1846-2015 (rys historyczny i materiały źródłowe).

Inne
Pismo Uniwersytetu Opolskiego Indeks nr 1-2 (67-68) styczeń-marzec 2006, s. 28-32: Historia za kratami, wywiad przeprowadziła B. Zaręba.
Straty osobowe i ofiary represji pod okupacja hitlerowską:
Dla programu ,,Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” prowadzonego pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przekazałem 3 imienne wykazy – Polacy straceni w więzieniach sądowych w czasie II wojny światowej z: Drezna Münchner Platz – 107 Polaków, Wiednia – 16 Polaków, Dortmundu – 14 Polaków.

Cytowania
H. Machel: Sens i bezens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Kraków 2006, s. 143-144.
H. Machel: Resocjalizacyjne aspekty polskiego systemu penitencjarnego – założenia i realia, (w:) (red. D. Rybczyńska): Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Kraków 2003, s. 258.
P. Zaręba: Animacja kulturalna w pracy ze skazanymi w zakładzie karnym, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 52-53, s. 248-249.
A. Nawój: System programowanego oddziaływania w świetle badań empirycznych, ,,Czasopisma prawa Karnego i nauk penalnych” 2007, rok XI, ss. 182, 183, 187.
A. Nowosad: Tematyka religijna w twórczości własnej osób pozbawionych wolności, (w:) Nauczanie Papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych, Lublin 2006, s. 113 i s. 114.
Z. Jasiński: Czeska Szkoła w Protektoracie Czech i Moraw, Opole 2006, s. 309.
N. Wachsmann: Gefangen unter Hitler. Justizterror und Strafvollzug im NSStaat, Berlin 2006, s. 593.
W. Trębacz: Wrocławska Gilotyna, ,,Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 1-2, s. 88.
J. Nikołajew: Duszpasterstwo więzienne, Lublin 2009, ss. 256 i 261.
M. Puszka: Oddziaływanie przez kulturę (w:) praca zbiorowa pod red. M. Kuć: Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności, Lublin 2008, s. 208.
K. Pawlak: Źródła rękopiśmienne do dziejów więziennictwa, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 61, s. 151.
R. Maleszyk: Więziennictwo polskie na tle dziejów państwa w latach 1918-1956, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2009, nr 62-63, ss. 10, 11, 20, 21.
P. Stępniak: Przemiany w polskim więziennictwie a model oddziaływań penitencjarnych, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2009, nr 62-63, s. 92.
H. Machel: Wybrane problemy i zadania więziennictwa polskiego, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2009, nr 62-63, ss. 106, 107, 109, 110.
R. Maleszyk: W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa. Księga Jubileuszowa, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2009, nr 62-63, ss. 216-217.
K. Czermański: Więzienie w Sztumie w epoce totalitaryzmów 1939-1956, Pelpin 2014, ss: 17, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 49, 50, 52, 57, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 86.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej” 24-25.10.2016 r. Uniwersytet OpolskiX
Międzynarodowa Konferencja Związków Zawodowych Służb Penitencjarnych pn. Funkcjonariusze Służby Więziennej na rzecz społeczeństwa, Standardy, Kompetencje, Misja. 10-12 września 2015 r. X
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Auschwitz i Holocaust na tle zbrodni XX V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Auschwitz i Holocaust na tle zbrodni XX wieku wieku. Kobiety wojny, Oświęcim 5-8 czerwca 2014 r. Temat prelekcji: Więzienia dla kobiet w systemie więziennictwa sądowego Trzeciej Rzeszy X

mgr inż. Tomasz Muszyński
E-mail: t.muszynski@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 926 229

O wykładowcy
teoria i praktyka

Od 2005 pracownik WSZiA na stanowisku nauczyciel akademicki. Jest również kierownikiem działu technicznego.

Absolwent kierunku „Elektrotechnika” na Politechnice Wrocławskiej.

2010 – ukończył kurs “administracji Linuksem” na Akademii Linuksa www.akademia.linuksa.pl.

Ciekawostka

Po pracy hobbystycznie zajmuje się pszczelarstwem. Jest to pasja, którą wyniósł z domu, od pokoleń obecna w jego rodzinie –  ojciec i dziadek zajmowali się pszczołami. Prowadzenie pasieki wędrownej daje mu wiele radości poza świadomością, że wspiera środowisko naturalne. Wszystkich zachęca by robili w życiu to, co naprawdę kochają.

Doświadczenie zawodowe

Od 2012 – zatrudniony na stanowisku informatyka w ramach projektu „Integracja bez granic”.

2012 – uczestnik projektu „St@rt up. Wypróbuj swój pomysł na biznes”, finansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie testował swój projekt na wdrażanie innowacyjnych programów informatycznych dla sektora logistyki.

Publikacje naukowe

—–

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
Konferencja naukowa Wybrane problemy edukacji, profilaktyki i opieki na tle porównawczym Czech i Polski. 20 września 2019r., WSZiA w Opolu. X
I Opolskie Forum Edukacyjne – zmiany w szkolnictwie a wyzwania. 15 listopada 2019r., WSZiA w Opolu. X

dr Zenona Nowak
E-mail: z.nowak@poczta.wszia.opole.pl

O wykładowcy
teoria i praktyka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii nadany w 1987 roku przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prodziekan Wydziału Ekonomiczno – Pedagogicznego WSZiA.

Ciekawostka

Lubi czytać książki, oglądać dobre filmy oraz słucha muzykę klasyczną i jazzową.

Doświadczenie zawodowe

2001/2002 – współorganizacja pierwszych na Opolszczyźnie studiów podyplomowych dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych „Filozofia w szkole” (grant Kuratorium Oświaty w Opolu).

Autor materiałów metodycznych dla nauczycieli w ramach programu nauczania „Poznać i zrozumieć świat” do edukacji wczesnoszkolnej”. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Opole 2014. ORE.

 • Członek komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Członek Komisji Oceniającej Nauczycieli.
 • Członek Zespołu ds. monitorowania i oceny efektów kształcenia.
 • Opiekun studentów.
 • Opiekun praktyk na studiach I i II stopnia.
 • Członek Zespołu ds. analizy i oceny poziomu naukowego jednostki.

Publikacje naukowe

 • Rozumienie (interpretacja) a porozumienie w dialogu międzypokoleniowym, [w:] Rozumienie w starości, red. K. Łangowska-Marcinowska, Z. Markiewicz, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Ople 2014, s. 41-52. [współautor: T. Olewicz]
 • Kilka uwag na temat przygotowania absolwenta szkoły wyższej do bycia obywatelem świata, [w:] Wyzwania wobec szkolnictwa wyższego w zmieniającej się Europie, red. M. Duczmal, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2014, s. 56-68.
 • Nowak Z.M., Odpowiedzialność za własną przyszłość, [w:] Samowychowanie do dojrzałej dorosłości, red. Nowak Z.M., Olewicz T., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2015, s. 70-78.
 • Nowak Z.M, Stymulowanie kreatywności studentów metodą projektów, [w:] Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy (Współczesne problemy zarządzania: ekonomia, edukacja, opieka zdrowotna i farmacja), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2015, s.64-66.
 • O źródle żywotności filozofii, [w:] 20 lat. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań, red. M. Duczmal, T. Pokusa, Wyd. WSZiA, Opole 2016, s. 174 -189.
 • O relacji pomiędzy prawem a moralnością w pluralistycznym społeczeństwie z filozoficzno-pedagogicznego punktu widzenia, [w:] Wokół problematyki stosowania prawa, red. D. Fleszer i A. Rogacka-Łukasik, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2016, s. 275-285. (współautor: T. Olewicz) (Obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych, pedagogika oraz Obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, filozofia).
 • The Irrelevance of Utterance and Inadequate Understanding of the Message as Causes of the Erosion of Social Trust, [w:] Communication as a Life Process. Beyond Human Cognition, red. M. Bugusławska-Tafelska, M. Haładewicz-Grzelak, Cambridge Scholars Publishing, New Castle 2017, s. 67-80. (współautor: T. Olewicz). (Obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, filozofia).
 • O możliwości urzeczywistniania demokracji deliberatywnej w epoce post-prawdy, [w:] Zjawiska Polityczne w perspektywie teoretycznej, Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Andrzejowi W. Jabłońskiemu, re. A. Czajkowski, D. Drałus, L. Sobkowiak, M. Wichłacz, Wys. Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s.107-119. [współautor: T. Olewicz]
 • Nowak Z.M., Aktywność człowieka w wieku dojrzałej dorosłości w kontekście dobra wspólnego, [w:] Aktywność seniora jako dobro wspólne, red. Z.M. Nowak, T. Olewicz, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2018, s. 116-127.
 • Nowak Z.M., A few comments on the subject of preparing a university graduate to be a citizen of the world, [w:] On issue of education, prevention and rehabilitation, red. Z. Jasiński, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
Międzynarodowa konferencja naukowa: Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy , Opole 19-21 listopada 2015: Ref. Stymulowanie. X
Konferencja: Edukacja na rozdrożu, Opole 2016: Ref. O pożytkach płynących z nauczania filozofii na każdym etapie edukacji.X

mgr Marcin Oleksiuk
E-mail: m.oleksiuk@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 698 346 831

O wykładowcy
teoria i praktyka

Absolwent kierunku „Administracja” na Uniwersytecie Opolskim, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i WSZiA.

Posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Doradca zawodowy, a także autor i koordynator kilkunastu projektów, które niejednokrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia.

Na WSZiA kieruje Biurem Projektów i Promocji Uczelni oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne.

Ciekawostka

Zawodnik brazylijskiego ju –jitsu, reprezentujący Klub NEXT LEVEL z Opola, pasjonat turystyki URBEX, prowadzący hobbystycznie stronę www.czarnobyl1986.pl i miłośnik zlotów militarnych oraz off-radowych.

Doświadczenie zawodowe

Nazwa placówki.

Lata pracy

Stanowisko.

Zakład Karny w Opolu.

2002 rok

Praktykant.

W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG.
Niemcy.

2004 rok

Pracownik ogólny.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu.

2005/2006

Referent w Wydziale Obsługi EFS.

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Opolu.

2007/2008

Menadżer projektów.

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu.

 

2007 rok – nadal

Kierownik Biura Projektów
i Promocji Uczelni/nauczyciel akademicki

2013/2014

W tym okresie dodatkowo:
Pełnomocnik Rektora ds. studentów będących osobami niepełnosprawnymi

2015 rok – nadal

Doradca zawodowy

2016/2018

W tym okresie dodatkowo: Doradca biznesowy OWES.

Opolska Izba Gospodarcza.

2017/2018

Członek Komisji Oceny Wniosków i biznes planów na założenie własnej działalności gospodarczej.

Fundacja VIA w Warszawie.

2017/2018

Członek Komisji Oceny Wniosków i biznes planów na założenie własnej działalności gospodarczej.

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji.

2017/2018

Członek Komisji Oceny Wniosków i biznes planów na założenie własnej działalności gospodarczej.

Urząd Miasta Opola

2018

Prowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości i inicjatywności dla uczniów szkół średnich.

PeKaDe Partners Sp.z.o.o
Hotel „Szara Willa” w Opolu

2018 rok – nadal

Specjalista ds. social mediów
i e –marketingu.

Publikacje naukowe

 • Profesjonalne Kadry Opolszczyzny II Opole 2011 rok. „Diagnozowanie możliwości wsparcia przedsiębiorstw z funduszy UE”.
 • Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej. Opole2014 rok. „Formalno – prawne aspekty zakładania spółdzielni socjalnych”.
 • Artykuły do wydania akademickiego „Nowej Trybuny Opolskiej” – regularnie od 2018 roku do chwili obecnej.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
„Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej” – wystąpienie dotyczące zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych i podsumowanie działania OWES – 17.11.2015 rok X
Konferencja UMWO „PES – kierunki rozwoju i wsparcie finansowe” – wystąpienie podsumowujące PES w województwie opolskim – 08.03.2017 rok X
Konferencja Młodzieżowa „Dobroświata” w Dobrodzieniu – wystąpienie na temat komunikacji – 26-27.04.2019 rok X
Konferencja Młodzieżowa „LubiTOK” w Lublińcu – wystąpienie pt. „RODO – z czym to się je?” – 18.06.2019 rok X

mgr Dariusz Stanuchowski
E-mail: d.stanuchowski@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 929 533

O wykładowcy
teoria i praktyka

Od 12.05.2015 pracownik WSZiA na stanowisku nauczyciel akademicki.

Absolwent kierunku  “Pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna”  Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Posiada doświadczenie w pracy jako nauczyciel edukacji przedszkolnej.

 

Ciekawostka

W wolnym czasie lubi “politykować” – w przeszłości nawet kandydował na burmistrza.

Chętnie gra w tenisa ziemnego – swego czasu awansował do pierwszej dziesiątki w lokalnej lidzie.

W wolnym czasie chętnie chodzi do kina na dobre kryminały.

Doświadczenie zawodowe

02.2010-06.2010 – pomoc nauczyciela w PP nr 3 w Zdzieszowicach.

2013-2014 – nauczyciel edukacji przedszkolnej w PP nr 3 w Zdzieszowicach.

12.05.2015 – do nadal nauczyciel akademicki WSZiA. 

Publikacje naukowe

 • Problems and prospects of territories’ socio-economic development, Duczmal M., Pokusa T., Semeniuk Oleh (i inni, pod red.), Dariusz Stanuchowski Rodzina jako fundament rozwoju jednostki, The Academy of Management and Administration in Opole, Opole 2018, s. 165-168.
 • Stanuchowski D., Środki dydaktyczne pożądane przez cyfrowych tubylców
  [w:] red. Kowalski M., Koszyk I., Śliwa S., Edukacja i/a mózg. Mózg a/i edukacja, Kraków 2016, s. 79-92.
 • Stanuchowski D., Teacher personality in the view of high-school students [w:]
  red. Гонда В., Дубровіна H., Дучмал В., СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ, Бердянськ 2015, s. 249-262.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pn. „Edukacja na rozdrożu? Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki”, WSZiA w Opolu, RCRE w Opolu, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku (Ukraina).x
Konferencja „Metody wspierania rozwoju dziecka – w teorii i praktyce”, WSZiA w Opolu.x
XI Konferencja Naukowo-Metodyczna, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, Neuronauki wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych, MODN w Opolu, WSZiA w Opolu, Wydział Oświaty w Opolu, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Uniwersytet Zielonogórski.x

mgr Paulina Szastaj
E-mail: p.szastaj@poczta.wszia.opole.pl

O wykładowcy
teoria i praktyka

Absolwentka kierunku „Psychologia” specjalność kliniczna na Uniwersytecie Opolskim.

Ukończyła studia podyplomowe na WSZiA w Opolu, kierunek „Doradztwo Zawodowe” oraz kierunek „Przygotowanie w zakresie
psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym”.

Od 2018 roku nauczyciel akademicki WSZiA.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi jako psycholog oraz nauczyciel.

Opracowała podręcznik dobrych praktyk w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa a także wspomagania w szkołach I, II i III etapu edukacji.

Ciekawostka

Jest żołnierzem rezerwy – ukończyła kurs oficerski na Wojskowej Akademii Technicznej.

Prowadzi swoją działalność gospodarczą – stylizacja paznokci www.paulinaszastaj.pl.

Doświadczenie zawodowe

 • Moderator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem trudnym – projekt “Kluczborska Szkoła Ćwiczeń”,

– prowadzenie wspomagania nauczycieli na platformie doskonaleniewsieci.pl lub e.wszia.opole.pl,

– prowadzenie konsultacji stacjonarnych dla nauczycieli.

 • Trener w zakresie przeprowadzania warsztatów dla nauczycieli z zakresu diagnozy kompetencji kluczowych uczniów – projekt “Kluczborska Szkoła Ćwiczeń”,

– prowadzenie specjalistycznych warsztatów dla nauczycieli oraz wsparcie nauczycieli w projekcie finansowanym ze środków MEN.

 • Specjalista ds. zasobów szkoleniowych i doradztwa – projekt “Efektywne wspomaganie pracy szkół to wyższa jakość edukacji”,

– opracowanie podręcznika dobrych praktyk w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa a także wspomagania w szkołach I, II i III etapu edukacji,

– opracowanie programów i planów szkoleń dla doradztwa indywidualnego i grupowego, zarówno w formie stacjonarnej jak i e-learningowej,

– wspieranie nauczycieli (Beneficjentów projektu) podczas realizacji szkoleń w ramach doradztwa, sieci współpracy i wspomagania w szkołach,

– doradztwo w przygotowaniu innych zasobów szkoleniowych, które zostaną wypracowane przez Beneficjentów projektu podczas doradztwa,

– redakcja, skład i korekta w/w treści oraz publikowanie ich między innymi na platformie www.doskonaleniewsieci.pl.

 • Doradca zawodowy – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień “MONAR” w Zbicku – projekt “Ku przyszłości”,

– prowadzenie konsultacji indywidualnych – diagnostycznych,

– diagnozowanie i opracowywanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,

– przeprowadzenie końcowych konsultacji w formie indywidualnych spotkań z uczestnikiem Projektu – ocena na zakończenie udziału w projekcie.

 • Psycholog/nauczyciel – Niepubliczny Zespół Szkół w Kup – 11.2017 – 01.2018,

– realizowanie zajęć rewalidacyjnych psychologicznych,

– realizowanie zajęć dydaktycznych – nauczanie języka angielskiego,

– wdrażanie dzieci w pracę w określonej strukturze, którą charakteryzują się placówki edukacyjne,

– wspieranie nauczycieli w razie występowania u dzieci zachowań zakłócających,

– odpowiednie dostosowanie otoczenia do potrzeb dziecka,

– inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów rówieśniczych między dziećmi uczącymi się w placówce,

– rozwijanie samodzielności, umiejętności społecznych, samoświadomości,

– pomoc dzieciom podczas realizowania poszczególnych zadań edukacyjnych* Indywidualne doradztwo psychologiczne – wolontariat – projekt „Integracja bez granic 3” – 01.2017 – 06.2017,

– indywidualne doradztwo w wymiarze 10 godzin miesięcznie, którym objęto łącznie 23 osoby* Praktyki zawodowe pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne – Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach – 11.2016 – 03.2017,

– prowadzenie zajęć lekcyjnych obejmujących podstawę programową,

– asystowanie przy prowadzeniu zajęć lekcyjnych,

– hospitacja zajęć lekcyjnych,

– prowadzenie zajęć dodatkowych, rozwijających uzdolnienia dla dzieci z klas 1-3,

– asystowanie przy prowadzeniu zajęć wyrównawczych.

 • Praktyki zawodowe – Psycholog – Centrum Terapii Nerwic w Mosznej – 01.2015,

– przyjmowanie nowych pacjentów na oddział,

– sporządzanie raportów,

– prowadzenie zajęć terapeutycznych,

– udział w spotkaniach społeczności oddziału.

 • Praktyki zawodowe – Psycholog – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu – Oddział dziecięco-młodzieżowy – 09.2014,

– prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi,

– udział w spotkaniach społeczności oddziału,

– prowadzenie indywidualnej prelekcji nt. metod kontroli agresji,

– zaznajomienie się z dokumentacją i aktami pacjentów szpitala.

Publikacje naukowe

—–

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent

dr Sławomir Śliwa
E-mail: s.sliwa@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 572 346 419

O wykładowcy
teoria i praktyka

W 2005 roku uzyskał stopień magistra na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Opolskim.

W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych.

Prodziekan w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu – Wydział Ekonomiczno – Pedagogiczny.

Ciekawostka

Lubi podróże, treningi kondycyjne, jazdę na rolkach i na rowerze.

Doświadczenie zawodowe

 • Od V 2006 do II 2009: członek Zarządu Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu (pisanie programów profilaktycznych, praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki pozytywnej, prowadzenie warsztatów i treningu umiejętności społecznych z dziećmi i młodzieżą).
 • Koordynator programu nauczania „Poznać i zrozumieć świat” do edukacji wczesnoszkolnej”. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Opole 2014. ORE.
 • W latach 2016 -2018 opiekun 2 sieci wsparcia dla nauczycieli, w tym nauczycieli wspomagających (liczba godzin 800, w tym 608 godzi zajęć elearningowych) w ramach projektów Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” i „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”. Sieć: Konstruowanie i wdrażanie szkolnego programu profilaktycznego. Zakres tematyczny obejmujący innowacyjne metody pracy z uczniem i kreatywność: 120 h.
 • Opiekuna merytorycznego sieci współpracy i samokształcenia „Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od XI 2017 do nadal. Zakres tematyczny: Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej, w tym innowacyjne metody wsparcia uczniów i trening kreatywności. Łączna liczba godzin z tego zakresu: 280 h.
 • Opiekuna merytorycznego sieci współpracy i samokształcenia „Sieć nauczycieli promujących kulturę fizyczną i edukację zdrowotną” w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od XI 2017 do nadal. Zakres tematyczny: Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej, w tym innowacyjne metody wsparcia uczniów i trening kreatywności. Łączna liczba godzin z tego zakresu: 280 h.
 • Trener kompetencji z zakresu postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej w ramach projektu „Efektywne wspomaganie to wyższa jakość edukacji” Konkurs POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17. ORE WND-POWR.02.10.00-00-7007/17. Liczba godzin: 130.
 • Koordynator (kierownik) projektu Problematyka kompetencji profilaktycznych na tle porównawczym (Problematika působnosti prevence ve srovnávání) w ramach, którego prowadzone są badania wśród studentów na kierunku/specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. Od października 2018 – do nadal.
 • Trener w kursie Stosowanie metod aktywizujących z elementami neuronauk w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 – Wsparcie kształcenia ogólnego. Prowadzenie zajęć z zakresu: Metodyki pracy zespołowej, treningu twórczości. Od marca 2018 – do nadal.
 • Trener kompetencji kluczowych w obszarze Kompetencji społecznych uczniów szkół miasta Opola w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”. Liczba godzin: 120.
 • Koordynator Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń od 1.04.2019.
 • Członek Zespołu Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania przy Polskiej Akademii Nauk.
 • Członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Polskiej Akademii Nauk.
 • 2013-2017 kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opolu.

Publikacje naukowe

Publikacje zwarte

 • Wybrane problemy edukacji, profilaktyki i opieki na tle porównawczym, J. Czepczarz, M. Mackova, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019.
 • Profilaktyka społeczna – edukacja – zdrowie, Twórcze wiązanie teorii i praktyki, red. M. Kowalski, S. Kania, S. Śliwa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018.
 • Preventive competences of early education teachers, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018.
 • On issue of education, prevention and rehabilitation, red. Jasiński, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018.
 • Kompetencje profilaktyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo IŚ. Opole 2017.
 • Profilaktyka pedagogiczna, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2015.
 • Szkolne programy profilaktyki a edukacja wczesnoszkolna, Wydawnictwo IŚ, Opole 2015.
 • Wybrane problemy resocjalizacji nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, Opole 2013.
 • Kowalski, S. Śliwa, E. Kowalska red., Education and social rehabilitation – Two roads, one goal (European contexts), Opole 2014.

Artykuły, referaty naukowe, rozdziały w książkach​

 • Wybrane problemy funkcjonowania osadzonych w świetle badań, „Niepełnosprawność, Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” nr 28, Gdańsk 2017, s. 61-74.
 • Rola diagnozy pozytywnej w profilaktyce wskazującej i selektywnej wobec uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, [w:] Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, red. A. Szecówka, B. Ogonowski, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, Wrocław 2013, s. 13-23.
 • Kształcenie pedagogów resocjalizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego­– „Rocznik Lubuski”, tom 41, część 2, Zielona Góra 2015.
 • Oddziaływania kompensacyjno-korekcyjne wobec nieletnich w placówkach rewalidacyjno-resocjalizacyjnych, [w:] Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, red. J. Czepczarz, W. Duczmal, S. Śliwa, Opole 2013, s. 89-102.
 • Wpływ ekonomii społecznej na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, [w:] Resocjalizacja – edukacja – polityka społeczna, Współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej, red. M. Kowalski, A. Knocińska, P. Frąckowiak, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Środa Wielkopolska 2014.
 • Kompetencje profilaktyczne pedagogów w świetle problemów wychowawczych ucznia [w:] I. Koszyk, B. Ogonowski, S. Śliwa (red.) Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji. Role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy, Wyd. Impuls, 2018, s. 157-169.
 • Kowalski, S.Śliwa, Uwarunkowania profilaktyki w szkołach, “Wychowanie na co dzień”, nr 5(266) 2017, s. 28-32. ISSN 1230-7785.
 • Śliwa, Challenges to prophylaxis in modern school, Journal of Education Culture and Society No 2 (2017)”, s. 103-115.
 • Kowalski, S. Śliwa, S. Kania, Profilaktyka społeczna – edukacja – zdrowie, [w:] Profilaktyka społeczna – edukacja – zdrowie, Twórcze wiązanie teorii i praktyki, red. M. Kowalski, S. Kania, S. Śliwa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018.
 • Kowalski, S. Kania, S. Śliwa, Perspektywa szkolna i środowiskowa standardów profilaktyki społecznej, [w:] Profilaktyka społeczna – edukacja – zdrowie, Twórcze wiązanie teorii i praktyki, red. M. Kowalski, S. Kania, S. Śliwa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018.
 • Kowalski, S. Kania, S. Śliwa, W kierunku konserwacji zdrowia – profilaktyka pozytywna, [w:] Profilaktyka społeczna – edukacja – zdrowie, Twórcze wiązanie teorii i praktyki, red. M. Kowalski, S. Kania, S. Śliwa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018.
 • Preventive competence of students of pedagogy in the light of scientific research [w:] On issue of education, prevention and rehabilitation, red. Jasiński, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018, 77-88.
 • Kapica, S. Śliwa, Health education and prevention – common areas [w:] On issue of education, prevention and rehabilitation, red. Z. Jasiński, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018.
 • Kompetencje profilaktyczne studentów polskich, [w:] Wybrane problemy edukacji, profilaktyki i opieki na tle porównawczym, J. Czepczarz, M. Mackova, S. Śliwa, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019, s. 197-210.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent
Konferencja naukowo-metodyczna Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji – rola i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy, 7-8 listopada 2017, Kamień Śląski. Tytuł wystąpienia: Kompetencje profilaktyczne pedagogów w świetle profilaktyki problemów wychowawczych ucznia – dziecka.X
Ogólnopolska konferencja naukowa Profilaktyka systemowa w szkole i społeczności lokalnej, 31 maja 2017r., WSZiA w Opolu. Tytuł wystąpienia: Kompetencje profilaktyczne a jakość działań profilaktycznych.X
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Współczesne Dyskursy Edukacyjne, 7 czerwca 2017 Zielona Góra. Tytuł wystąpienia: Kompetencje profilaktyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle badań.X
4th International Scientific Conference Education-Culture-Society, 11-12 września 2017, Wrocław. Tytuł wystąpienia: Challanges to prophylaxis in modern school.X
Wojewódzka konferencja na temat: Strategii rozwiązywania problemu uzależnień, 11 października 2018 r. UMWO w Opolu. Tytuł wystąpienia: Skuteczność działań profilaktycznych w świetle teorii naukowych.X
International scientific and practilac conference The development of professional teacher’s skills Ternopil Regional Communal Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Tarnopol 26-27 kwietnia 2018. Tytuł wystąpienia: Kompetencje profilaktyczne a skuteczność profilaktyki.X
4th International Scientific and Practical Internet – Conference , MODERN PROBLEMS OF IMPROVE LIVING STANDARDS IN A GLOBALIZED WORLD, Tytuł wystąpienia: Kompetencje profilaktyczne studentów pedagogiki na tle porównawczym, 28 listopada 2019r., Berdyansk – Kharkiv – Kropyvnytsky – Odessa – Opole – Slavyansk.X
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wybrane problem edukacji, profilaktyki i opieki na tle porównawczym Czech i Polski, Opole, 20 września 2019r. Tytuł wystąpienia: Kompetencje profilaktyczne polskich studentów.X

mgr Anna Śliwa
E-mail: a.sliwa@poczta.wszia.opole.pl

O wykładowcy
teoria i praktyka

Absolwentka kierunku “Pedagogika” na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Nauczycielka w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51 w Opolu.

Posiada doświadczenie w pracy jako doradca zawodowo-edukacyjny oraz moderatorka sieci wsparcia dla nauczycieli.

Ciekawostka

Jej pasja to turystyka. Uwielbia jazdę na rowerze i na rolkach. Mama trzech córek.

Doświadczenie zawodowe

 • Od sierpnia 2019 moderatorka sieci wsparcia dla nauczycieli w Opolskiej Szkoły Ćwiczeń.
 • Od maja 2019 moderatorka sieci wsparcia dla nauczycieli w Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń.
 • W latach 2016 -2018 moderatorka i opiekun 2 sieci wsparcia dla nauczycieli, w tym nauczycieli wspomagających (liczba godzin 800, w tym 608 godzi zajęć elearningowych) w ramach projektów Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” i „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”. Sieć: Rozwój i wzmacnianie kompetencji nauczycieli.
 • Moderatorka i opiekun merytoryczny sieci współpracy i samokształcenia Sieć nauczycieli przedmiotów artystycznych w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od XI 2017 do nadal.
 • Od 2016 – nauczyciel w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51 w Opolu (obecnie nauczyciel wspomagający).
 • Od sierpnia 2013 do sierpnia 2015 doradca zawodowo-edukacyjny w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opolu.
 • 2008 – 2011 wychowawca w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim.

Publikacje naukowe

 • Śliwa A., Śliwa S., Postawy nieletnich wobec osób starzejących się, [w:] Pamiętaj o swojej starości, S. Rogala, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, 2011, s. 116-122.
 • Śliwa, S. Śliwa, Diagnoza i profilaktyka niepowodzeń szkolnych, [w:] red. W. Duczmal, S. Śliwa, Współczesność na rozdrożu? O edukacji, wychowaniu i profilaktyce słów kilka, Opole 2013, s. 173-182.
 • Śliwa, S. Śliwa, Współpraca szkoły z rodzicami jako ustawiczne wyzwanie w pracy nauczyciela-wychowawcy [w:] I. Koszyk, B. Ogonowski, S. Śliwa (red.) Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji. Role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy, Wyd. Impuls, 2018, s. 183-190.
 • Śliwa, S. Śliwa, Kompetencje pedagoga specjalnego w teorii i praktyce w kontekście nowej reformy.

Udział w konferencjach naukowych

KonferencjaUczestnikPrelegent