Dyplom ukończenia studiów - informacje
Data wprowadzenia wzoru dyplomu do obrotu prawnego: 22 czerwca 2021 r. Data rozpoczęcia wydawania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich: 22 czerwca 2021 r. Okres ważności dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich: bezterminowo Data zakończenia wydawania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich: –
Opis techniczny i zabezpieczenia
Wzory dyplomów ukończenia studiów - ANS-WSZiA
Wzory dyplomów ukończenia studiów - WSZiA