Wyszukiwanie

Bezpłatne projekty dla studentów

Bezpłatne projekty dla studentów

Od 2004 roku funkcjonuje na uczelni Biuro Projektów i Promocji, którego głównym zadaniem jest między innymi pozyskiwanie funduszy na bezpłatne inicjatywy, skierowane do studentów. Do tej pory zrealizowaliśmy kilkadziesiąt przedsięwzięć w postaci specjalistycznych kursów i szkoleń, tworzyliśmy narzędzia edukacyjne, nagradzane jako najlepsze w Polsce, a także otrzymaliśmy liczne nagrody o władz i lokalnych instytucji, za działania na rzecz nauki i naszych studentów. Dzięki funkcjonowaniu Biura nasi studenci biorą co roku udział w bezpłatnych eventach integracyjnych i wycieczkach. 

Realizowane projekty:

  1. Integracja bez granic IV
  2. Kluczborska Szkoła Ćwiczeń
  3. Lepszy nauczyciel – lepsza szkoła
  4. Międzynarodowa analiza społecznej odpowiedzialności biznesu w wybranych rejonach Morawsko-śląskiego i województwa Opolskiego
  5. Nyska Szkoła Ćwiczeń
  6. Opolska Szkoła Ćwiczeń
  7. Problematyka kompetencji profilaktycznych na tle porównawczym
  8. Styl i jakość życia oraz plany życiowe i tożsamość mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego po przyjęciu Polski i Czech do UE
  9. Kompetencje kluczowe w kształceniu i nauczaniu