PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

nasi wychowankowie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

więcej …

 17/10/2017

(Polski) Spotkanie organizacyjne dla pierwszych semestrów

доступна версія

доступна версія

05/10/2017

(Polski) Przedłużony termin składania wniosków na stypendia Rektora

доступна версія

21/09/2017

(Polski) TERMINY ZJAZDÓW

доступна версія

11/08/2017

(Polski) Modernizacja systemu w dniach 16-19 sierpnia

доступна версія

12/06/2017

(Polski) Terminy składania wniosków na stypendia

доступна версія

08/06/2017

(Polski) Dostępne są już wyniki egzaminu na kierunku “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

доступна версія

07/06/2017

(Polski) Wyniki egzaminu na studiach podyplomowych

доступна версія

17/02/2017

(Polski) Uwaga studenci II semestru II stopnia

доступна версія

15/02/2017

(Polski) SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA 1 SEMESTRÓW

доступна версія

25/01/2017

(Polski) ZALICZENIA I ZAJĘCIA Z DR WITOLDEM POTWORA

доступна версія

14/01/2017

До уваги студентів з ­України!

Особи, що подали свій­ номер PESEL в декана­ті WSZiA w Opolu – пі­д час входу на сторін­ку університету – под­ають його як пароль (­hasło) Що до осіб, які не по­дали або не мають сво­го номеру PESEL подаю­ть пароль, що складає­ться з дати народженн­я (ррммдд) та п`яти н­улів – наприклад – “8­9121800000”. Як назва користувача ­(Username) будьласка ­введіть номер свого і­ндексу, що можна знай­ти на свому студентсь­кому квитку. Замість ­0 пишете XD. Наприкла­д – “XD12345”.

Тільки особи залогова­ні на сторінці школи ­будуть мати доступ до­ своїх Екзаменаційних­ карт (Kart zaliczeni­owych) pod adresem http://www.wszia.opol­e.pl/karta-zaliczenio­wa/

23/11/2016

(Polski) Przyznane stypendia

доступна версія

30/09/2016

(Polski) Ubezpieczenie zdrowotne – informacje NFZ

доступна версія

(Polski) Ubezpieczenie NNW studentów WSZiA w roku akademickim 2016/2017

доступна версія

Older Posts »
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log