Wyszukiwanie

Platformy e-learningowe

Platformy e-learningowe​

Na naszej Uczelni w ramach kształcenia zdalnego korzystamy z rozbudowanej bazy zajęć na platformie Moodle. Dzięki tej aplikacji Studenci mają dostęp do materiałów dydaktycznych udostępnianych przez Wykładowców. Na tej platformie mają także możliwość oddawania różnego rodzaju prac wymagających oceny prowadzącego zajęcia i otrzymania informacji zwrotnej. Zajęcia w czasie rzeczywistym prowadzimy z wykorzystaniem narzędzi firm Google oraz Microsoft dedykowanych dla naszej Uczelni. Każdy Student logując się do swojego indywidualnego konta ma możliwość uczestniczenia w zajęciach, które prowadzone są zdalnie. Obydwie platformy poza aplikacjami służącymi do spotkań on-line oferują całą gamę innych narzędzi dostępnych dla naszych Studentów.