PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.02/01/2020

Termin egzaminu końcowego – dla naboru Wiosna/2019

1. Egzamin końcowy dla kierunków pedagogicznych z naboru wiosna/2019, odbędzie się 04 lutego 2020 r., godz. 8:30, sala 107, ul. Niedziałkowskiego 18:

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym (nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotów – przygotowanie pedagogiczne), Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne, Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika, Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalizacje), Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńcza-wychowawcza z pomocą psychologiczną,  Terapia zajęcia i techniki relaksacyjne, Socjoterapia z arteterapią, Edukacja dla bezpieczeństwa + Wos i etyka.

2. Egzamin końcowy dla kierunków ekonomicznych z naboru wiosna/2019, odbędzie się 31 stycznia 2020 r., godz. 16:30, ul. Niedziałkowskiego 18*:

BHP, Zarządzanie w administracji publicznej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w placówkach oświatowych, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Rachunkowość i finanse, Logistyka i zarządzanie kryzysowe, Wos i podstawy przedsiębiorczości, Logistyka dla nauczycieli, Menadżer turystyki i sportu.

* numery sal, w których odbędą się egzaminy, będą dostępne w budynku WSZiA w Opolu, przy ul. Niedziałkowskiego, w dzień egzaminu na tablicy ogłoszeniowej (przy portierni).

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log