Rekrutacja     Szukaj     Zaloguj się

Wyszukiwanie

Stypendia

WSZiA w Opolu oferuje wsparcie finansowe dla studentów w formie bezzwrotnych stypendiów i zapomóg finansowanych. Bogaty system stypendialny pozwala realnie obniżyć koszty nauki. Świadczenia te mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

Student może ubiegać się w uczelni o bezzwrotne świadczenia w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomogi.

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj