Rekrutacja     Szukaj     Zaloguj się

Wyszukiwanie

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Według najnowszego raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z czerwca 2018 roku, średnie wynagrodzenie absolwentów WSZIA w Opolu jest jednym z najwyższych wśród wszystkich kończących uczelnie wyższe na Opolszczyźnie. Studenci opuszczający mury naszej uczelni należą do grupy, której czas poszukiwania pracy etatowej jest jednym z najkrótszych.

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj