Wyszukiwanie

Akademickie biuro karier

Od początku naszej działalności dydaktycznej funkcjonuje również Akademickie Biuro Karier.  Dzięki jego działalności studenci mogą skorzystać z: