Wyszukiwanie

Bieżące informacje

Aktualności

prof_r_broszkiewicz

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w wieku 89 lat odszedł długoletni pracownik Uczelni prof. dr hab. Ryszard Broszkiewicz

Profesor Ryszard Broszkiewicz był absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii w Katowicach, wybitnym naukowcem i pedagogiem. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1975 r., doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 1983 r., a w 1995 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na modelowaniu struktur przestrzenno-gospodarczych.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 24 marca 2023 roku o godz. 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Starym przy ul. Zwierzynieckiej w Oławie.

Pamięć o Nim pozostanie na zawsze wśród nas!

Rektor, Senat i społeczność akademicka
Akademii Nauk Stosowanych - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.