Rekrutacja     Szukaj     Zaloguj się

Wyszukiwanie

Opłaty za studia podyplomowe

Aktualne opłaty

Absolwenci WSZiA:

wpłata za I semestr (płatne do 05.11.2021) – 950 zł;
wpłata za II semestr (płatne do 25.03.2022) – 1 200 zł;

wpłata promocyjna za I semestr (płatne do 22.10.2021) – 900 zł;
wpłata promocyjna* za II semestr (płatne do 12.02.2022) – 1 150 zł.

Opłaty podstawowe:

wpłata za I semestr (płatne do 05.11.2021) – 1 100 zł;
wpłata za II semestr (płatne do 25.03.2022) – 1 450 zł;

wpłata promocyjna za I semestr (płatne do 22.10.2021) – 1050 zł;
wpłata promocyjna za II semestr (płatne do 12.02.2022) – 1 400 zł.

Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry (płatne do 22.10.2020):

dla absolwentów WSZiA – 2 000 zł;
dla pozostałych – 2 400 zł.

Absolwenci WSZiA:

wpłata za I semestr (płatne do 05.11.2021) – 850 zł;
wpłata za II semestr (płatne do 25.03.2022) – 850 zł;
wpłata za III semestr (płatne do 08.07.2022) – 1 000 zł;

wpłata promocyjna za I semestr (płatne do 22.10.2021) – 800 zł;
wpłata promocyjna* za II semestr (płatne do 12.02.2022) – 800 zł;
wpłata promocyjna* za III semestr (płatne do 10.06.2022) – 950 zł.

Opłaty podstawowe:

wpłata za I semestr (płatne do 05.11.2021) – 1 000 zł;
wpłata za II semestr (płatne do 25.03.2022) – 1 000 zł;
wpłata za III semestr (płatne do 08.07.2022) – 1 150 zł;

wpłata promocyjna za I semestr (płatne do 22.10.2021) – 950 zł;
wpłata promocyjna za II semestr (płatne do 12.02.2022) – 950 zł;
wpłata promocyjna* za III semestr (płatne do 10.06.2022) – 1 100 zł.

Wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry (płatne do 22.10.2020):

dla absolwentów WSZiA – 2 500 zł;
dla pozostałych – 2 950 zł.

Absolwenci WSZiA:

wpłata za I semestr (płatne do 05.11.2021) – 1350 zł;
wpłata za II semestr (płatne do 25.03.2022) – 1 550 zł;

wpłata promocyjna za I semestr (płatne do 22.10.2021) – 1300 zł;
wpłata promocyjna za II semestr (płatne do 12.02.2022) – 1 500 zł.

Opłaty podstawowe:

wpłata za I semestr (płatne do 05.11.2021) – 1 450 zł;
wpłata za II semestr (płatne do 25.03.2022) – 1 650 zł;

wpłata promocyjna za I semestr (płatne do 22.102021) – 1400 zł;
wpłata promocyjna za II semestr (płatne do 12.02.2022) – 1 600 zł.

Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry (płatne do 22.10.2021):

dla absolwentów WSZiA – 2 750 zł;
dla pozostałych – 2 950 zł.

Absolwenci WSZiA:

wpłata za I semestr (płatne do 05.11.2021) – 900 zł;
wpłata za II semestr (płatne do 25.03.2022) – 1 100 zł;

wpłata promocyjna za I semestr (płatne do 22.10.2021) – 850 zł;
wpłata promocyjna za II semestr (płatne do 12.02.2022) – 1 050 zł.

Opłaty podstawowe:

wpłata za I semestr (płatne do 05.11.2021) – 950 zł;
wpłata za II semestr (płatne do 25.03.2022) – 1 150 zł;

wpłata promocyjna za I semestr (płatne do 22.10.2021) – 900 zł;
wpłata promocyjna za II semestr (płatne do 12.02.2022) – 1 100 zł.

Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry (płatne do 22.10.2021):

dla absolwentów WSZiA – 1 850 zł;
dla pozostałych – 1 950 zł.

Opłaty podstawowe:

wpłata za I semestr (płatne do 05.11.2021) – 1600 zł;
wpłata za II semestr (płatne do 25.03.2022) – 1 600 zł;

Istnieje możliwość dokonania wszystkich opłat związanych ze studiami poprzez indywidualny rachunek, znajdujący się w “umowie o naukę i warunki odpłatności za studia w WSZiA w Opolu” lub pod linkiem.

W tytule przelewu prosimy o podanie informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata, np. opłata za I semestr za akademik, opłata za legitymację.

W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest wniesienie opłaty na główny numer konta, pod warunkiem podania w tytule przelewu imienia i nazwiska, numeru indeksu oraz informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata np. opłata za I semestr, za akademik, opłata za legitymację. Informujemy, że numer indeksu jest niezbędny do zaksięgowania wpłaty.

Konto główne WSZiA:
PKO BP I o/Opole,
39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Studenci i słuchacze chcący otrzymać fakturę za dokonane opłaty proszeni są o kontakt z Kwesturą WSZiA w Opolu niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.

PROMOCJE

Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 40% stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych.
Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe (dwu lub trzy semestralne) i otrzymają rabat w wysokości 1100zł za całość studiów podyplomowych.

Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 515 928 219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl