Rekrutacja     Szukaj     Zaloguj się

Wyszukiwanie

Dokumenty

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w dziekanacie lub poniżej);
 2. Dowód osobisty/paszport;
 3. Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 4. Trzy aktualne kolorowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm (legitymacyjne).
 1. Документ, подтверждающий наличие полного общего образования с апостилем и переводом на польский язык (присяжный перевод). Перечень документов в приложении 1;
 2. Три фотографии 3,5х4,5 см (80% лица). Биометрическое фото;
 3. Страховка (покрытие средств лечения на весь учебной год, то есть со дня приезда по 30.09.2021);
 4. Заполненная анкета под названием Formularz zgłoszeniowy в Podania na studia (может быть заполнена при подписании документов в учебном заведении, документ для скачивания ниже);
 5. Документ, подтверждающий личность (заграничный паспорт);
 6. Сертификат о знании польского языка на уровне В1 (в случае отсутствия – обязательный курс польского языка в учебномзаведении).

Внимание!

Если у вас нет АПОСТИЛЯ или ПЕРЕВОДА в день подачи документов – ничего страшного!
Есть возможность сделать апостиль и перевод в учебном заведении (услуга дополнительно платная, ценник в приложении 1).

Касается только украинских образовательных документов.

 1. Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w dziekanacie lub poniżej);
 2. Dowód osobisty/paszport;
 3. Odpisu dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem;
 4. Trzy aktualne kolorowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm (legitymacyjne).
 1. Документ, подтверждающий наличие полного общего образования с апостилем и переводом на польский язык (присяжный перевод). Перечень документов в приложении 1;
 2. Три фотографии 3,5х4,5 см (80% лица). Биометрическое фото;
 3. Страховка (покрытие средств лечения на весь учебной год, то есть со дня приезда по 30.09.2021);
 4. Заполненная анкета под названием Formularz zgłoszeniowy в Podania na studia (может быть заполнена при подписании документов в учебном заведении, документ для скачивания ниже);
 5. Документ, подтверждающий личность (заграничный паспорт);
 6. Сертификат о знании польского языка на уровне В1 (в случае отсутствия – обязательный курс польского языка в учебномзаведении).

Внимание!

Если у вас нет АПОСТИЛЯ или ПЕРЕВОДА в день подачи документов – ничего страшного!
Есть возможность сделать апостиль и перевод в учебном заведении (услуга дополнительно платная, ценник в приложении 1).

Касается только украинских образовательных документов.

 1. Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w dziekanacie lub poniżej);
 2. Dowód osobisty/paszport;
 3. Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 4. Trzy aktualne kolorowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm (legitymacyjne).
 1. Документ, подтверждающий наличие полного общего образования с апостилем и переводом на польский язык (присяжный перевод). Перечень документов в приложении 1;
 2. Три фотографии 3,5х4,5 см (80% лица). Биометрическое фото;
 3. Страховка (покрытие средств лечения на весь учебной год, то есть со дня приезда по 30.09.2021);
 4. Заполненная анкета под названием Formularz zgłoszeniowy в Podania na studia (может быть заполнена при подписании документов в учебном заведении, документ для скачивания ниже);
 5. Документ, подтверждающий личность (заграничный паспорт);
 6. Сертификат о знании польского языка на уровне В1 (в случае отсутствия – обязательный курс польского языка в учебномзаведении).

Внимание!

Если у вас нет АПОСТИЛЯ или ПЕРЕВОДА в день подачи документов – ничего страшного!
Есть возможность сделать апостиль и перевод в учебном заведении (услуга дополнительно платная, ценник в приложении 1).

Касается только украинских образовательных документов.

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania w sekretariacie lub poniżej);
 2. Dowód osobisty/paszport;
 3. Oryginał dyplomu studiów wyższych do wglądu oraz kopia oryginału dyplomu studiów wyższych;
 4. Ksero dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne do nauczania (w przypadku określonych kierunków, patrz opis kierunku – adresaci)*;
 5. Ksero dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne (w przypadku określonych kierunków, patrz opis kierunku – adresaci)*;
 6. Jedno aktualne zdjęcie kolorowe 3,5 x 4,5 cm (legitymacyjne).

Uwaga!
*Przygotowanie pedagogiczne do nauczania/przygotowanie pedagogiczne można ukończyć w ramach oferty naszej uczelni w bardzo atrakcyjnej promocyjnej cenie.

Podanie:

studia podyplomowe
kursy