Rekrutacja     Szukaj     Zaloguj się

Wyszukiwanie

Chcę rozpocząć studia

Oferta

Wszystkich chętnych zapraszamy od lutego 2022r. na rozpoczęty nabór na studia na semestr pierwszy.

Moduły (specjalności) pedagogiczne:

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli:

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie nowoczesnej kadry menedżerskiej zarządzającej instytucjami i placówkami opiekuńczymi i pomocy społecznej (placówki opiekuńczo–wychowawcze, domy pomocy społecznej, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne).

Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Uprawnienia

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia (Zgoda z dnia 9 marca 2015 r. DPS.VI.51111.5.MJ/2015(24) l.dz. 1871).

Program szkolenia

Program zgodny jest z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Organizacja szkolenia

Szkolenie trwa od października do lipca.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek, a także w niektóre soboty i niedziele. Zajęcia prowadzone są w budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18 i Ozimskiej 63.
Szkolenie kończy się egzaminem końcowym.

OPŁATY

Absolwenci WSZiA:

wpłata za I semestr – 1 350 zł;
wpłata za II semestr – 1 550 zł;

wpłata promocyjna za I semestr – 1 300 zł;
wpłata promocyjna za II semestr – 1 500 zł.

Opłaty podstawowe:

wpłata za I semestr – 1 450 zł;
wpłata za II semestr – 1 650 zł;

wpłata promocyjna za I semestr – 1 400 zł;
wpłata promocyjna za II semestr – 1 600 zł.

Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry:

dla absolwentów WSZiA – 2 750 zł;
dla osób pozostałych – 2 950 zł.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego mogą podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie pracy socjalnej.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie świadectwa dojrzałości – szkolenie kierowane do pracowników socjalnych.

Uprawnienia

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia (Zgoda z dnia 14 stycznia 2016 r. DPS.VI.51212.58. 2015.MJ/(23) l.dz. 10086).

Program szkolenia

Program zgodny jest z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486)

Organizacja szkolenia

Szkolenie trwa od października do lipca.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek, a także w niektóre soboty i niedziele. Zajęcia prowadzone są w budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18 i Ozimskiej 63.
Szkolenie kończy się egzaminem końcowym.

OPŁATY

Absolwenci WSZiA:

wpłata za I semestr – 900 zł;
wpłata za II semestr – 1 150 zł;

wpłata promocyjna za I semestr – 850 zł;
wpłata promocyjna za II semestr – 1 050 zł.

Opłaty podstawowe:

wpłata za I semestr – 950 zł;
wpłata za II semestr – 1 150 zł;

wpłata promocyjna za I semestr – 900 zł;
wpłata promocyjna za II semestr – 1 100 zł.

Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry:

dla absolwentów WSZiA – 1 850 zł;
dla osób pozostałych – 1 950 zł.

Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innych uczelniach, a którzy chcieliby się przenieść do WSZiA powinni złożyć w dziekanacie:

  1. Podanie do dziekana wybranego wydziału;
  2. Dowód osobisty/paszport;
  3. Karta przebiegu studiów/indeks poprzedniej uczelni;
  4. Trzy aktualne kolorowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm.

Dedykowane studia podyplomowe to oferta skierowana do firm i instytucji, oraz grup zawodowych, które oczekują spersonalizowanej i dopasowanej tematyki. To oferta studiów „szytych na miarę”.

Specjalizujemy się w takich obszarach tematycznych jak:
– ekonomia;
– zarządzanie;
– administracja;
– logistyka;
– marketing sportowy;
– pedagogika;
– pedagogika specjalna.

Wspólnie z Państwem ustalamy kierunek studiów, a także siatkę zajęć i harmonogram zjazdów. Mają Państwo również realny wpływ na tematykę poszczególnych zajęć. Z naszej strony zapewniamy kadrę, która ma nie tylko odpowiednią wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Do tej pory realizowaliśmy takie przedsięwzięcia dla nauczycieli, pracowników socjalnych, służb mundurowych, a także dla sportowców i kadr zarządzających w służbie zdrowia.

——————————————–

Osobą odpowiedzialną za dedykowane studia podyplomowe jest:
mgr Dariusz Stanuchowski
Kierownik Studiów Podyplomowych
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 12
E-mail: podyplomowe@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 929 533

Oprócz realizacji kształcenia w formie studiów, posiadamy również możliwość organizowania profesjonalnych kursów
i szkoleń
. Obszary tematyczne obejmują zagadnienia związane z:
– zarządzaniem;
– administracją;
– logistyką;
– pedagogiką.

Posiadamy nie tylko odpowiednią kadrę, ale również zaplecze techniczne i własny catering oraz serwis sprzątający. Zatem jesteśmy w stanie przeprowadzić zleconą formę wsparcia w sposób kompleksowy.

Oferta uczelni obejmuje również:
– doradztwo zawodowe i społeczne;
– poradnictwo psychologiczne;
– mediacje rówieśnicze;
– tworzenie biznes planów;
– tworzenie studiów wykonalności;
– tworzenie strategii rozwoju.

Do tej pory realizowaliśmy między innymi szkolenia o takiej tematyce jak:
– zarządzanie czasem pracy;
– zarządzanie zespołem;
– rachunkowość zarządcza;
– mediacje i negocjacje w biznesie;
– biznes plan i studium wykonalności;
– pozyskiwanie funduszy zewnętrznych;
– wybrane aspekty prawa pracy;
– egzekucja w administracji;
– przetwarzanie i ochrona danych osobowych;
– zarządzanie łańcuchem dostaw;
– umiejętności pracy z grupą;
– praca z uczeniem trudnym;
– socjoterapia;
– arteterapia;
– wybrane zagadanie psychopedagogiki;
– funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej;
– opiekun osób starszych.

Z uwagi na to, że do realizacji usług szkoleniowych podchodzimy z najwyższą starannością, każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie. Zarówno w kwestii harmonogramu jak i opłat za szkolenie.

——————————————–

Zapraszamy do kontaktu:
mgr Marcin Oleksiuk
Kierownik Biura Projektów i Promocji
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 3
E-mail: projekty@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 698 346 831