PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.20/02/2020

Spotkanie seminarzystów dr W. Duczmala

Spotkanie seminaryjne dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się 22.02.2020 r. (sobota) o godz. 12:50 w s. 107N

Spotkanie seminaryjne dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 25.02.2020 r. (wtorek) o godz. 14:30 w s. 11N

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log