PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.04/02/2019

Problematyka kompetencji profilaktycznych na tle porównawczym

Celem teoretyczno-poznawczym projektu jest poznanie uwarunkowań profilaktyki w Polsce i Czechach oraz diagnoza kompetencji profilaktycznych przyszłych nauczycieli.
Celem praktyczno-wdrożeniowym jest wypracowanie zaleceń praktycznych związanych z oddziaływaniami profilaktycznymi, a także zaleceniami do programów kształcenia studentów w formie raportu, wydanie publikacji oraz zorganizowanie wspólnej konferencji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

http://euroregion.wszia.opole.pl

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log