PL / EN / DE / UK


Opłaty w roku akademickim 2019/2020 – semestr zimowy

OPŁATY 2019/2020 semestr zimowy

 
  Sprawdź swój indywidualny numer konta

Tabela 1. Pierwszy semestr – studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

Wpłata jednorazowa za I semestr (promocja) do: Kwota:
11.05.2019r. 700 zł
08.06.2019r. 800 zł
06.07.2019r. 900 zł
10.08.2019r. 1 000 zł
07.09.2019r. 1 100 zł
12.10.2019r. 1 200 zł
lub wpłaty w 4 ratach:
Terminy rat:  
19.10.2019r.
16.11.2019r.
14.12.2019r.
11.01.2020r.
325 zł
325 zł
325 zł
325 zł

UWAGA!
Wpłatę za studia pierwszego semestru II stopnia można dokonać przed obroną licencjatu (liczy się data wpłaty a nie data obrony – obrona może być w terminie wrzesień/październik).


Tabela 2. Pozostałe semestry dla naboru 2019/2020 – studia I, II stopnia jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

Wpłata jednorazowa za semestr zimowy do:
  • II-V sem. I stopnia
  • II-III sem. II stopnia
  • II-IX sem. jednolite magisterskie
  • VI sem. I stopnia
  • IV sem. II stopnia
  • X sem jednolite magisterskie
28.09.2019r. 1 700 zł  1 850 zł
lub wpłaty w 4 ratach:
Terminy rat:    
19.10.2019r.
16.11.2019r.
14.12.2019r.
11.01.2020r.
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
600zł

UWAGA!
Opłata za ostatni semestr studiów I i II stopnia jest powiększona o 150zł.

Promocje: “Pakiet edukacyjny” dla studentów II stopnia I semestru
Rabat 1100zł za dowolne studia podyplomowe dla osób, którzy rozpoczynają studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020.


Tabela 3. Drugi kierunek studiów studiowany równolegle – studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

Wpłata jednorazowa za semestr do
16.11.2019
Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie
I semestr 400 zł 400 zł 400 zł
II semestr 600 zł 600 zł 600 zł
III semestr 600 zł 600 zł 600 zł
IV semestr 600 zł 700 zł 600 zł
V semestr 600 zł 600 zł
VI semestr 700 zł 600 zł
VII semestr 600 zł
VIII semestr 600 zł
IX semestr 600 zł
X semestr 700 zł

Tabela 4. Studia podyplomowe

STUDIA DWUSEMESTRALNE
  Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 16-11-2019) 1 100 zł 950 zł
II semestr (płatne do 28-03-2020) 1 450 zł 1 200 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 26-10-2019) 1 050 zł 900 zł
II semestr (płatne do 15-02-2020) 1 400 zł 1 150 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 26.10.2019) 2 400 zł 2 000 zł
 
 
STUDIA TRZYSEMESTRALNE
  Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA
Wpłata za    
I semestr (płatne do 16-11-2019) 1 000 zł 850 zł
II semestr (płatne do 28-03-2020) 1 000 zł 850 zł
III semestr (płatne do 11-07-2020) 1 150 zł 1 000 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 26-10-2019) 950 zł 800 zł
II semestr (płatne do 15-02-2020) 950 zł 800 zł
III semestr (płatne do 13-06-2020) 1 100 zł 950 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry
(płatne do 26.10.2019) 2 950 zł 2 500 zł
 
 
SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
  Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 16-11-2019) 1 450 zł 1 350 zł
II semestr (płatne do 28-03-2020) 1 650 zł 1 550 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 26-10-2019) 1 400 zł 1 300 zł
II semestr (płatne do 15-02-2020) 1 600 zł 1 500 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 26.10.2019) 2 950 zł 2 750 zł
     
 
SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
  Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA
Wpłata za    
I semestr (płatne do 16-11-2019) 950 zł 900 zł
II semestr (płatne do 28-03-2020) 1 150 zł 1 100 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 26-10-2019) 900 zł 850 zł
II semestr (płatne do 15-02-2020) 1 100 zł 1 050 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 26.10.2019) 1 950 zł 1 850 zł
     
     
DIALOG MOTYWUJĄCY – STUDIA PODYPLOMOWE
I semestr (płatne do 16-11-2019) 1 600 zł 1 600 zł
II semestr (płatne do 28-03-2020) 1 600 zł 1 600 zł

PROMOCJE

  • Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 40% stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych.
  • Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe (dwu lub trzy semestralne) i otrzymają rabat w wysokości 1100zł za całość studiów podyplomowych.

Osoby, które opłacają czesne za studia i będą chciały otrzymać faktury imienne do dokonywanych wpłat lub faktury na dofinansowanie czesnego przez zakład pracy proszone są o zgłaszanie tego faktu przed wpłatą lub maksymalnie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty.

Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 515 928 219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log