PL / EN / DE / UK


Pracownik służb medycznych

Specjalność: PRACOWNIK SŁUŻB MEDYCZNYCH

Student jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach opiekuńczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem oraz inicjowania i uczestnictwa w działaniach na płaszczyźnie szeroko pojętej diagnozy, pomocy i opieki pedagogicznej, jak również oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak: asystowanie osobie niepełnosprawnej, gerontologia, instytucje doradztwa społecznego, organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia, pedagogika rodziny, planowanie i kontraktowanie świadczeń medycznych, polityka zdrowotna, prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo w medycynie, promocja i profilaktyka zdrowia, propedeutyka nauk medycznych, przedmiot dyplomowania, psychologia człowieka chorego, warsztat pracy doradcy zawodowego, warsztat zastępowania agresji, wybrane elementy zdrowia publicznego, wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, zarządzanie finansami w służbie zdrowia.

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
Absolwent będzie wyposażony w kompetencje i umiejętności: prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym i psychoedukacyjnym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi funkcjonującymi w normie zdrowotnej lub na pograniczu zdrowia i choroby; realizowania działań, które zmierzają do zarządzania szeroko rozumianym zdrowiem publicznym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Potencjalnym miejscem pracy absolwenta tej specjalizacji są między innymi następujące placówki: placówki Narodowego Funduszu Zdrowia; działy administracyjne placówek służby zdrowia, placówki oświatowe pozaszkolne, sanatoria, koła PCK, oddziały dziecięcych szpitali; warsztatach terapii zajęciowej, ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe związane z ochroną zdrowia, hospicja, szkoły specjalne, placówki usamodzielniające, oddziały integracyjne, specjalne ośrodki wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log