Wyszukiwanie

Egzamin z języka obcego

Test z języka obcego (angielski lub niemiecki) dla studentów drugiego semestru, którzy jeszcze nie przystąpili do egzaminu, odbędzie się:

  • studia stacjonarne – środa 2022-09-21 godz. 18:00 (automatyczne zamknięcie testu: 19:15)
  • studia niestacjonarne – sobota 2022-09-24 godz. 12:00 (automatyczne zamknięcie testu: 13:15)

Egzamin będzie dostępny na platformie e-learningowej e.wszia.opole.pl. Od poniedziałku (2022-09-19 godz. 16:00) egzamin będzie widoczny na platformie. Na rozwiązanie testu mają Państwo 60 minut.

Życzymy powodzenia.