PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.05/07/2019

Egzamin końcowy – 21 sierpnia br.

Pokój 6
Diagnoza i terapia pedagogiczna – 10:00
Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Doradztwo zawodowe i społeczne – 10:20
Edukacja dla bezpieczeństwa – 11:30
Kształcenie wczesnoszkolne i przedszkolne – 12:15

Pokój 204
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ppp – 10:00
Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika – 10:40

Pokój 109
Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka, Wychowanie do życia w rodzinie, Pedagogika lecznicza – 10:00
Wspomaganie rozwoju i edukacja osób z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera – 10:40

Pokój 209
Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym – 10:00
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 11:30
Resocjalizacja i  socjoterapia, Socjoterapia, Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka  – 12:20

Pokój 105
WOS, WOS z Przedsiębiorczością, WOS i etyka, Logistyka  – 10:00

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log