PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

nasi wychowankowie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

więcej …

 30/06/2020

(Polski) Egzamin z języków obcych

Brak dostępu!

13/06/2020

(Polski) Dodatkowy termin konsultacji bezpośrednich Prof.dr hab. R. Rauze Rauzińskiego

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

08/06/2020

(Polski) Ankieta dla studentów

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

02/06/2020

(Polski) Oświadczenie studenta przystępującego zdalnie do obrony w WSZiA w Opolu

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

01/06/2020

(Polski) Podstawy logistyki – 2 semestr Logistyka

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

29/05/2020

(Polski) Zaliczenia i egzaminy dla kierunków

Brak dostępu!

28/05/2020

(Polski) Zapisy na konsultacje bezpośrednie dla studentów NIESTACJONARNYCH

Brak dostępu!

(Polski) Zapisy na konsultacje bezpośrednie dla studentów STACJONARNYCH

Brak dostępu!

25/05/2020

(Polski) Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

(Polski) Rekrutacja 2020/2021

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

(Polski) Konsultacje

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

(Polski) Wytyczne dotyczące organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

21/05/2020

(Polski) Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich.

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

13/05/2020

(Polski) Informacja dotyczącą weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

11/05/2020

(Polski) Seminarzyści prof.dr hab. P.Blaika

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

Older Posts »
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log