PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.17/09/2019

Lepszy nauczyciel – lepsza szkoła

Więcej informacji o projekcie pod następującym linkiem: projekt NCBR.

Wybrane problemy edukacji, profilakyki i opieki na tle porównawczym Czech i Polski

Wszytskich chętnych Studentów zapraszamy na konferencję pt. Wybrane problemy edukacji, profilakyki i opieki na tle porównawczym Czech i Polski.

Data: 20.09.2019 r.

Miejsce: ul. Ozimska 63.

Godzina: 9:00.

Zaproszenie (23 pobrania) Program (33 pobrania)
16/09/2019

Rozpoczęcie roku akademickiego na kierunku Pedagogika dla I semestru studiów I stopnia

Rozpoczęcie roku akademickiego na kierunku Pedagogika dla I semestru studiów I stopnia odbędzie się w dniu 28.09.br. /sobota/ o godzinie 8:30 w sali 11 N. Osoby, które będą chciały odebrać legitymację studencką proszone są o uregulowanie opłaty w wysokości 22 zł.

Rozpoczęcie roku akademickiego na kierunku Pedagogika dla I semestru studiów II stopnia

Rozpoczęcie roku akademickiego na kierunku Pedagogika dla I semestru studiów II stopnia odbędzie się w dniu 28.09.br. /sobota/ o godzinie 8:00 w sali 2 N przy ul. Niedziałkowskiego 18. Osoby, które będą chciały odebrać legitymację studencką proszone są o uregulowanie opłaty w wysokości 22 zł.

04/09/2019

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

W związku z nowelizacją rozporządzenia MNiSW z dnia 6 sierpnia br. w sprawie studiów od października 2019r. WSZiA w Opolu uruchamia na kierunku Pedagogika na studiach II stopnia specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Studia te przeznaczone są dla Absolwentów, którzy ukończyli I stopień studiów na kierunku Pedagogika na specjalności Pedagogika wczesnoszklana i przedszkolna.

02/09/2019

Ubezpieczenie NNW dla studentów

UWAGA!

Studenci chcący przystąpić do ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2019/2020 proszeni są o dokonanie wpłat w wysokości 48,00zł wyłącznie  w kasie uczelni w terminie do 22 listopada 2019r.

18/04/2019

Kluczborska Szkoła Ćwiczeń (Modelowa Szkoła Ćwiczeń)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jest partnerem Gminy Kluczbork oraz Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty pn. Kluczborska Szkoła Ćwiczeń. Jest to jedna z dwóch modelowych szkół działająca w naszym województwie. (więcej…)

Opolska Szkoła Ćwiczeń (Modelowa Szkoła Ćwiczeń)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jest partnerem Miasta Opola oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty pn. Opolska Szkoła Ćwiczeń. Jest to jedna z dwóch modelowych szkół działająca w naszym województwie. (więcej…)

04/02/2019

Problematyka kompetencji profilaktycznych na tle porównawczym

Celem teoretyczno-poznawczym projektu jest poznanie uwarunkowań profilaktyki w Polsce i Czechach oraz diagnoza kompetencji profilaktycznych przyszłych nauczycieli.
Celem praktyczno-wdrożeniowym jest wypracowanie zaleceń praktycznych związanych z oddziaływaniami profilaktycznymi, a także zaleceniami do programów kształcenia studentów w formie raportu, wydanie publikacji oraz zorganizowanie wspólnej konferencji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

http://euroregion.wszia.opole.pl

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log