PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.16/10/2019

Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020

Kierunki pedagogiczne:
Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach pedagogicznych dla I semestru studiów podyplomowych, odbędzie się w dniu 18.10.br. /piątek/ o godzinie 17:00 w sali 110, w budynku WSZiA w Opolu, przy ul. Niedziałkowskiego 18 – po rozpoczęciu odbędą się zajęcia.

Kierunki ekonomiczne:
Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach ekonomicznych dla I semestru studiów podyplomowych, odbędzie się w dniu 18.10.br. /piątek/ o godzinie 17:00 w sali 2, w budynku WSZiA w Opolu, przy ul. Niedziałkowskiego 18 – po rozpoczęciu odbędą się zajęcia.

Kurs Organizacja pomocy społecznej (specjalizacja):
Rozpoczęcie kursu “Organizacja pomocy społecznej (specjalizacja)” dla I semestru, odbędzie się w dniu 18.10.br. /piątek/ o godzinie 16:30 w sali 212, w budynku WSZiA w Opolu, przy ul. Niedziałkowskiego 18.

PŁATNOŚCI I FAKTURY – KWESTURA

Informacje w sprawach płatności i faktur, można uzyskać w kwesturze.
Kwestura
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18 pok. 207
tel. 77 402-19-27
tel. 515-928-219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl

Osoby, które opłacają czesne za studia i będą chciały otrzymać faktury imienne do dokonywanych wpłat lub faktury na dofinansowanie czesnego przez zakład pracy proszone są o zgłaszanie tego faktu przed wpłatą lub maksymalnie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log