PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.02/01/2020

Termin egzaminu końcowego – dla naboru Wiosna/2019

1. Egzamin końcowy dla kierunków pedagogicznych z naboru wiosna/2019, odbędzie się 04 lutego 2020r., godz. 8:30, sala 108, ul. Niedziałkowskiego 18:

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym (nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotów – przygotowanie pedagogiczne), Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne, Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika, Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalizacje), Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńcza-wychowawcza z pomocą psychologiczną,  Terapia zajęcia i techniki relaksacyjne, Socjoterapia z arteterapią, Edukacja dla bezpieczeństwa + Wos i etyka.

2. Egzamin końcowy dla kierunków ekonomicznych z naboru wiosna/2019, odbędzie się 31 stycznia 2020r., godz. 16:30, ul. Niedziałkowskiego 18*:

BHP, Zarządzanie w administracji publicznej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w placówkach oświatowych, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Rachunkowość i finanse, Logistyka i zarządzanie kryzysowe, Wos i podstawy przedsiębiorczości, Logistyka dla nauczycieli, Menadżer turystyki i sportu.

* numery sal, w których odbędą się egzaminy, będą dostępne w budynku WSZiA w Opolu, przy ul. Niedziałkowskiego, w dzień egzaminu na tablicy ogłoszeniowej (przy portierni).

08/11/2019

Tyflopedagogika

Zajęcia dla kierunku Tyflopedagogika odbędą się w dniu 22 listopada br. /piątek/ o godzinie 16:00 w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Damrota 6/1.

31/10/2019

Zajęcia dla Słuchaczy Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Zajęcia dla Słuchaczy Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w miesiącu listopadzie odbędą się w daniach 16-17 listopada /sobota-niedziela/.

Miejsce: Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. T. Kościuszki 14.

Rozpoczęcie: godzina 9:00.

Zajęcia w dniu 8 listopada i 15  listopada nie odbędą się.

24/10/2019

Dyżury i konsultacje Pracowników na kierunku Pedagogia i Pedagogika specjalna

Dyżury i konsultacje Pracowników:

25.10.2019 r. – mgr Dariusz Rogowicz /godzina 16:00-17:30/

8.11.2019 r. – mgr Mirosław Hanulewicz /godzina 16:00-17:30/

15.11.2019 r. – dr Sławomir Śliwa /godzina 16:00-17:30/

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ntelektualną oraz Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Uwaga Słuchacze kierunków: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ntelektualną oraz Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.

W dniu 25.10.br. /piątek/ zajęcia odbędą się w budynku WSZiA na ul. Ozimskiej 63, sala 110.

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Dla Słuchaczy Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w dniu 25.10.br. /piątek/ nie planuje się zajęć.

16/10/2019

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

W związku z trwającymi pracami organizacyjnymi, rozpoczęcie roku akademickiego dla kierunku Bibliotekoznawstwo z informacją naukową, zostało przesunięte. Termin rozpoczęcia będzie znany najwcześniej w środę 30 października.

PŁATNOŚCI I FAKTURY – KWESTURA

Informacje w sprawach płatności i faktur, można uzyskać w kwesturze.
Kwestura
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18 pok. 207
tel. 77 402-19-27
tel. 515-928-219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl

Osoby, które opłacają czesne za studia i będą chciały otrzymać faktury imienne do dokonywanych wpłat lub faktury na dofinansowanie czesnego przez zakład pracy proszone są o zgłaszanie tego faktu przed wpłatą lub maksymalnie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log