Konsultacje

Informacje dotyczące możliwości bezpośrednich konsultacji, przy zachowaniu pełnych norm sanitarnych (m.in. maseczki, dezynfekcja sal) z prowadzącymi poszczególne przedmioty i seminaria, będą dostępne po zalogowaniu się na stronie Uczelni od 28 maja 2020.  Prosimy zapoznać się z harmonogramem przebiegu tych konsultacji.

Zapisy dla studentów stacjonarnych będą prowadzone pod nr tel. 515-926-452  od 01.06. do 5.06.2020r.

Zapisy dla studentów niestacjonarnych będą prowadzone pod nr tel.  515-927-117  od 1.06. do 5.06.2020r.

Wybór konkretnej godziny konsultacji zależy od kolejności zgłoszeń.