PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.01/07/2016

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu SKOK po SUKCES

Opole, 01.07.2016 r.

Szanowni Państwo / Pracownicy WSZiA w Opolu

WSZiA w Opolu wspólnie z Fundacją „Bądź Dobroczyńcą” realizuje projekt „SKOK po sukces”. W związku z realizacją projektu, zapraszamy chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie. Uczelnia poszukuje pracowników do projektu z zakresu następujących działań:

Zadanie nr 1 w projekcie: Prowadzenia doradztwa edukacyjnego z następujących zakresów: brokerstwo edukacyjne, wskazywanie możliwych ścieżek nabywania nowych kompetencji, a także dostępności najbardziej wskazanych kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe poradnictwo specjalistyczne. W projekcie panuje się przeprowadzić po 5 godzin warsztatów na każdego uczestnika projektu, tj. 120 osób * 5 h = 600 godzin, w okresie realizacji projektu, tj. do 31.05.2019 roku. Wymagania dla osób realizujących to zadanie: wykształcenie wyższe, studia podyplomowe zakresu doradztwa zawodowego, dyspozycyjność. W dziekanacie znajduje się lista, w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie prosimy zapisać się na listę. Ostateczny termin wpisania się na listę to 31.07.2016 r. Informacje o wyborze osób do projektu zostaną podane w terminie do końca sierpnia br. Uczelnia planuje zatrudnić w projekcie do wykonania tego zadania minimum 5 osób, w związku z dużą liczbą godzin oraz krótkimi okresami w których doradztwo będzie prowadzone dla poszczególnych grup uczestników projektu. Uczelnia planuje, iż jednej osobie zostanie przydzielone nie więcej niż 10 godzin indywidulanego doradztwa w każdej edycji, tj., w całym projekcie nie więcej niż 120 godzin.

Zadanie nr 3 w projekcie: Przygotowanie i organizacja kursu obsługi programów multimedialnych, komputerów, kas fiskalnych i innych w formie kilkudniowych warsztatów – każdy cykl po 48 godzin warsztatów – dla 12 grup beneficjentów, co w całym okresie projektu daje 12 * 48 h = 576 godzin w okresie realizacji projektu, tj. do 31.05.2019 roku. Wymagania dla osób realizujących to zadanie: wykształcenie wyższe, dyspozycyjność, biegła znajomość obsługi komputerów i kas fiskalnych, kursy z zakresu znajomości komputerów, doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia zajęć obsługi programów multimedialnych, komputerów, kas fiskalnych i innych. W dziekanacie znajduje się lista, w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie prosimy zapisać się na listę. Ostateczny termin wpisania się na listę to 31.07.2016 r. Informacje o wyborze osób do projektu zostaną podane w terminie do końca sierpnia br. Uczelnia planuje zatrudnić w projekcie do wykonania tego zadania jedną lub więcej osób, w zależności od zainteresowania.

Wszystkie informacje o projekcie udziela Prorektor dr Wojciech Duczmal, tel. 77 4021914, lub osobiście w Rektoracie uczelni.

Z poważaniem dr Wojciech Duczmal

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log