PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.30/09/2016

Ubezpieczenie zdrowotne – informacje NFZ

W związku z rozpoczęciem Noweg Roku Akademickiego, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na ważny aspekt życia społecznego, jakim jest ubezpieczenie zdrowotne.  Wieloletnie doświadczenia wskazują na braki w wiedzy z tego zakresu. Większość studentów korzysta z uprawnień członka rodziny – oznacza to, iż prawo do świadczeń wynika ze zgłoszenia dokonanego przez jedno z rodziców u swojego płatnika składki. Ponieważ wakacje bywają często dla studentów okresem aktywności zawodowej warto pamiętać, iż podjęcie pracy w ramach umowy o pracę powoduje wygaśnięcie statusu członka rodziny, a jej zakończenie powoduje wygaśnięcie prawa do świadczeń po 30 dniach. Rodzic w takiej sytuacji powinien niezwłocznie zgłosić u swojego płatnika zarówno wyrejestrowanie dziecka z uwagi na podjęcie własnego zatrudnienia, a następnie ponowne jego zgłoszenie po zakończeniu pracy i powrocie do nauki. Niedopełnienie tych formalności skutkować będzie tym, że student stanie się osobą nieubezpieczoną, pozbawioną prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na stronie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz-opole.pl. Zamieszczono tam najważniejsza informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.

Zapraszamy do skorzystania z tej informacji.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log