PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.30/09/2016

Ubezpieczenie NNW studentów WSZiA w roku akademickim 2016/2017

Proponujemy dodatkowe ubezpieczenie nnw (komplementarne do ubezpieczeń w pracy lub indywidualnych)

TAKIEGO ZAKRESU W INNYCH UBEZPIECZENIACH NIE MA !!!. M.IN. :

  • Zwrot kosztów rehabilitacji po urazach do kwoty 6.900 zł
  • Wypłata odszkodowania w formie ryczałtu w kwocie 345 zł nawet w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • Szeroki zakres usług assistance, np. transport medyczny czy wizyta fizjoterapeuty

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to m.in. :

  • Ochrona przez 24 godziny / dobę na całym świecie do 30 września 2017.
  • Ochrona do sumy ubezpieczenia 23 000 zł,
  • Wypłata świadczenia na wypadek doznania trwałego uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w przypadku śmierci,
  • Zwrot kosztów leczenia do kwoty 6 900 zł,
  • Ochrona podczas uprawiania sportów również wyczynowo.
  • Zgłoszenie szkody i przekazywanie dokumentów przez internet

UBEZPIECZENIEM MOGĄ BYĆ OBJĘCI RÓWNIEŻ STUDENCI SPOZA RP

Warunki składkowe

Jednorazowa składka roczna wynosi 45 zł za osobę. Składkę można wpłacać w kasie uczelni do dnia 30 listopada 2016 roku

Informacji udziela: Pani Joanna Makowska (tel.77 4021926)

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log