PL / EN / DE / UK


Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie nowoczesnej kadry menedżerskiej zarządzającej instytucjami i placówkami opiekuńczymi i pomocy społecznej (placówki opiekuńczo–wychowawcze, domy pomocy społecznej, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne).

Uprawnienia

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia (Zgoda z dnia 9 marca 2015 r. DPS.VI.51111.5.MJ/2015(24) l.dz. 1871).

Program szkolenia

Program zgodny jest z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Organizacja szkolenia

Szkolenie trwa od października do maja.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek, a także w niektóre soboty i niedziele. Wszystkie zajęcia prowadzone są w budynku WSZiA przy ul. Ozimskiej 63.

Opłaty na rok akademicki 2016/2017
I semestr 1 450 zł
II semestr 1 500 zł
Wpłata jednorazowa za całość (dwa semestry):
31.10.2016r. 2 950 zł
Wpłata jednorazowa za pierwszy semestr:
31.10.2016r. 1 450 zł
Wpłata w dwóch ratach za pierwszy semestr:
31.10.2016r. 700 zł
15.12.2016r. 750 zł
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacer
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa