PL / EN / DE / UK


Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego mogą podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie pracy socjalnej.

Uprawnienia

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia (Zgoda z dnia 14 stycznia 2016 r. DPS.VI.51212.58. 2015.MJ/(23) l.dz. 10086).

Program szkolenia

Program zgodny jest z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486)

Organizacja szkolenia

Szkolenie trwa od października do maja.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek, a także w niektóre soboty i niedziele. Wszystkie zajęcia prowadzone są w budynku WSZiA przy ul. Ozimskiej 63.

Opłaty
I semestr 950 zł
II semestr 1 000 zł
Wpłata jednorazowa za całość (dwa semestry):
31.10.2016r. 1 950 zł
Wpłata jednorazowa za pierwszy semestr:
31.10.2016r. 950 zł
Wpłata w dwóch ratach za pierwszy semestr:
31.10.2016r. 500 zł
15.12.2016r. 450 zł
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log