PL / EN / DE / UK

Trwa ładowanie ...

Students

studenci_teatralnieStypendia

Formy pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu:

STAWKI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w pok. nr 104 (Rektorat) przy ul. Niedziałkowskiego 18 w terminach:

 • do 30 września w semestrze zimowym
 • do 20 marca w semestrze letnim

Informacje pod numerem telefonu: 77 402-19-03
lub e-mailowo:

WAŻNE

 1. Wg art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:” Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów”.
 2. Ust. 5 „ Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat”.

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
  1. Załącznik 1 do stypendium socjalnego
  2. Załącznik 2 do stypendium socjalnego
 2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 3. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej
 4. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Regulamin stypendialny 2016/2017

UWAGA!

Szczegółowe informacje odnośnie trybu przyznawania stypendiów, wymaganych dokumentów i rodzajów dochodów (wymagających udokumentowania) dostępne są w regulaminie pomocy materialnej dla studentów, w pouczeniach do odpowiednich wniosków oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

mgr Łukasz Fiebich Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log