PL / EN / DE / UK


Opłaty w roku akademickim 2017/2018 – semestr zimowy

OPŁATY 2017/2018 semestr zimowy

Skorzystaj z promocji i rozpocznij studia z WPISOWYM 0 zł!

Tabela 1. Pierwszy semestr – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne – PROMOCJA

Wpłata jednorazowa za I semestr (promocja) do: Kwota:
03.06.2017r. 650 zł
15.07.2017r. 800 zł
16.08.2017r. 900 zł
16.09.2017r. 1 000 zł
14.10.2017r. 1 100 zł
lub wpłaty w 4 ratach:
Terminy rat:
14.10.2017r.
15.11.2017r.
15.12.2017r.
10.01.2018r.
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł

UWAGA!
Wpłatę za studia pierwszego semestru II stopnia można dokonać przed obroną licencjatu (liczy się data wpłaty a nie data obrony – obrona może być w terminie wrzesień/październik).


Tabela 2. Pozostałe semestry – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Wpłata jednorazowa za semestr zimowy do:
30.09.2017r. 1600 zł
lub wpłaty w 4 ratach:
Terminy rat:
14.10.2017r.
15.11.2017r.
15.12.2017r.
10.01.2018r.
425 zł
425 zł
425 zł
425 zł

UWAGA!
Opłata podstawowa za semestr wynosi 1700zł.
Terminy wpłat za semestr letni będą podane do 15 stycznia 2018r.

Promocje: “Pakiet edukacyjny” dla studentów II stopnia I semestru
Rabat 1100zł za dowolne studia podyplomowe dla osób, którzy rozpoczynają studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018.


Tabela 3. Drugi kierunek studiów studiowany równolegle – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Wpłata jednorazowa za semestr do
10.11.2017
Studia I stopnia Studia II stopnia
I semestr 350 zł 350 zł
III semestr 500 zł 500 zł
V semestr 500 zł
Terminy wpłat za semestr letni będą podane do 15 stycznia 2018r.

Tabela 4. Studia podyplomowe

STUDIA DWUSEMESTRALNE
Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 02-12-2017) 1 100 zł 950 zł
II semestr (płatne do 31-03-2018) 1 300 zł 1050 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 31-10-2017) 1 050 zł 900 zł
II semestr (płatne do 15-02-2018) 1 250 zł 1 000 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 31.10.2017) 2 250 zł 1 850 zł
STUDIA TRZYSEMESTRALNE
Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 02-12-2017) 1 000 zł 850 zł
II semestr (płatne do 31-03-2018) 1 000 zł 850 zł
III semestr (płatne do 14-07-2018) 1 000 zł 850 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 31-10-2017) 950 zł 800 zł
II semestr (płatne do 15-02-2018) 950 zł 800 zł
III semestr (płatne do 15-06-2018) 950 zł 800 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry
(płatne do 31.10.2017) 2 800 zł 2 350 zł
SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 02-12-2017) 1 450 zł 1 350 zł
II semestr (płatne do 31-03-2018) 1 500 zł 1 400 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 31-10-2017) 1 400 zł 1 300 zł
II semestr (płatne do 15-02-2018) 1 450 zł 1 350 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 31.10.2017) 2 800 zł 2 600 zł
SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 02-12-2017) 950 zł 900 zł
II semestr (płatne do 31-03-2018) 1 000 zł 950 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 31-10-2017) 900 zł 850 zł
II semestr (płatne do 15-02-2018) 950 zł 900 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 31.10.2017) 1 800 zł 1 700 zł

PROMOCJE

  • Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych.
  • Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe i otrzymają rabat w wysokości 1100zł.

Osoby, które opłacają czesne za studia i będą chciały otrzymać faktury imienne do dokonywanych wpłat lub faktury na dofinansowanie czesnego przez zakład pracy proszone są o zgłaszanie tego faktu przed wpłatą lub najpóźniej do 7 dni po wpłacie w kwesturze WSZiA.

Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 77 402 19 00 wew.  3
kwestura@poczta.wszia.opole.pl

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log