PL / EN / DE / UK


Studia dofinansowane

Uwaga studenci i kandydaci na studia! Mamy dla Was wyjątkową propozycję!

  • Dofinansowane studia z logistyki i trzy nowe specjalności, w tym jedna wykładana po angielsku. A dla niezdecydowanych opcja uczenia się na dwóch specjalizacjach w cenie jednej.
  • 3- miesięczny staż zawodowy, za uczestnictwo w którym otrzymacie wynagrodzenie w wysokości 3600 zł!!!!
  • Cykl szkoleń i warsztatów wspierających Wasze pierwsze kroki na rynku pracy i w biznesie.
  • Akademię lidera przedsiębiorczości.
  • Małe centrum doradcze, gdzie odbędziecie indywidualne konsultacje z trenerem kariery.
  • Ciekawe spotkania z najlepszymi przedsiębiorcami z Opolszczyzny.
  • Urozmaicone zajęcia dydaktycznie wykorzystujące programy informatyczne/ logistyczne stosowane w najlepszych przedsiębiorstwach.
  • Specjalną ofertę edukacyjną i treningową oraz nowoczesne centrum multimedialne i e-bibliotekę dla osób niepełnosprawnych.
  • A dla wyjątkowo wymagających – strategiczne gry terenowe i komputerowe, które pomogą Wam zdobyć cenne doświadczenie w zakresie logistyki i przedsiębiorczości.

Trochę więcej informacji o projekcie

Rozpoczęliśmy realizację nowego, dużego projektu, który ma na celu wspieranie naszych studentów w skutecznym wejściu na rynek pracy. Prawie 4,5 miliona złoty otrzymamy w efekcie rozstrzygnięcia konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
Nasz projekt, pod nazwą „WSZiA w Opolu w perspektywie realizacji strategii Europa 2020. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni w obszarze kształcenia kadr dla sektora logistyki poprzez wdrożenie programu rozwojowego” uplasował się na 6 miejscu spośród setek zgłoszonych i był najlepszym wnioskiem oddanym przez uczelnie niepubliczne z całej polski.

Nasz projekt ma na celu przede wszystkim reorientację oferty naszej uczelni z nauczania encyklopedycznego, teoretycznego w kierunku kształcenia wysokich i użytecznych kompetencji. Cała idea przedsięwzięcia zmierza do budowania społeczeństwa świadomego społecznie i ekonomicznie i odpowiada na postulaty Strategii Europa 2020, w której chodzi między innymi o to, by kształcić studentów zgodnie z wymogami gospodarki rynkowej, żeby ich praktycznie przygotowywać do pracy w zawodzie, także w środowisku obcojęzycznym.

Najważniejsze działania, które odbędą się w ramach naszego projektu:

1) NOWE SPECJLANOŚCI NA KIERUNKU LOGISTYKA
Jednym z najważniejszych działań będzie uruchomienie trzech nowych specjalności na kierunku Logistyka – w zakresie ekologistyki, systemów informatycznych w logistyce, oraz specjalność prowadzona w języku angielskim – logistics management.

2) DOFINANSOWANE CZESNE NA KIERUNKU LOGISTYKA
Dzięki naszemu projektowi studia na kierunku logistyka będą w dużym zakresie dofinansowane. Nasi studenci będą mogli zaoszczędzić prawie 3 tyś. zł. Z oferty będzie można skorzystać już od nowego roku akademickiego .

3) STAŻE ZAWODOWE, ZA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ WYNAGRODZENIE
Interesującą propozycją naszego projektu są 3-miesięczne staże zawodowe w przedsiębiorstwach. Oprócz tego, że beneficjenci będą mogli zdobyć cenne doświadczenie i wiedzę, to jeszcze zasilą swój studencki budżet w 3600 zł, gdyż praktyki będą wynagradzane.

4) CYKLE SPOTKAŃ Z PRZEDSIĘBIORCAMI
Staże zawodowe zostaną uzupełnione cyklem otwartych spotkań z pracodawcami z branży logistycznej. Ten pomysł pomoże naszym studentów w doborze potencjalnych stażodawców lub nawet pracodawców. Na pewno też będzie wartościowym uzupełnieniem teoretycznych zajęć na studiach.

5) RÓWNE SZANSE dla niepełnosprawnych
Ważnym obszarem realizowanego projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych. W ramach działań powstanie multimedialna pracownia, zostaną zakupione sprzęty i oprogramowania komputerowe oraz doposażona w e-booki biblioteka. Pod nazwą „Równe szanse” zostanie poprowadzony cykl warsztatów integracyjnych oraz treningi motywacyjnyjne, z zakresu komunikacji, asertywności i pracy w grupie. Mają one na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym jak najlepszych możliwości do sprawnego i efektywnego funkcjonowania w społeczności studenckiej.

6) AKADEMIA LIDERÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W zakresie jej działań poprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne dotyczące między innymi kwestii organizacyjnych, marketingowych, ekonomicznych i finansowych przedsiębiorstw. Studenci uzupełnią także wiedzę i umiejętności w temacie budowania kapitału ludzkiego firmy oraz przejdą kurs stawiania pierwszych kroków w biznesie, w tym zakładania oraz prowadzenia małych firm – wyjaśnia.

7) DORADZTWO ZAWODOWE
W celu wspomagania naszych studentów we wchodzeniu na rynek pracy powstanie także małe centrum doradcze, w którym studenci będą odbywać sesje coachingowe i porozmawiać z indywidualnym trenerem kariery.

8) GRY STRATEGICZNE
Chcemy aby kształcenie w zakresie przedsiębiorczości i logistyki miało jak najbardziej praktyczny, ciekawy i użyteczny wymiar. Dlatego oprócz regularnych zajęć na studiach i podyplomówkach, oprócz szkoleń, stażów i innych form doradztwa chcieliśmy zachęcić studentów do udziału w strategicznych grach. To będą zarówno gry wirtualne – komputerowe i na komórkę, ale także terenowe. Będą się one odbywać na obszarze miasta Opole i zostaną przygotowywane na wzór, coraz bardziej popularnych w USA, menadżerskich gier

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log